Maintpartner firar 10 år som företag

Submit to LinkedIn

Maintpartner startade som ett självständigt företag den 1 november 2006. Innan dess var vi en enhet inom Fortum Service med ansvar för industriellt underhåll. Vid den tidpunkten var antalet anställda ca 900 och företaget var verksamt i Finland och Sverige. Vi är nu också verksamma i Polen och Estland samt utför projekt globalt. Antalet anställda uppgår till 1900 och årsomsättningen till 190 mEUR.

Redan från början har Maintpartner växt genom nya partnerskap- och outsourcingavtal samt förvärv. Idag har vi en stark marknadsposition i norra Europa och är en tillförlitlig partner för många företag. Förutom att vara föregångare och expert på industriellt underhåll arbetar vi allt mer med drift.

Vårt mål är att optimera våra kunders produktivitet. I detta syfte har vi under de senaste åren byggt upp en förstklassig digital plattform som möjliggör effektiva tjänster av hög kvalitet för våra kunder. Vi har också utvecklat digitala tjänster som den IoT-baserade MP INtelligence-tjänsten.

Vi fortsätter att investera i mänsklig och artificiell intelligens för att vara den bästa produktivitetspartnern för våra kunder. Tillsammans med vår engagerade och högkvalificerade personal ser vi en framgångsrik och ljus framtid för drift- och underhållsverksamhet.

För ytterligare information, kontakta: CEO Johan Westermarck, Maintpartner Group, +35850 339 7972