Bra feedback från kunder avseende arbetsmiljö och miljöfrågor

Submit to LinkedIn

För andra året i rad värderas vårt arbetsmiljöarbete och vår hantering av miljöfrågor högt i kundundersökningen och medarbetarundersökningen som utförs årligen. Vi har fokuserat starkt på förebyggande säkerhetshantering, vilket har resulterat i de bästa säkerhetsindikatorerna i Maintpartners historia.

Sammantaget anser våra kunder att kvaliteten och effektiviteten av våra tjänster är på god nivå och har förbättrats jämfört med föregående år. Kunderna är mycket nöjda med attityden hos Maintpartners personal och samarbete med Maintpartner i allmänhet. Denna samma goda nivå av samarbete och lagarbete var en styrka också i medarbetarundersökningen.

Vi strävar efter ständiga förbättringar. I år ligger vårt fokus på vidare utveckling av vår förmåga att leda och utveckla våra tjänster. Att kombinera mänsklig och artificiell intelligens, den expertis som våra medarbetare har och våra digitala tjänster, för oss ännu ett steg framåt på vår väg till den bästa produktivitetspartnern för våra kunder.