Vi stödjer WWFs ansträngningar att hjälpa isbjörnar

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

I år stödjer Maintpartner hållbar utveckling genom att göra en juldonation till WWF för att skydda isbjörnar och deras livsmiljö.

Höstens rapporter om klimatförändringar (IPCC) och minskning av biologisk mångfald (WWFs Living Planet) berättar om miljöpåverkan som orsakas av mänsklig aktivitet.

Ishavet värms dubbelt så fort som det globala genomsnittet, och isbjörnar hotas av att isen smälter. Vår donation hjälper WWF att fortsätta sin kamp mot klimatförändringar - även på isbjörnarnas vägnar.

Maintpartner arbetar dagligen för att minska miljöpåverkan vid våra kundsajter och vårt eget koldioxid-fotavtryck.

Förutom WWF-donationen deltar vi i den finska välgörenhetskampanjen för barn och ungdomar som organiseras av vår majoritetsägare CapMan. Varje år riskerar tiotusentals ungdomar att marginaliseras på grund av familjens ekonomiska situation. Kampanjen samlar in medel för hobbyverksamhet och studier för dessa unga människor.

Läs mer om WWFs arbete:

https://wwf.panda.org/get_involved/support_wwf/donate/donate_polarbear.cfm