Nyheter 2008

Submit to LinkedIn

Maintpartner får fortsatt förtroende hos Ovako i Hofors

16.12.2008

Maintpartner och Ovako i Hofors har ingått ett nytt avtal istället för det som går ut vid årsskiftet.
"Båda parter har varit eniga i att driftsäkerheten i anläggningarna förbättrats radikalt under avtalstiden. Detta har gjort det enkelt att se att vi ska ha ett fortsatt samarbete", säger Johan Sundh, Regionchef Region Mitt, Maintpartner.
Med detta avtal som bas kommer Maintpartner att jobba vidare för att utveckla site Hofors, både med Ovako, men också med andra kunder.
"Vi ser dessutom en möjlighet att förvärvet av Maskinservice i Degerfors AB kommer att gynna en fortsatt utveckling i och omkring Hofors", säger Johan Sundh.

För frågor vänligen kontakta: Johan Sundh,010-480 72 70

Maintpartner öppnar ”nya” broar åt Vägverket

26.11.2008

Maintpartner AB Region Öst har fått förtroendet av Vägverket Region Stockholm att hålla beredskap för
11 stycken öppningsbara broar i Stockholms län. I uppdraget ingår även att utföra mekaniskt underhåll.
"Vi ser med fram emot att få samarbeta med Vägverket på deras broar med den kompetens som vår personal har", säger Bo Sjöholm, projektledare för uppdraget.

För frågor vänligen kontakta: Bo Sjöholm, 010- 480 72 28

 

Fortsatt förtroende av Vägverket Region Stockholm

24.11.2008

Maintpartner AB, Region Öst har fått förtroendet av Vägverket Region Stockholm att fortsatt leverera service och underhåll i Södra länken och vidhörande system.
"Vi gläder oss oerhört att få detta fortsatta förtroende av Vägverket region Stockholm att hjälpa dem med de tjänster och de kunskaper vi har om Södra Länken och tillhörande system, säger Maintpartners Karl Stavaeus.
"Vi ser Södra Länken som en transportfabrik i samhällets trafiksystem som producerar ca. 90 000 fordon/dygn. Det ställer höga krav på oss som väghållare att tillhandahålla god tillgänglighet. Maintpartner AB Region Öst har på ett föredömligt sätt visat att man axlar rollen som Servicegrupp för detta ändamål. Därför har vi valt att avropa optionen om förlängning och har förhoppningar om ett fortsatt effektivt samarbete med våra trafikanter i fokus, säger Håkan Boström, Vägverket Region Stockholm.

För frågor vänligen kontakta:
Maintpartner AB, Karl Stavaeus, 010-480 70 00
Vägverket Region Stockholm, Håkan Boström, 08-757 67 41

 

Avtal om fastighetsunderhåll i Arboga

14.11.2008

Maintpartner AB har fått förtroendet av Coor Service Management att leverera service och fastighetsunderhåll till Saab AB på Åsby industriområde i Arboga.
Detta som en del av Coor Service Management ABs rikstäckande avtal avseende facility managementtjänster till Saab AB.
Maintpartners avtal är tre år med möjlighet till förlängning. Avtalet träder i kraft 1 januari 2009.
Maintpartner kommer i detta avtal att leverera tjänster som underentreprenör till Coor Service Management AB i deras avtal med Saab.
"Vi gläder oss oerhört att få detta förtroende av Coor att hjälpa dem med de tjänster och de kunskaper vi har om Arboga som industriområde. Kunskaper och erfarenhet vi fått genom vår, sedan många år, fysiska närvaro på området", säger Karl Stavaeus, regionchef på Maintpartner.
"Vi ser stora möjligheter att tillsammans med Maintpartner AB ta ytterligare ett steg i att skapa 'Ett Saab' i Sverige, samt att fortsätta utveckla vår serviceleverans till Saab AB", säger Leif Arvered, affärsenhetschef på Coor Service Management AB.

