Vi utvecklar säkerhetsadministrationen med hjälp av mobila lösningar

Submit to LinkedIn

Vi använder digitala verktyg i våra drift- och underhållsprocesser och som en del i vår säkerhetsadministration.

Digitala verktyg möjliggör förbättrat förebyggande säkerhetsarbete genom snabb informationsförmedling. På Maintpartner är det möjligt att använda mobiler för rapportering av olyckshändelser, tillbud och andra observationer omgående i systemet. Det är ett snabbt och enkelt sätt att rapportera avvikelser direkt på plats. Förtydligande bilder kan också bifogas.

Tack vare mobilrapportering har tröskeln till att rapportera tillbud blivit lägre bland medarbetarna på fältet. När antalet rapporterade tillbud ökar, minskar antalet olyckor. Ju fler personer som rapporterar tillbud, desto snabbare minskar antalet olyckor.

På Maintpartner utgör Safety Observation Walks en viktig del av vårt förebyggande säkerhetsarbete, och även de kan rapporteras mobilt, vilket påskyndar processen.

- Saker som behöver korrigeras förmedlas automatiskt i avvikelsesystemet för vidare åtgärder. På detta sätt får vi snabbt tag på missförhållanden och säkrar att de åtgärdas, beskriver Jessica Knutsson, EHSQ-chef på Maintpartner.

En annan förebyggande metod är riskbedömningar som görs innan man börjar arbetet. Även här håller vi på Maintpartner att gå över till den digitala världen; riskbedömningar görs med hjälp av mobiler på några av våra sajter. Förfarandet införas gradvis på alla sajter.

- Vi arbetar ständigt för att förbättra säkerheten mot noll olyckor bland våra medarbetare och underleverantörer, säger Knutsson.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Knutsson, EHSQ-chef, 072 382 70 39