Ansvar: Kvalitet, arbetsmiljö och miljö

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vårt ansvarsfulla agerande är styrt av vår strategi och våra värderingar samt nationella lagar och författningar i de länder där vi är verksamma. Vår uppförandekod fastställer normer för ansvarsfullt beteende för varje enskild medarbetare och ledningen. Vi förutsätter också att våra leverantörer och övriga partners agerar enligt samma principer.

Vi är med i FN:s initiativ Global Compact och ger det ekonomiskt stöd. Med initiativet riktar FN sig på att skapa ett globalt tillvägagångssätt för ansvarsfull affärsverksamhet över hela världen. Vi är engagerade i att följa principerna om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption som anges i initiativet. Vår senaste rapport finns på webbplatsen för UN Global Compact.

Vi har förbundit oss att i vår strategi följa de tio principerna för Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption.

Vi säkerställer hållbar utveckling i alla dess former och stödjer våra kunder att nå sina kvalitets-, säkerhets- och miljörelaterade mål.