Borde oljan renas? Dålig olja bär skulden för 90 procent av hydraulikskador i maskiner och utrustning

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

En så osynlig sak som smörjolja har stor betydelse för processer i industrin. Man uppskattar att till och med nio av tio skador i hydrauliksystem uppstår på grund av försämrad olja som, förutom skador, kan även leda till oplanerade driftstopp i produktionen.

Inom industrianläggningar smörjer oljan processutrustningen på många ställen, till exempel lagrar och växlar. Om vi glömmer att byta och rena oljan, kan det uppstå många besvär i maskiner och utrustning.

Oljan försämras vid användning

Över tiden samlas slitagepartiklar från apparater och andra föroreningar i oljan. Den drabbas av kondensbildning och åldras genom syre, temperatur och katalytiska ämnen som metaller, vatten och kylmedel. När oljan åldras, formas det hartsartade föreningar som samlas på ytor och orsakar uppvärmning och ventilstörningar.

Föroreningar tillkommer i olja via olika vägar. I själva processen uppstår det partiklar från försämrade delar, lackerade ytor och tätningar. Kemiska reaktioner inbegriper oxidation av smörjmedel och reaktioner med främmande ämnen.
Externa föroreningar hamnar i olja till exempel via bristande luftfiltrar, axeltätningar och tätningar för underhållsluckan i oljebehållaren. Det kan finnas föroreningar även i ny olja och eventuellt använder man fel olja överhuvudtaget.

 

OljetjänsterRegelbunden analys förhindrar okontrollerade driftstopp

Då man regelbundet följer oljans kondition kan förebyggande serviceåtgärder vidtas under ett planerat driftstopp. Fältlaboratoriet kan omedelbart ge de första svaren och en mer utförlig analys får vi från ett kvalificerat laboratorium inom en vecka.

Provtagningen ska ske professionellt för att undvika snedvridna resultat. Utrustningen ska vara ren och ändamålsenlig. Ett feltaget prov kan göra större skada än ett prov som inte alls tagits om man vidtar onödiga eller felaktiga åtgärder på grund av resultaten.


Det går att rena oljan även under drift

För att rena oljan under drift behövs det en elektrostatisk renare. Den tar bort det mesta av främmande ämnen och partiklar. Vattnet som tillkommit i oljan över tiden kan avlägsnas med hjälp av en förångare (undertryck).
Rengöringen minskar friktionen och sparar energi samt förlänger livslängden på delar och olja. Sparar alltså både kostnader och miljön.

För ytterligare information, kontakta:
Maintpartner, Torbjörn Bäckman, 0046705183279, marknad och försäljning

 

 

 

Maintpartner är ett av de marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll i norra Europa och den ledande aktören inom energisektorn i Norden. Vi hjälper våra kunder att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid sina produktionsanläggningar. Vi erbjuder långtida drift- och underhållsavtal samt utvecklings-, planerings- och installationstjänster för industrin. Våra avancerade digitala lösningar representerar den nyaste kunskapen inom området.
Maintpartnerkoncernen har cirka 1900 anställda. Omsättningen under 2016 var cirka 160 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.