Mission, vision, uppförandekod

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Mission

Vi förbättrar produktiviteten inom industrin genom att erbjuda expertis och verktyg för drift och underhåll. Vi utför vårt arbete på ett säkert och hållbart sätt.

Vision

Vi är marknadsledande inom drift och underhåll och den bästa partnern för att förbättra produktiviteten. Vi är verksamma globalt.

Uppförandekod

Ansvarsfulla och etiska affärsmetoder är grunden för vår verksamhet. Vår uppförandekod bygger på våra värderingar Kundfokus, Tillförlitlighet och Genomföra förändring. Uppförandekoden fastställer normer för ansvarsfullt beteende för varje enskild medarbetare. Vi förutsätter att även våra leverantörer och underleverantörer följer samma principer. Koden är en del av vårt ledningssystem, Maintpartner Verksamhetssystem.

Hålla löften

 • Vi ger löften som vi kan hålla.
 • Vi ser till att alla inblandade parter förstår de löften vi gett och de åtaganden vi har.
 • Vi följer upp och säkerställer leveransen – vad vi lovat och åtagit oss – samt kontrollerar effekterna av vårt arbete och genomförande av förändringar.

Professionell ryggrad

 • Vi utför arbetet med yrkesstolthet. Vi har ett positivt servicesinne.
 • Vi håller oss till överenskomna tidtabeller, hög kvalitet, säker arbetsmiljö och miljö.
 • Vi tar ansvar för resultatet av vårt arbete och våra handlingar.
 • Vi utvecklar våra kunskaper och kompetenser.
 • Vi ger förbättringsförslag som är till nytta för våra kunder och Maintpartner.

Tydlig kommunikation

 • Vi uttrycker vår åsikt tydligt och aktivt.
 • Vi ser till att andra har relevant information.
 • Vi ser till att vi levererar meddelanden, även svåra sådana, som planerat.

Visa respekt

 • Vi agerar alltid på ett respektfullt sätt. Vi behandlar människor lika och tolererar inte någon diskriminering eller trakasserier av något slag.
 • Vi värderar ärlighet. Vi agerar endast på fakta, inte på antaganden.

Etisk integritet

 • Vi deltar inte i korruption, utpressning, stöld eller bestickning. Vi tillåter inte någon form av olagliga betalningar vare sig det handlar om kunder, leverantörer, underleverantörer eller andra affärspartners.
 • Vi accepterar inte gästfrihet, gåvor, betalningar eller andra förmåner som kan påverka, eller som kan användas för att påverka, vårt omdöme.
 • Vi diskuterar inte med våra kunder, konkurrenter eller andra intressenter eller delar material till dem gällande affärshemligheter eller saker som är konfidentiella eller diskutera omständigheter som skulle kunna snedvrida konkurrensen.
 • Vi agerar aldrig i strid mot lagar, förordningar eller myndigheters order.

 

 

MP Slogan pakattu