Maintpartner uppdaterade sitt engagemang för världens största initiativ för socialt ansvarstagande

Submit to LinkedIn

Maintpartner har uppgraderat sitt åtagande till FN:s Global Compact-initiativ. Global Compact är världens största företagsansvarsinitiativ som omfattar mer än 9 500 företag. Maintpartner gick med i initiativet 2016 och åtar sig att uppfylla Global Compacts tio principer för ansvarsfull affärsverksamhet inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

I år finns det nya prioriteringar i Maintpartner-rapporten, inklusive behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s lagstiftning om dataskydd, starkare förpliktelser för underleverantörsnätverket och betoning på förebyggande säkerhetsarbete.

Hos Maintpartner har proaktivt säkerhetsarbete visat utmärkta resultat. Skador och olyckor på jobbet har fallit betydligt under flera år. Fokus på hälsan i arbetet har i sin tur förbättrat arbetstagarnas välbefinnande så att exempelvis i Finland har den genomsnittliga pensionsåldern ökat under fyra år över branschgenomsnittet upp till ungefär sextio år.

När det gäller miljön omfattar åtgärder bland annat ökad användning av förnybar diesel, energieffektiv belysning och uppvärmning, onlinemöten och nya digitala lösningar för intern kommunikation. Maintpartners drift- och underhållspersonal förbättrar också miljöansvaret för de industri- och energianläggningar som Maintpartner ansvarar för med flera små och stora lösningar som minskar behovet av råvaror, energi och reservdelar.

"Samarbete och gemensamma åtaganden spelar en nyckelroll för att bygga mer rättvisa och mer hållbara samhällen", säger EVP Development Laura Kauppinen från Maintpartner. "För oss är Global Compact en värdefull standard mot vilken vi mäter och utvecklar vårt eget företag. Å andra sidan är det ett sätt att kommunicera viktiga teman i internationellt sammanhang. Våra värderingar och etiska principer är närvarande i våra liv och utgör en grund för vår verksamhet för våra medarbetare från tekniker till ledningen. Vi anser också att hållbarhet är avgörande för att vi ska kunna uppfylla vårt kundlöfte och vara ett bra företag."

För ytterligare information:
Laura Kauppinen, EVP Development, Maintpartner Group, tel. +358 45 264 6686, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.
Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Våra digitala lösningar för industriell drift och underhåll är på högsta nivå inom industrin.
Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.