För frågor vänligen kontakta:
Maintpartner AB: Karl Stavaeus 010-4807000
Coor Service Management AB: Anders Mötsch 08-55395670

 

Avtal om underhåll av energimätare med Actaris Technologies

12.11.2008

Maintpartner AB och Actaris Technologies AB, en del av Actaris Itron koncernen, har skrivit ett avtal om underhåll och skötsel av de av Actaris installerade energimätarna för fjärrvärme och fjärrkyla.
Avtalet som är treårigt med en möjlig förlängning om två år skall vara i full drift per den 1 april 2009. Avtalet innebär att Maintpartner skall sköta om, byta ut, reparera med mera de mätare som Actaris har installerat åt sina kunder i Storstockholmsområdet (ca 15 000 mätare).

Dessa mätare står inte bara för en mätvärdes insamling utan är också uppkopplade till Actaris servrar vilket innebär att Actaris kunder förses med ett faktureringsunderlag i slutet av varje månad.
Detta uppdrag innebär att Maintpartner måste nyrekrytera ca 8-10 medarbetare med omedelbar verkan.

"Vi glädjer oss oerhört åt detta nya avtal med Actaris och ser det som en bekräftelse på att våra tankar kring hög effektivitet i ledning och styrning av underhållsuppdrag har fått gehör hos Actaris", säger Maintpartners Karl Stavaeus.
Actaris Technologies AB har funnit Maintpartners starka engagemang i frågor rörande ledning av underhållsuppdrag kombinerat med erfarenhet och moderna stödsystem avgörande för upphandlingen. Actaris tror att den kombinationen av styrkor tillsammans med en långsiktighet och ett sunt ekonomiskt tänk i underhållsuppdrag gör dem till en stark leverantör och rätt part för det komplexa uppdrag och den utmaning man står inför under de kommande åren.

För frågor vänligen kontakta:
Maintpartner AB, Karl Stavaeus, tfn 010-480 70 00
Actaris Technologies AB, Daniel Lundell, tfn 08-562 005 18

 

EuroExpo-mässan i Malmö - vinnarna

31.10.2008

Under två dagar, 15-16 oktober, fick gamla och nya kunder träffa Maintpartner på EuroExpo-mässan. I montern presenterades Maintpartner Recond Concept (MRC) samt Maintpartners övriga produkter och tjänster. I samband med mässan anordnades en tävling i Maintpartners monter.

Vinnarna i tävlingen:
Fredrik Forslund, Kockums, Malmö
1:a pris
iPod Nano 8 GB, svart

Christer Harrysson, Cervitrol, Lund
2:a pris
Utflyktspaket, ryggsäck innehållande mössa och kaffekopp

Magnus Andersson, Kockums, Malmö
3:e pris
12 st golfbollar

Maintpartner deltar även vid följande EuroExpo-mässor:
Kiruna 5-6 november
Örebro 26-27 november

 

Arizona Chemical, Eka Chemicals, Eka Polymer Latex och Maintpartner ingick avtal om underhåll och projektverksamhet för de kemiska fabrikerna i Uleåborg, Finland

21.10.2008

Arizona Chemical, Eka Chemicals och Eka Polymer Latex har ingått avtal med Maintpartner Oy om underhåll av sina produktionsanläggningar i Uleåborg samt ledningen av grundförbättringar i anslutning till fabrikerna. Ansvaret övergår till Maintpartner från 1.1.2009.

"I och med avtalet övergår en del av den nuvarande underhållspersonalen till Maintpartner, men vi börjar omedelbart rekrytera nya medarbetare till olika uppgifter inom underhåll och projektverksamhet", berättar Maintpartners regionchef för västra Finland Tommi Kajasoja.

"De nu ingångna avtalen ger betydande synergifördelar för såväl befintliga som nya kunder samt erbjuder karriärmöjligheter för våra egna medarbetare", fortsätter Kajasoja.
Alla tre bolag verkar i Nuottasaari industriområde i Uleåborg och har sedan tidigare erfarenhet av en gemensam underhållspartner.

