Omcertifiering enligt 1090-1 och 3834-2 för Maintpartner AB

Submit to LinkedIn

AAA 10901AAA Certifikation AB har utfört granskningen av Maintpartner ABs ledningssystem och fattat beslut om att vårt ledningssystem fortsätter uppfylla kraven i standarderna ISO 1090-1, tillverkning av lastbärande stålkonstruktioner, och 3834-2:2005, tillverkning av svetsade tryckkärl, rörkomponenter och stålkonstruktioner. Certifieringen, som vi först utdelades 2014, är därmed förlängd fram till april 2018.

AAA 38342Omcertifieringen innebär också att vi har tagit vår svetsning till en högre nivå. Den bekräftar vår expertis inom krävande svetsarbeten och säkerställer att vi levererar kvalitet på ett säkert sätt.