Projekt Vargö: utskovsluckan tillverkad och inväntar montering

Submit to LinkedIn

Tidigare i år fick Maintpartner en order avseende tillverkning och montage av ny dammlucka samt demontage av den gamla luckan till svenska Vattenfall. Luckan, som är placerad i Vänersborg, plats Vargön, reglerar flödet från sjön Vänern till Götakanal.

”Demontering av den gamla luckan med tillhörande delar är slutfört. Rivningen utfördes på ett säkert sätt och i enlighet med gällande instruktioner”, säger regionchef Mikael Hultgren vid Maintpartner.

Även den nya luckan är färdig och inväntar montering. Luckan mäter 13,5 x 13,5 meter och väger cirka 100 ton. Monteringen beräknas vara klart under det första kvartalet 2018.

Maintpartners verkstad i Degerfors har specialiserat sig på dammluckor och även denna lucka till Vargö planerades och tillverkades där.

 

För ytterligare information, kontakta: Mikael Hultgren, +46 (0)70 323 13 41

 

Den massiva utskovsluckan tillverkades vid Maintpartners verkstad i Degerfors, där företaget under de senaste åren har tillverkat ett stort antal dammluckor för olika kunder.

Vargo 1

Vargo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargo 3