"Vi ville välja en ny partner, eftersom vi letade efter en aktör med stor erfarenhet av och referenser från vår bransch. Den kemiska industrin är ju Maintpartners största kundsegment. Detta skapar en ypperlig grund för vårt samarbete och för förbättrad produktivitet", konstaterar direktörerna Timo Korva, Eka Chemicals, Rauno Luttinen, Arizona Chemical, och Timo Suonperä, Eka Polymer Latex.

De avtal som nu ingåtts skapar i Uleåborgsregionen en gedigen grund för Maintpartners underhålls- och projektverksamhet enligt regionmodellen.

"Till följd av dessa avtal uppnådde vi i Uleåborg en målenlig basomfattning för det nya verksamhetsstället. Tack vare detta kan vi leverera de underhålls- och projekttjänster som de nya avtalen förutsätter samt erbjuda konkurrenskraftiga tjänster även för övriga industrikunder i regionen", berättar Maintpartners vice verkställande direktör Juha Lepikko.

För ytterligare information kontakta gärna:
Arizona Chemical Oy, verkställande direktör Rauno Luttinen, +358 40 341 3353
Eka Chemicals Oy, fabrikschef Timo Korva, +358 40 840 6111
Eka Polymer Latex Oy, verkställande direktör Timo Suonperä, +358 400 682 869
Maintpartner Oy, verkställande direktör Jouko Latvakangas, +358 50 453 2760

Arizona Chemical Oy förädlar terpentin och furuolja som råvara till bland annat luktämnes-, tvättmedel-, färg-, lim- och tuggummiindustrin. Läs mer på adressen www.arizonchemical.com.

Eka Chemicals Oy tillverkar massa-, pappers- och vattenbehandlingskemikalier för industrins behov. Läs mer på adressen www.eka.com.

Eka Polymer Latex Oy tillverkar och marknadsför bestrykningslatex för pappers- och kartongindustrins behov. Läs mer på adressen www.epl.com.

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och projekttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1300 och omsättningen till ca 115 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Ytterligare information hittar du på adressen www.maintpartner.se.

 

Maintpartner förvärvar Maskinservice i Degerfors

9.9.2008

Maintpartner AB som arbetar med industriella underhålls- och drifttjänster, har förvärvat samtliga aktier i Maskinservice i Degerfors AB av grundaren Mikael Ljungberg.

Maskinservice i Degerfors AB är verksamt inom tungt mekaniskt underhåll mot företrädesvis stål- och verkstadsindustri. Företaget arbetar med kvalificerat maskinunderhåll, avancerad tillverkning av reservdelar genom maskinbearbetning samt maskinmontage åt tung industri. Antalet anställda uppgår sammanlagt till 32 st.

Bolaget fortsätter tillsvidare verksamheten under sitt eget namn och kommer senare att fusioneras med Maintpartner.

- Den förvärvade verksamheten kommer att bli ett nav i vår fortsatta expansion inom tungt mekaniskt underhåll. Vi kommer att fortsätta investera i verksamheten för att öka företagets kapacitet och kunna serva ytterligare kunder, säger Roger Sundemo, VD för Maintpartner AB.

- Genom försäljningen blir vi delaktiga i ett bredare servicekoncept och kan växa med hela Sverige som bas vilket är bra för Maskinservice i Degerfors AB, säger Mikael Ljungberg som kommer att kvarstå i ledningen för verksamheten även i Maintpartners regi.

I enlighet med sin tillväxtstrategi har Maintpartner i år redan gjort flera företagsförvärv i Finland. Totalt har bolaget verksamhet på ca 30 orter i Finland och sex orter i Sverige.

