Maintpartner bidrar till att skydda Östersjön

Submit to LinkedIn

Maintpartner erbjuder tjänster inom industriell drift och underhåll och hjälper sina kunder att uppnå bästa möjliga tillgänglighet genom att minska driftstörningar och öka det förebyggande underhållet. Vi säkerställer hållbar utveckling i alla dess former och stödjer våra kunder att nå sina kvalitets-, säkerhets- och miljörelaterade mål.

På samma sätt vill vi bidra till välmående av vår gemensamma Östersjön. Varje år före julen väljer vi ett donationsmål i stället för julgåvor. I år har vi valt att donera till skyddet av östersjöområdets marina miljö genom WWF.

Östersjön är gemensam för alla fyra Maintpartnerländer, Finland, Sverige, Estland och Polen. Vi anser att genom att främja hållbar utveckling kan vi bidra till Östersjöns framtida hälsa och på detta sätt förstärka den ekonomiska tillväxten i regionen, vilket skapar goda förutsättningar för framgångsrik affärsverksamhet.

För ytterligare information kontakta: Laura Kauppinen, EVP Corporate Development, Maintpartner Group, + 358 45 264 6686