Proaktivt säkerhetsarbete minskar arbetsrelaterade risker - 365 dagar utan allvarliga olycksfall i Maintpartner Sverige

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hälsa och säkerhet är högt prioriterade vid Maintpartner Sverige, där det idag firas ett fullt år utan allvarliga olycksfall på arbetet. Maintpartner har från början arbetat systematiskt för att utveckla säkerheten och under detta årtionde har man satsat stort på det. Säkerhet ingår också i företagets strategi.

”I Sverige har vi ca 250 medarbetare som utför drift- och underhållsarbeten och vi vill ta väl hand om dem. Hos oss engagerar sig alla i säkerhetsarbetet,” säger Jessica Knutsson som ansvarar för HSEQ vid Maintpartner Sverige.

Proaktivt säkerhetsarbete har gett bra resultat. Till exempel i Finland, där Maintpartner har sitt huvudkontor och anställer 1100 medarbetare, inträffade det under det första hela verksamhetsåret 2007 dussintals olycksfall, vilket betydde 21 arbetsolyckor per miljon arbetstimmar. I år är motsvarande siffra 5 olycksfall, dvs 3 per miljon arbetstimmar. Trenden i Sverige är minst lika bra och under 2017 har företaget inte haft någon arbetsolycka med sjukfrånvaro.

Långsiktigt säkerhetsarbete och praktiska åtgärder minskar risker

Maintpartner har vidtagit åtgärder och fortsätter med det, ända från riskbedömningar och minimering av riskobjekt genom, till exempel, skyddsronder, ergonomi i arbetet och användning av skyddsutrustning. Före varje arbetsuppdrag ska man analysera möjliga risker. Olyckor och tillbud utreds noggrant och lärdomen delas med hela personalen.

Säkerhet i arbetet börjar ofta med individen och därför är det rätt attityd som krävs för att nå framgång. Varje Maintpartner sajt har sina egna säkerhetskrav och introduktionsprocess för säkerhetsfrågor. Närmaste chef är ansvarig för dessa. Nyanställda bekantar sig med och engageras i säkerhetskulturen på plats och i den gemensamma e-learningsmiljön, som ingår i introduktionsprocessen.