För mer information kontakta:
VD Roger Sundemo, Maintpartner AB, tfn 0701816615
Fd ägare / platschef, Mikael Ljungberg, Maskinservice I Degerfors AB, tfn 0705545032

 

Maintpartner breddar verksamheten till Tammerfors och köper två bolag i Nokia, Finland

4.7.2008

Maintpartner Oy, som arbetar med industriella underhålls- och drifttjänster, har köpt IS-Pro Oy och IS-Engineering Oy med verksamhet i Nokia. Försäljarna är Tapani Rättäri och Eija Kangas, som båda fortsätter i bolagets tjänst.
IS-Pro Oy är ett företag som specialiserar sig på industriellt underhåll, maskin- och utrustningsbyggnad samt projektering. IS-Engineering Oy fokuserar däremot på tjänster för industriell planering, expertis och projektadministration. Förutom i Nokia har bolagen verksamhet även i Ikalis. Antalet anställda uppgår sammanlagt till drygt 60.

IS-Pro Oy och IS-Engineering Oy fortsätter tillsvidare verksamheten under sina egna namn och kommer senare att fusioneras med Maintpartner.

"Underhållsbranschen utvecklas fortlöpande och den mångfald av specialkompetens som krävs är omfattande. Genom att förena våra krafter med ett större företag kan vi erbjuda mer omfattande tjänster och samtidigt själva dra nytta av det stöd som den nya ägaren ger", berättar bolagens ägare och verkställande direktör Tapani Rättäri.

"Tammerforsregionen är ett starkt industriområde med stor efterfrågan på underhåll. Att placera oss på dylika områden är ett av våra mål. IS-Pro och IS-Engineering i Nokia är dynamiska företag med ypperlig lokal kännedom. Genom förvärvet får vi även mer engineering-kompetens, som är ytterst relevant i underhållsverksamheten", berättar Maintpartners verkställande direktör Jouko Latvakangas.

I enlighet med sin tillväxtstrategi har Maintpartner i år redan gjort motsvarande företagsförvärv i Varkaus och Seinäjoki. Totalt har bolaget verksamhet på ca 30 orter i Finland och fyra orter i Sverige.

Ytterligare information:
Jouko Latvakangas, verkställande direktör, Maintpartner Oy, tfn 050 453 2760
Tapani Rättäri, verkställande direktör, IS-PRo Oy, tfn 040 3056 302

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1200 och omsättningen till ca 100 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan.

IS-Pro Oy är ett företag som specialiserat sig på industriellt underhåll, maskin- och utrustningsbyggnad samt projektering. IS-Engineering Oy fokuserar på tjänster för industriell planering, expertis och projektadministration. Antalet anställda uppgår till drygt 60 och omsättningen till ca 5 miljoner euro. Läs mer på adressen www.is-pro.fi.

 

Maintpartner tecknar avtal med SÖRAB

1.7.2008

Maintpartner Stockholm har tecknat ett avtal med SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) för drift och underhåll av Hagby lakvattenrening. Avtalet gäller under perioden 2008.07.01 - 2012.06.30. Avtalet omfattar drift, tillsyn och skötsel av reningsanläggningens alla delar. Uppdraget har en stark miljöprofil eftersom återställningen av deponiområdet syftar till att lämna tillbaka området till naturen. Dessutom ska lakvattenbehandlingen, som ingår som en del av Hagby ekopark, förutom att behandla lakvattnet, återskapa det våtmarksområde som en gång fanns där.

SÖRAB är ett regionalt återvinnings- och avfallsbehandlingsföretag ägt av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Bolaget har fått i uppdrag att svara för ägarkommunernas behandlingsansvar exklusive Stockholm. SÖRAB erbjuder även industrier och andra verksamheter sortering, återvinning och behandling av deras avfall. Bolaget har sedan 1995 en modern deponi och behandlingsanläggning i Löt- Vallentuna. Arbetet präglas av miljöhänsyn.

Vi ser mycket positivt på det förtroende som SÖRAB ger oss i detta långsiktiga samarbete.

