Ökad energieffektivitet genom underhåll

Submit to LinkedIn

Förbättrad energieffektivitet syns i en produktionsanläggnings nyckeltal som kostnadsbesparingar och effektivare produktion.

Maintpartner tar fram en detaljerad verksamhetsplan för varje avtalskunds produktionsort. I planen ingår förslag om förbättringar avseende t.ex. produktionsprocesser, verksamhetsmodell och fastighetsunderhåll, där energieffektivitet spelar en viktig roll.

- Genom underhållet kan vi göra besparingar i energikostnader och stödja våra kunder i att implementera EU:s energieffektivitetsdirektiv.  Direktivet anger bland annat att stora företag måste genomföra energikartläggningar vart fjärde år. Kartläggningen fokuserar på aktiviteter och åtgärder för förbättrad energieffektivitet. Vi kan hjälpa våra kunder att genomföra dessa åtgärder, säger Peter Jonsson, landschef för Maintpartner i Sverige.

Vid planering av investeringar i maskiner kan Maintpartner hjälpa till och utvärdera, där energikostnaderna är en del, om det är lönsammast att köpa nya maskiner eller renovera och modifiera existerande maskiner. Energieffektiviteten kan också förbättras genom att höja automationsnivån, varvid anläggningen och dess delar kan styras bättre. Ett annat exempel är tryckluftsystem. Genom att undersöka systemet går det att hitta läckor och justera inställningar för att på så sätt reducera för höga tryck. Permanent tryckavlastning i tryckluftssystem minskar belastningen på kompressorer vilket ger besparingar både i elförbrukning och i reparationskostnader.

I industrianläggningar kan man anpassa belysning och uppvärmning efter hur anläggningarna utnyttjas. Bristande isolering och läckande fönster kan spåras med hjälp av värmekameror. Bra kontroll över fastighetsautomation, ventilation och kylsystem, kan utgöra en möjlighet till avsevärda besparingar i energikostnader.

Vi hjälper gärna till med att förbättra energieffektiviteten i din industrianläggning. För ytterligare upplysningar vänligen kontakta din kontaktperson eller Maintpartners försäljning.

För mer information kontakta

Peter Jonsson, landschef, Maintpartner Sverige, tel. 0708 645 642