Svetsverksamhet vid Maintpartner Sverige omcertifierad

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner Sverige har förnyat sitt certifikat 3834-2:2005, EN 1090-1:2009+A1:2011, för svetsverksamhet. Certifikatet omfattar tillverkning av svetsade tryckkärl, rörkomponenter och stålkonstruktioner. Certifieringen, som vi först utdelades 2014, är därmed förlängd fram till april 2023.

Certifiering kräver att alla svetsoperationer från design till personal och utrustning, materialhantering och lagring, samt produktion och dess säkerhet, utförs systematiskt och ordentligt. Maintpartner har en omfattande kvalitetsmanual för svetsning och instruktioner som har säkrats genom provning. Oförstörande provning (Non-Destructive Testing, NDT) utförs i den utsträckning som krävs av arbetet, det används bland annat röntgen och ultraljud. Att säkra svetskvaliteten på förhand är nödvändigt, eftersom kvalitet kan man inte åstadkomma efteråt, och om svetsning misslyckas, försvagar det slutproduktens säkerhet.

"Alla svetsare hos oss är certifierade och fullt kvalificerade för krävande jobb. Det beror exempelvis på innehållet, volymen och temperaturen hos tryckutrustningen, om certifikatet är nödvändigt,” säger Mikael Hultgren, regionchef vid Maintpartner Sverige.

Maintpartners kunder representerar alla branscher, till exempel tillverknings- och kemisk industri och energisektorn. Förutom normala svetsarbeten har vi erfarenhet om svetsning av dammluckor.

Ytterligare information: Mikael Hultgren, 070-323 13 41