Energirevisioner ger ny energi till både människor och maskiner

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Maintpartner genomför regelbundet energirevisioner av sin verksamhet. Under 2018-2019 genomfördes revisionerna helt under ledning av våra egna experter - senast i Sverige där energianvändning och dess potential för besparingar i Karlskoga och Degerfors undersöktes. Majoriteten av Maintpartner-anställda i Sverige arbetar i området, cirka 170 personer av ca 250 totalt.

Generellt genererar energirevisioner en mängd idéer för att förbättra energieffektiviteten i industriell miljö. Maintpartners kunder kan också dra nytta av denna erfarenhet, eftersom den är tillgänglig för dem som en tjänst.

"Människor är ofta lite förvånade över hur väldigt enkla metoder kan göra stor inverkan. När detta synliggörs blir de väldigt intresserade av att göra fler förbättringar. Det viktigaste är emellertid att det finns en namngiven person som ansvarar för energieffektiviteten i företaget - någon som kan säkerställa kontinuerlig utveckling, säger Matti Yliknuussi, Maintpartners energi- och miljöexpert.

De flesta utmaningar är relaterade till de ofta gamla industribyggnaderna, som har byggts för årtionden sedan med det främsta syftet att skydda produktionsmaskiner. Vid byggandetiden var det inte nödvändigt att uppmärksamma miljö- och energiproblematik. Dessutom förstod man då inte vikten av utförandet av produktionsmaskiner samt livscykelperspektiv för dessa, som man gör idag. Idag tar man också människors välbefinnande och arbetssäkerhet på betydligt större allvar.

Vad kan då göras? De första åtgärderna handlar ofta om förvaltning och upphandling av elavtal och urval av förnybar el. Ytterdörrar och luckor i gamla lokaler kan enkelt tätas eller förseglas och extra fönsterglas kan monteras dit.

"Den gamla infrastrukturen har sina egna utmaningar, och det måste erkännas att inte alla åtgärder är realistiska - särskilt om du arbetar i hyrda lokaler", säger Matti Yliknuussi från Maintpartner.

Mer självklara val inkluderar inköp av värmepumpar, utbyte av gamla element, ventilation och belysning samt montering av rörelsevakt eller dylikt. På Maintpartner har teamen på eget initiativ redan utfört miljövänliga uppgraderingar på t.ex. belysning och fönster.

"En energirevision är ett utmärkt tillfälle att verkligen utveckla verksamhetens miljöansvar. Det finns alltid möjligheter till utveckling. Maintpartner gick ännu längre och valde ett bredare perspektiv för revisionen än vad som krävdes enligt det europeiska energidirektivet, så att vi verkligen kan utnyttja vår potential och utveckla verksamheten mer systematiskt i framtiden , avslutar Yliknuussi.