Maintpartners verksamhetssystem - vårt systematiska sätt att bedriva verksamheten

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
MP Way framework SWE

 

Vi har fastställt allt i vår verksamhet från ledningsmetoder till organisation och verktyg särskilt för industriell serviceverksamhet. Detta systematiska sätt garanterar effektiv och högkvalitativ leverans av tjänster till våra kunder inom olika branscher. Maintpartners verksamhetssystem syftar till att skapa mervärde för våra kunder och lönsam tillväxt för oss. Strukturen är samma för alla, men den tillämpas och anpassas lokalt.

Maintpartners verksamhetssystem har certifierats enligt

Ytterligare har vi följande svetslicens:

Maintpartners verksamhetssystem används som underlag när vi bygger kundanpassade system. 

Regionala central erbjuder kundspecifika lösningar

Vi levererar våra tjänster från flexibla och kostnadseffektiva regionala knutpunkter, HUBar. Alla våra experter inom underhåll hör till kundteam och genom HUB-strukturen kan vi flexibelt samordna resurser och speciella kompetenser över teamgränser till våra kunder. HUB-strukturen garanterar excellens och skalfördelar i alla våra affärssegment.

Mobil MP Flow för arbetsflödeshantering

Vårt effektiva mobilsystem för arbetsflödeshantering ger full insyn för kunden.
Systemet säkerställer att rätt underhållsarbete utförs vid rätt tillfälle och att det finns rätt resurser för genomförandet med en gång.

Våra tekniker använder MP Flow mobilapplikation som förmedlar information om underhållsbehov och –ordrar, och informationen uppdateras direkt i anläggningens underhållssystem. Även kunden kan se pågående och slutförda underhållsarbeten.

Läs mer om MP Flow och hur det används (Maintime Extra nyhetsbrev 8/2015).