Förbättrad dammsäkerhet för Karlskoga Vattenkraft med Maintpartners dammluckor

Submit to LinkedIn

Ett dammbrott kan ha allvarliga följder på samhället. Höga vattenflöden kan utgöra fara för människor och förstöra viktiga samhällsfunktioner som vägar, el-, tele- och vattensystem. Det förutspås också förändringar i klimatet med mer nederbörd och högre vattenflöden som följd, vilket kräver att det höga vattenflödet hanteras på ett säkert sätt.

Vid vattenkraftverk optimeras vattenflödet med hjälp av dammluckor som behöver ombyggas eller repareras då och då för att säkerställa bra dammsäkerhet. Ett större renoveringsprojekt kan ta flera år i anspråk – planering, miljöbedömning, tillståndsförfaranden och själva renoveringsarbetet tar tid.

Karlskoga dammarbete Maintpartner 2018 webDet senaste större projekt som Maintpartner var del i, tog plats i Karlskoga vid Nykroppa, där Karlskoga Vattenkraft genomförde dammsäkerhetshöjande åtgärder vid två dammar, Skärjen och Herrhult. Dammarna försågs med nya luckor i rostfritt stål och även en helt ny damm i betong byggdes. De utförda renoveringsarbeten ger bättre möjligheter att reglera vattenflödet och innebär att dammen nu har säkrats för lång tid framöver.

Arbetet påbörjades under november 2015 och slutfördes vid slutet av 2017 med Maintpartner som mek-och elentreprenör. Arbetet omfattade demontering av gamla dammluckor, tillverkning och montering av nya samt transport av luckorna. Maintpartners totalkoncept inkluderade också komplett el- och styrutrustning för dammluckorna.

Karlskoga Vattenkraft är mycket nöjda med hur projektet hanterats från början till slut.

”Maintpartner som var delleverantör i projektet levererade all beställd utrustning enligt tidplan. Stämningen var god och de kontakter som krävs för ett lyckat projekt fungerade mycket bra”, säger Anders Johansson från Karlskoga Vattenkraft.

I över tio år har Maintpartner tillverkat dammluckor i olika material vid sin bearbetningsverkstad i Degerfors. ”Vår expertis inom detta område är brett, vi tillverkar och renoverar i alla typer av förekommande material så som rostfritt stål, duplexstål samt svart material. Fördelen till exempel med duplex-stålsorten är att konstruktionen blir lättare utan att säkerheten påverkas”, säger Mikael Hultgren, regionchef vid Maintpartner.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Hultgren, regionchef, Maintpartner
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tlf. 070-323 13 41

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.

Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Estland och Polen. Mer information på www.maintpartner.se.