Högsäsongen för årliga underhållsavbrott närmar sig: Hur lyckas man?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nu börjar högsäsongen för årliga underhållsavbrott inom energisektorn och industrin. Under den varma årstiden kan underhåll utföras under bättre förhållanden än på vintern och efterfrågan på energi är som lägst. Noggrann planering kan förkorta stilleståndstiden och minska kostnaderna väsentligt.

Vår erfarenhet av hundratals årliga underhållsavbrott både inom industrin och energisektorn har inspirerat oss att förbereda en omfattande manual om hur man lyckas bäst med driftstopp.

Slarviga förberedelser kan orsaka ett antal problem, till exempel:

  • Otillräcklig arbetskraft och saknade reservdelar, som är omöjliga att snabbt skaffa sig till en rimlig kostnad.
  • Brist på projektledning och planering. Man försöker, till exempel, inkludera så många arbeten som möjligt och det är omöjligt att utföra dem ordentligt under driftavbrottet.
  • På grund av dessa överskrids både budget och avbrottstiden, vilket kan leda till stora produktionsförluster.

Oavsett om vi pratar om en energianläggning i kontinuerlig drift eller en produktionsanläggning som bara drivs på vardagar, är andelen av årligt driftstopp cirka 10-30 procent av den årliga underhållsbudgeten. Med god förberedelse tar avbrottstiden cirka två procent av den planerade produktionstiden, medan dålig förberedelse kan mångdubbla kostnaden. Förberedelsen avspeglas också i arbetssäkerheten.

Du kan läsa och ladda presentationen här (på engelska):

 

 

För ytterligare information:

Jukka Kallioniemi, President, Maintpartner Sweden, tel. +358 (0)50 453 2727