Kom och ta hand om den svenska industrin med oss!

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Det som förenar oss på Maintpartner är viljan att underhålla och utveckla en av pelarna i samhället, industrin. Vi har 250 anställda i Sverige – tekniker, planerare, utvecklare; specialister inom industriellt drift och underhåll.

Digitalisering och IoT-baserad driftstyrning och tillståndsövervakning spelar en allt viktigare roll inom industri och energiproduktion. Intelligenta system kräver fortlöpande underhåll och service. Detta erbjuds av Maintpartners experter som behärskar dagens lösningar och är beredda att utveckla sig tillsammans med den tekniska utvecklingen.

Olika arbetsroller och varierande arbetsdagar

Våra arbetsdagar varierar enligt våra roller. Vid några sajter arbetar permanent personal enbart med drift eller underhåll vid denna specifika sajt. Några av oss jobbar inom projekttjänster och cirkulerar mellan anläggningar.

Våra planerare arbetar för det mesta på en och samma plats, liksom de av våra medarbetare som jobbar vid verkstäder, men nästan varenda en av oss är beredd att gå till kundanläggning vid behov. Därtill ger våra experter inom ekonomi, HR, IT och kommunikation stöd till våra medarbetare på fältet.

Kollegialt stöd och karriärutveckling

När du arbetar hos oss får du många möjligheter att använda dina kunskaper och initiativkraft. Våra team stöder varandra – vi får mycket bra feedback på detta varje år. Du kan lära dig nya färdigheter från dina kolleger och fördjupa de befintliga.

Kompetenta personer gör karriär hos Maintpartner. Som ett extremt exempel på detta kan nämnas en av våra affärslinjechefer som började som projektchef hos oss efter att först ha samlat in omfattande praktisk erfarenhet från industriservice.

Säkerhet och välbefinnande

Vi tar väl hand om våra medarbetare. Vår säkerhetskultur är utmärkt. I olika livssituationer erbjuder vi individuellt stöd och skräddarsyr dina arbetsuppgifter vid behov. Detta är grunden för vår pensioneringsålder som är nästan fyra år högre än i genomsnitt i vår industri.

Branscher vi arbetar i

Vi arbetar med drift och underhåll inom energisektorn, industriservice samt inom projekt-, installations- och planeringstjänster. I Sverige arbetar en fjärdedel inom energiindustrin och resten med övriga drift- och underhållstjänster.

Vi utför underhåll och utvecklar anläggningar i många olika branscher:

  • Kraftverk och vattenkraft
  • Mekanisk träförädlingsindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Processindustri
  • Livsmedel och läkemedel
  • Metallindustri
  • Logistik

Välkommen till oss!

Vi söker ständigt efter medarbetare med mångsidiga färdigheter i Sverige och andra länder. Se om du kan hitta ditt nästa jobb under våra lediga tjänster. Du kan också skicka en öppen ansökan.

 

 

 

modulikuva sidebar1 2

modulikuva sidebar1 3

modulikuva sidebar1 1

modulikuva sidebar1 5