Professionell el- och automationsplanering samt logikprogrammering hjälper förbättra produktiviteten

Submit to LinkedIn

Som expert inom drift och underhåll erbjuder Maintpartner el- och automationsplanering samt logikprogrammering för förbättrad produktion och ökat produktivitet inom olika industrier. Företaget kan också utföra det planerade arbetet.

- Våra starka kompetenser inom detta område omfattar planering av el- och automationssystem och instrumentering för produktionslinjer, elkraftsystem, logikprogrammering och förbättringar inom maskinsäkerhet, säger Marcus Larsson, Teamchef El Maintpartner Sverige.

Förbättrad produktivitet genom modifikation av gamla system

Produktionseffektiviteten kan ökas avsevärt genom att modifiera befintliga produktionslinjer och deras styrsystem. När vi gör ändringar på äldre system kan vi, till exempel, minska produktionsstörningar, öka kapacitet eller omvandla användargränssnittet till en lättanvänd version. Detta omfattar ofta också förbättringar avseende störnings- och produktionsrapportering från produktionslinjen.

- Vi utför planeringen tillsammans med kunden och klarlägger vad ändringarna betyder, hur mycket det skulle kosta och hur skulle schemat se ut. Om det visar sig vara förnuftigt att utföra ändringarna, så planerar vi då implementering, säger Larsson.

Maskinsäkerhet och arbetarskydd går hand i hand

På Maintpartner är arbetarskydd ytterst viktigt och det tas i beaktande redan vid planeringen. Våra medarbetare inom planeringstjänster är utbildade i maskinsäkerhet och är väl insatta i standarder.

En gammal maskin kan vara helt funktionsduglig men behöver, med tanke på säkerhet, ändringar för att maskinen skulle tillräckligt bra motsvara de nya. I sådana fall ska säkerhetsanordningar, styrsystem och kretskort läggas till.

- Först bestämmer vi maskinens säkerhetsnivå, utför en riskbedömning och planerar sättet att göra maskinen säkrare. Oftast uppdateras en gammal maskin genom att lägga till ett programmerbart säkerhetssystem till automationen.
Fördelarna med ett uppdaterat säkerhetssystem är, till exempel, att maskinstopp är kortare eftersom systemet informerar operatören om orsaken till stoppet. Att driva linjen är smidigare och produktivitet ökar med förbättrad säkerhet.

Planering av elsystem inom processer från transformator till produktionslinje

Maintpartner är kvalificerad i elkraftsystem hela vägen från transformator eller huvudcentral till produktionslinjer. Flyttningar eller montage av produktionslinjer sker ofta inom industrin. Maintpartner har kompetens att planera eldistributionssystem och säkra rätt dimensionering av elkablar med hänsyn till el- och brandsäkerhet samt överväga möjliga framtida behov till utbyggnad.

Våra planeringstjänster är tillgängliga till alla våra kunder i hela koncernen. Vänligen kontakta din kontaktperson eller närmaste Maintpartner kontor.

 

Ytterligare information:

Marcus Larsson, Maintpartner Sverige, tfn 0046-730200162

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.