Säkerheten är viktigt för Maintpartner vid val av nya bilar

Submit to LinkedIn

Autot artikkeliMaintpartner håller på att förnya sin bilpark. Vid köp av nya bilar lägger vi särskild vikt vid användbarhet, minskade koldioxidutsläpp med upp till 50 % reduktion samt förbättrad förarsäkerhet och synlighet i trafiken.

Tejp i orange varselfärg och blinkande LED-ljusramper samt varningsljus förbättrar bilarnas synlighet på industriområden och arbetsplatser där underhåll av fjärrvärmenätverk utförs, som kan ligga vid tätt trafikerade farleder .De första bilarna har tagits i bruk i oktober.

För ytterligare information, kontakta: Elias Viitakoski, Group Sourcing Manager, +358 40 159 9918