Var en riktig hjälte - arbetsmiljöhjälte!

Submit to LinkedIn

Att offra sig för det allmännas bästa betraktas som heroiskt. Vi är uppvuxna i en värld av Hollywood-filmer, en värld där hjälten tar enorma risker för att nå sina mål – och resultatet är alltid detsamma. Hjälten vinner, blir aldrig skadad, åtminstone inte svårt. Tänk nu till exempel på Indiana Jones och James Bond.

Men tillbaka till det verkliga livet. Vi människor är sociala djur. Genom människans historia har vi haft två viktiga uppgifter för att trygga vår existens: skaffa mat och skydda vår stam från faror. Med tiden har vi blivit riktigt bra på detta. Det är faktiskt huvudskälet till att vi överhuvudtaget finns i dag.

Vem var då de riktiga hjältarna förr i tiden? Det var de personer, som identifierade risker och för vilka tryggheten av gruppmedlemmarna var den högsta prioriteten.

Och vilka är de riktiga hjältarna av idag? Vi människor har inte ändrats så mycket, alltså varför inte lära oss från de tidigare generationerna. Hjältarna är de, som skyddar sin stam.

Men vad är en stam av idag? Egen familj utgör förstås kärnan i vår stam, som det alltid har gjort. Men en stam är ett mera omfattande begrepp. I dag ingår också vänner och kolleger i stammen. Om vi vill vara riktiga hjältar i dag skyddar vi fortfarande vår stam. Det borde faktiskt vara lätt, det finns ju i våra gener.

Som våra förfäder före oss lär vi oss maximera säkerheten i riskfyllda omgivningar, också på arbetsplatsen. Skillnaden är, att nu kallas det för säkerhetsrutiner och förfaranden. Vi arrangerar säkerhetsrelaterad utbildning till våra medarbetare, erbjuder personlig skyddsutrustning och förbättrar arbetsförhållandena för ökad säkerhet i arbetet.

Långsiktigt och systematiskt arbete för att öka arbetarskydd ger resultat, som vi på Maintpartner har kunnat fastställa. Flera företag har noll olyckor som mål. Det har också Maintpartner. Vårt högklassiga säkerhetsarbete och våra medarbetares inriktning på säkra arbetsförfaranden bevisar att vi är på rätt väg mot att nå vårt mål.

Vi bör alltså inte förkasta detta vinnande koncept, som fört oss så här långt. Låt oss vara riktiga hjältar genom att säkra våra kollegers säkerhet och följa säkerhetsrutiner och förfaranden till 100-procent. För oss på Maintpartner är säkerhet av största betydelse också i framtiden.

Författaren är koncernchef på Maintpartner.

Kontaktinformation:

Johan Westermarck, johan.westermarck(at)maintpartner.com