Maintpartner har anslutit sig till FN:s initiativ Global Compact

Submit to LinkedIn

Maintpartner har gått med i initiativet Global Compact. Förenta nationernas Global Compact är världens största initiativ avseende företags samhällsansvar. Syftet är att skapa ett globalt integrerat tillvägagångssätt för hållbar affärsverksamhet.

Maintpartner har förbundit sig att i sin strategi följa de tio principerna för Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption.

- Som serviceföretag inom industrin är hållbarhet en viktig del av vår verksamhet. Principerna i Global Compact motsvarar våra egna mål inom hållbarhet. Deltagande i detta initiativ stödjer också vår globalt växande verksamhet, säger Johan Westermarck, CEO på Maintpartner Group.

Enligt Westermarck erbjuder anslutningen till Global Compact goda möjligheter till en öppen diskussion om hållbarhet inom industrin.

- Samverkan och samarbete med våra intressenter utgör sedan länge en del av vårt arbete inom företagsansvar. Vi fortsätter naturligtvis med kommunikation, som i och med Global Compact –rapportering får en ny dimension.

Maintpartner kommer också att ansluta sig till Global Compact Nordic Network (GCNN), som består av företag som undertecknat FN:s Global Compact i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island och Grönland. Det främsta syftet med GCNN är att erbjuda ett forum för de nordiska organisationerna för utbyte av erfarenheter och inspiration för främjande av hållbar utveckling.

Utöver principerna i FN:s Global Compact styrs Maintpartners åtaganden inom företagsansvar av företagets strategi, värderingar samt de nationella lagar och förordningar i de länder där Maintpartner är verksamt. Den etiska uppförandekoden fastställer normer för ansvarsfullt beteende för medarbetare och ledningen. Företaget förutsätter också att leverantörer och övriga samarbetspartners följer samma principer.

Maintpartner är certifierat enligt standarder ISO 9001 Kvalitet, OHSAS 18001 Hälsa och säkerhet samt ISO 14001 Miljö.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Westermarck, CEO, Maintpartner Group, +358 50 339 7972
Laura Kauppinen, EVP, Corporate Development,  Maintpartner Group, +358 45 264 6686