Hållbarhet enligt andan i FN:s initiativ Global Compact

Submit to LinkedIn

För ett år sedan gick Maintpartner med i FN:s initiativ Global Compact, som syftar på att skapa ett globalt integrerat tillvägagångssätt för hållbar affärsverksamhet. I andan av initiativet har vi utvecklat vårt hållbarhetsarbete på olika sätt.

Vi har gjort avsevärda framsteg avseende säkerhet i arbetet när det gäller förebyggande av olycksfall som leder till sjukfrånvaro. För att nå vårt slutliga mål, noll olyckor, fokuserar vi allt mer på förebyggande av olycksfall som inte leder till sjukfrånvaro. Den viktigaste indikatorn inom säkerhetshantering är TRI (Total Recordable Injuries), där man inkluderar alla olycksfall, som kräver extern medicinsk vård, även om de inte leder till frånvaro från arbetet. Vi följer också säkerhetsutvecklingen av våra underleverantörer mer exakt än tidigare och enligt samma mål som vi själva.

Vi fortsätter att främja arbetshälsa och arbetsförmåga med fokus på förebyggande åtgärder och aktiv hantering av sjukfrånvaron. Vi har tydliga mål för ledning av arbetsförmåga och följer regelbundet upp uppfyllande av målen. Till exempel i Finland lägger vi ut mera pengar på förebyggande åtgärder än kostnader till följd av sjukfrånvaro.

Vi stöder hållbarhet genom att öka medvetenhet om miljöfrågor både inom Maintpartner och hos kunder och tar upp miljörelaterade förbättringsförslag. Vi satsar speciellt på att främja energieffektivitet och utnyttjar de förbättringsförslag som våra medarbetare har gjort och som vi omvandlar till konkreta åtgärder till förmån för våra kunder.