För mer information kontakta: Bengt Thimrén, 010-480 71 81, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maintpartner erbjuder industriella underhålls- och drifttjänster i Sverige och Finland. Antalet anställda uppgår idag till cirka 1100 varav drygt 250 arbetar i Sverige. Vårt mål är att bli ett av Nordens ledande företag inom tekniskt underhåll. Vårt serviceutbud omfattar allt från heltäckande ansvar för underhålls- och drifttjänster inom industriell produktion till enstaka entreprenader och serviceuppdrag. Vi fokuserar på service för tre delområden: industri och industriparker, energibolag och kommuner samt kommersiella fastigheter.För mer information besök www.maintpartner.se

 

Maintpartner får uppdrag i Nynäshamn

1.7.2008

Maintpartner Stockholm har fått i uppdrag att byta tre stycken grovcykloner vid kraftvärmeverket i Nynäshamn. Uppdragsgivare är Fortum Värme. Uppdraget kommer att genomföras under v 33 - v 34.
Uppdraget är ett led i Maintpartners strategi att utföra projekt och entreprenader för värmekraftbranschen i Sverige.

För mer information kontakta: Bengt Thimrén, 010-480 71 81,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner köper Sähkökymppi i Finland

16.4.2008

Maintpartner Oy, som arbetar med industriella underhålls- och drifttjänster, förvärvar affärsverksamheten av Sähkökymppi Oy i Jyväskylä. Till följd av förvärvet övergår hela personalen i Maintpartners tjänst.
Sähkökymppi har specialiserat sig på el- och automationsplanering för industrin. Kundföretagen verkar bland annat i följande branscher: skogs-, byggmaterial-, verkstads-, försvarsutrustnings- och livsmedelsindustrin.

"Vi skulle i varje fall ha varit tvungna att bredda vårt serviceutbud och göra det mångsidigare. Detta var en utmärkt lösning på våra behov", berättar Sähkökymppis verkställande direktör Esa Muilu.

"Vi ville i enlighet med vår strategi stärka vår kunskap inom el och automation. Sähkökymppi kompletterar utmärkt vår befintliga organisation och ger betydande synergifördelar genom att vi får möjlighet att erbjuda mer omfattande servicehelheter till våra kunder", konstaterar Maintpartners verkställande direktör Jouko Latvakangas.

Ytterligare information:
Jouko Latvakangas, verkställande direktör, Maintpartner Oy, tfn 358 50 453 2760
Esa Muilu, verkställande direktör, Sähkökymppi Oy, tfn +358 400 757 633

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1200 och omsättningen till ca 90 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan.

Sähkökymppi Oy, som grundades år 1983, har specialiserat sig på el- och automationsplanering för industrin. Läs mer på adressen www.sahkokymppi.fi

 

Maintpartner stärker sin position i Österbotten i Finland - Conmaint-affären slutförd

27.3.2008

Conmaint Oy, som inriktat sig på industriellt underhåll och processbyggande, övergick i Maintpartners ägo 27.3.2008. Intentionsavtalet gällande affären upgjordes i november i fjol.

"Affären befäster Maintpartners ställning i Österbotten. Tack vare Conmaint får vi fotfäste i Seinäjoki och Vasa, där vi inte tidigare har haft verksamhet. I Karleby har vi en filial med ca 160 anställda. Dessutom breddas vår verksamhet under våren till Jakobstad, där vi för närvarande etablerar en ny filial", berättar regionchef Raimo Huhtala om planerna för Maintpartners tillväxt i Österbotten. Allt som allt har Maintpartner ca 1000 anställda i Finland och ca 200 i Sverige.

Conmaints huvudkontor och största delen av personalen finns i Seinäjoki, där även maskinverkstaden och lagret finns. Antalet anställda uppgår för närvarande till 25.
"Conmaint har kunder främst i Seinäjoki och Vasa med omnejd, men vi utför projektarbeten även på andra platser i Finland. Förutom traditionellt underhåll omfattar vår verksamhet även bland annat produktionslinjer som totalleveranser. I paketet ingår planering, inköp och genomförande. Vi flyttar även produktionslinjer, beskriver Conmaints verkställande direktör Markku Kilpiö bolagets verksamhet.
Conmaint fusioneras med Maintpartner under innevarande år. Fram till dess fortsätter bolaget sin verksamhet under namnet Conmaint.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Raimo Huhtala, regionchef, Maintpartner Oy, telefon +358 46 851 5964
Markku Kilpiö, verkställande direktör, Conmaint Oy, telefon +358 400 108 411

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1200 och omsättningen till ca 90 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Ytterligare information hittar du på adressen www.maintpartner.se.

