Maintpartners arbetsmiljöarbete är på god nivå bedömer både kunder och medarbetare

Submit to LinkedIn

Kunder bedömde kvaliteten på Maintpartners service och samarbete samt verksamheten som helhet i en årlig kundundersökning, som genomfördes i februari-mars.

Enligt undersökningen är Maintpartners personal professionell och serviceinriktad. Särskilt högt uppskattades vårt säkerhetsrelaterade arbete, inklusive miljöfrågor, och kvaliteten på service.

Samtidigt med kundenkäten genomfördes också en undersökning bland våra medarbetare. Den undersökningen visar att kvaliteten på service, det dagliga arbetet på teamnivå och arbetarskydd har utveckats bra vilket korrelerar starkt med resultaten i kundenkäten.

På basis av kundenkäten kommer vi att gemensamt med kunden ta fram en plan för varje sajt för implementering av de viktigaste utvecklingsmålen, som utförs enligt det överenskomna tidsschemat.