Conmaint Oy som grundades år 1997 är ett bolag som inriktat sig på industriellt underhåll och processbyggande. Omsättningen uppgår till ca 4 miljoner euro.

Partnerskapet mellan Hexion och Maintpartner fortsätter

27.3.2008

Hexion Specialty Chemicals Oy och Maintpartner Oy i Finland har tecknat ett avtal om fortsatt partnerskap gällande underhållet i Hexions produktionsanläggning i Kitee i östra Finland. Avtalet träder i kraft omedelbart.
"Maintpartners starka lokala närvaro och kunnande om våra processer är viktiga för oss. Gemensamma säkerhetsmål och det gemensamma arbetet för att förbättra säkerheten ger även en fast grund för partnerskapet, säger VD Erkko Kajander, Hexion Specialty Chemicals Oy.

"Detta avtal bygger på att vi framgångsrikt uppnår våra gemensamma mål och på den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Vår lokala personal har förbundit sig vid dessa mål och det märks i de resultat vi uppnått", konstaterar regionchef Juha Lepikko, Maintpartner Oy.

Ytterligare information:
Maintpartner Oy, lokalchef Jari Väyrynen, +358 50 454 6710
Hexion Specialty Chemicals Oy, VD Erkko Kajander, +358 40 840 4242

Maintpartner får pris av Vägverket

28.2.2008

Maintpartner belönas av Vägverket, Region Stockholm för sina insatser som drift- och underhållsleverantör för bland annat Södra Länkens vägtrafiktunnlar i Stockholm, under 2007.
Priset delades ut under onsdagskvällen den 20 februari 2008, i samband med en middag på restaurang Primo i Stockholm. Representanter för Vägverket var bland andra Håkan Boström, kontraktsansvarig mot Maintpartner och Stefan Lindgren, chef för drift- och underhållsavdelningen på Vägverket, Region Stockholm. Stefan var också den som överlämnade priset till Maintpartners representant Per-Einar Andersson, gruppchef och uppdragsledare inom servicegruppen Södra Länken.

Det är fantastiskt roligt att få den här utmärkelsen! Vi har sedan november 2004 haft ett mycket intressant och givande uppdrag för Vägverket i Stockholm. Vår vision är att vara den ledande underhållsleverantören, som kan leverera det vår uppdragsgivare behöver - när de behöver det, säger Per-Einar Andersson. Maintpartners serviceteam består förutom Per-Einar av Håkan Lundberg, Henrik Röjerman, Stefan Ingwersen, Håkan Pettersson, Christer Persson och Urban Wirén.

Vägverkets motivering för priset lyder:
"Maintpartner, som ansvarar för kontraktet som Servicegrupp för Södra Länken, Essingeleden, Muskötunneln har sedan kontraktets tecknande 2004 visat ett stort engagemang och en yrkesstolthet som är eftersträvansvärd. Maintpartners höga ambitioner med ständiga förbättringar och effektiviseringar kring förebyggande underhåll har bidragit till sänkta kostnader med bibehållen kvalitet på en rad olika funktioner i Vägverkets anläggningar. Maintpartner har också på ett professionellt sätt tagit till sig Vägverkets avsikter avseende arbetssätt och ambitionsnivå, vilket ger ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt mervärde för Vägverket Region Stockholm och våra trafikanter."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maintpartner AB, Gruppchef, Per-Einar Andersson +46 (0)73 428 16 33
Maintpartner AB, Regionchef Öst, Karl Stavaeus +46 (0)10 480 72 27

Maintpartner är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1200 och omsättningen till ca 90 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan.

Kemijoki och Maintpartner tecknar avtal om lokaldrift och underhåll av vattenkraftverk

13.2.2008

Kemijoki Oy och Maintpartner Oy har tecknat ett avtal om lokaldrift och underhåll av två av Kemijoki Oy:s vattenkraftverk i Lieksa, Finland. Ansvaret går över till Maintpartner den 1 april 2008.

"Maintpartners starka lokala närvaro är viktigt för oss. Den garanterar snabb och flexibel leverans av de underhållstjänster som våra kraftverk behöver", säger kraftverkschefen Timo Torvinen från Kemijoki Oy.
Avtalet stärker Maintpartners regionala verksamhetsmodell i Lieksaområdet, där bolaget redan har avtal med Amcor Flexibles Finland Oy och Pankaboard Oy.

"Vi har nu nått den basomfattning i Lieksa som vi planerat. Den ger oss möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster även för andra industriella kunder i Lieksaområdet", säger Maintpartners regionchef Juha Lepikko.

Ytterligare information:
Maintpartner Oy, lokalchef Jari Väyrynen, +358 50 454 6710
Kemijoki Oy, kraftverkschef Timo Torvinen, +358 40 561 6807

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1200 och omsättningen till ca 90 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan.

Kemijoki Oy är Finlands största leverantör av vattenkraft och tjänster relaterade till vattenkraft. Bolaget äger 20 vattenkraftverk av vilka 16 ligger vid ån Kemijoki, två vid ån Lieksanjoki och två vid ån Kymijoki.

Teknikgruppen i Karlstad växer

11.2.2008

Teknikgruppen i Karlstad, som under ledning av Clas Ohlsson arbetar med projektledning och konsultuppdrag inom VVS och mekanik, består för närvarande av tre personer: - Allan Niittymäki, som har 13 års erfarenhet av projektering på fastighetssidan. - Ronny Svensson, som har 38 års erfarenhet av kalkyl, projektering, montageledning och projektledning inom industrin. - Clas Ohlsson, som har 9 års erfarenhet av projektering, kalkyl och projektledning inom fastighetssidan och industrin.

Maintpartner (tidigare Fortum service) vinner Stora produktivitetspriset

14.1.2008

Maintpartner (tidigare Fortum service) vann Stora produktivitetspriset på underhållsmässan 2006 med sitt koncept Fortum RecondConcept.
I november 2006 såldes Fortums industriella verksamhet till den finska riskkapitalisten CapMan och döptes till Maintpartner. Den 1 juni 2007 tog man också över RecondConcept. Sista pusselbiten var på plats - en ny stor spelare i underhållsbranschen tar upp kampen med konkurrenterna.

Tanken är att Fortum Service skall fokusera på drift- och underhållstjänster och experttjänster för kraftindustrin och det nya bolaget skall ägna sig åt övrig industri. Sommaren 2007 togs nästa steg i utvecklingen då Maintpartner utvidgade sin verksamhet i Sverige genom att ta över ännu fler verksamhetsgrenar från Fortum - underhåll av avancerade trafik- och övervakningssystem. Industriella elanläggningar, pumpsystem för kommunal infrastruktur samt inte minst RecondConcept - det system för miljövänlig rengöring av värmeväxlare man vann Stora Produktivitetspriset med 2006.

Nils-Erik Jonasson är mannen bakom tävlingsbidraget. Och han har kunnat konstatera att det är ett synnerligen framgångsrikt koncept som nu gått över från Fortum till det finska underhållsbolaget Maintpartner - ett företag med tydliga ambitioner att växa både organiskt och genom förvärv.

Nils-Erik Jonasson började utveckla konceptet redan vid mitten av 1990-talet. Metoden bygger på ett redan välkänt och använt Fortum-koncept, det så kallade CIP, "Clean in Place". Man gjorde rent (rekonditionerade) slutna system på plats med så lite demontering av utrustningen som möjligt. Nils-Erik Jonasson började leta och fann biologiska, lätt nedbrytbara rekonditioneringsvätskor som kunde användas i CIP-konceptet. Under namnet Fortum RecondConcept startade en intensiv marknadsföring i början av 2000-talet. Utan att det väckte något större gensvar utanför Fortums egen krets. Det ledde dock till en del projekt på värme- och energikraftverk samt raffinaderier framför allt i Finland.

2003 beslutade Preems raffinaderi i Göteborg att pröva rekonditioneringskonceptet på ett antal värmeväxlare. Man hade stora problem med beläggningar som gjorde att värmeväxlarna minskade i effekt. Samtidigt tvingades man till frekventa stopp för rengöring - med betydande produktionsbortfall som följd.

Resultatet blev mycket över förväntan. Med hjälp av den nya rekonditioneringsmetoden kunde man direkt nå en energibesparing värd 1,5 miljoner kronor per år. Totalt sett - med förlängda stoppintervall och minskat underhåll räknade Preem hem en total inbesparing på tio miljoner kronor per år.

Metoden är användbar i inom i stort sett all tillverkande industri där man använder någon form av kylsystem. Och nu kommer förfrågningarna dagligen. Underhåll 2006 och tävlingen om Stora Produktivitetspriset blev precis den skjuts företaget behövde.

 

Maintpartner köper Sahala Industrial Services i Finland

10.1.2008

Maintpartner Oy i Finland, som erbjuder underhåll för industrin, köper hela aktiestocken i Sahala Industrial Services Oy som specialiserat sig på underhåll för industrin och processbyggande. Sahala Industrial Services har verksamhet i Varkaus, Leppävirta, Kuopio och Kuusankoski, och sysselsätter ca 110 personer.Sahala Industrial Services grundades år 2001 och har växt kraftigt sedan dess.

"Vi kom till slutsatsen att vi antingen måste vidareutveckla organisationen eller sälja bolaget ", säger Sahala Industrial Services verkställande direktör Kari Kohvakka.

Förvärvet följer Maintpartners tillväxtstrategi och förstärker bolagets kunnande i industriunderhåll och processbyggande.

"Sahala Industrial Services kompletterar den organisation vi redan har i området och ger en stark insats för hela vårt bolag genom sin starka tekniska kompetens speciellt inom skogsindustrin", säger Maintpartners verkställande direktör Jouko Latvakangas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jouko Latvakangas, verkställande direktör, Maintpartner Oy, telefon +358 50 453 2760
Kari Kohvakka, verkställande direktör, Sahala Industrial Services Oy, telefon +358 40 823 2563

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1100 och omsättningen till ca 90 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan.

Sahala Industrial Services Oy som grundades år 2001 är ett bolag som inriktat sig på industriellt underhåll och processbyggande. Antalet anställda uppgår till ca 110 och omsättningen till ca 8 miljoner euro.

Pankaboard och Maintpartner tecknar avtal om underhållspartnerskap

7.1.2008

Pankaboard Oy och Maintpartner Oy i Finland har tecknat ett avtal om underhåll i Pankaboards kartongfabrik i Pankakoski, Lieksa. Samarbetet syftar till att förbättra fabrikens produktivitet och underhållseffektivitet.

"På hösten 2007 tecknade vi ett underhållsavtal med Amcor Flexibles Finland Oy i Lieksa. Detta nya avtal främjar vår fortsatta utveckling och de regionala tjänster vi har att erbjuda i Lieksaområdet", säger Maintpartners regionchef Juha Lepikko.

Underhållet för Pankaboards fabrik i Lieksa övergår till Maintpartner från 1.4.2008.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pankaboard Oy, VD Ari Kotilainen, tel. +358 (0)40 552 7903
Maintpartner Oy, regionchef Juha Lepikko, tel. +358 (0)50 453 2035

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1100 och omsättningen till ca 90 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Ytterligare information finns på adressen www.maintpartner.se.

Pankaboard Oy är ett företag ägt av en internationell investerargrupp under ledning av Dermot Smurfit. Fabriken i Lieksa tillverkar kartonger för t.ex. förpacknings- och livsmedelsindustri samt grafisk industri. Pankaboard Oy:s omsättning uppgick till ca 60 miljoner euro (2006) och bolaget har ca 160 personer anställda.