Nyheter 2009

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner köper Dusab Industriservice AB i Sverige

22.12.2009

Maintpartner AB har förvärvat svenska Dusab Industriservice AB, leverantör av industriellt underhåll med kontor i södra Sverige, Malmö, Landskrona och Perstorp och med en omsättning på cirka 50 MSEK och ca 65 personer anställda. Dusabs verksamhet fokuserar på industriellt underhåll samt servicetjänster till industrin. På siten i Perstorp har man också ett kalibreringslaboratorium.

Förvärvet av Dusab Industriservice AB stärker kraftigt ställning för Maintpartner AB i Sverige, säger koncernchef Tuomo Rönkkö. Maintpartner AB som sedan tidigare finns i Karlskoga, Hofors, Stockholm och Arboga och där sysselsätter för närvarande cirka 200 personer, kommer med detta få en stark närvaro i södra Sverige på viktiga industriella områden, säger vidare Tuomo Rönkkö.

Mer information: Tuomo Rönkkö, koncernchef, tel +358 50 387 6120, tuomo.ronkko(a)maintpartner.com

 

Maintpartner skriver 3-årsavtal med Neova El & Värme AB

3.11.2009

Maintpartner och Neova El & Värme AB förlänger sitt avtal rörande elberedskap. Avtalet består av beredskapstjänstgöring dygnet runt alla dagar om året inom området styrsystem samt el och kraftunderhåll i Neovas anläggningar.
"Avtalet är en viktig del i vår beredskapskedja och vi är mycket nöjda med att få fortsatt förtroende att utföra dessa tjänster åt Neova", säger Mikael Hultgren, Maintpartner i Karlskoga.

Vid frågor vänligen kontakta: Mikael Hultgren , Marknad, avtal och försäljning, 010-480 70 75

 

DNEX Tryckeriet förlänger sitt avtal med Maintpartner

10.8.2009

DNEX Tryckeriet och Maintpartner Region Öst har tecknat ett nytt avtal gällande skötsel av elkraftanläggningar.
Avtalet omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll och avser:
- Högspänningsställverk
- Lågspänningsställverk
- Kontrollutrustning
- Reservkraft
Bold Printing ingår i Bonnierkoncernen. Bold Printing Group är en av Europas största tryckeri- grupper. I koncernen ingår DNEX i Kista, Borås Tidning Tryckeri och Sydsvenskan Tryck i Malmö. Företaget är helägt dotterbolag inom Bonnierkoncernen.

För frågor vänligen kontakta: Henrik Lietz, Projektledare, 010-480 72 86

 

Maintpartner får underhållsuppdrag vid L&T Recoils nya regenereringsanläggning för spillolja

15.6.2009

Maintpartner Finland och L&T Recoil Oy har slutit ett avtal om underhåll av L&T Recoil Oys regenereringsanläggning för spillolja som för närvarande byggs i Fredrikshamn, Finland.

Anläggningens årliga kapacitet kommer att uppgå till ca 60 000 ton använd smörjolja och denna olja kommer huvudsakligen från Finland och från närliggande regioner. Anläggningen blir den första i sitt slag i Finland.
Maintpartner har varit intensivt engagerade i byggprojektet, t.ex. vad gäller installation av utrustning och rörledningar. Underhållsavtalet är en fortsättning på samarbetet under byggnadsskedet.
Underhållsavtalet började att gälla i början av juni och det täcker mekaniskt underhåll och kan senare utökas till att även gälla andra delområden inom underhåll. Därutöver kommer installationspersonalen att vid behov användas vid implementering av mekaniska modifieringsarbeten.

Avtalet förstärker Maintpartners tjänsteerbjudande i Fredrikshamnsområdet och ger L&T Recoil Oy möjlighet att utnyttja Maintpartners resurser gällande säkerhet och underhåll i framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maintpartner Oy, områdeschef Markku Simola, tel. +358 50 454 6605
L&T Recoil Oy, verkställande direktör Juha Kokko, tel. +358 400 137 483

 

Maintpartner ingår underhållsavtal för Vapo Timbers sågverk i Hankasalmi, Finland

9.6.2009

Vapo Timber Oy och Maintpartner Oy har ingått ett avtal om underhåll av Vapo Timbers sågverk i Hankasalmi, Finland. Ansvar för underhåll och underhållspersonal övergår till Maintpartner den 1.8.2009.
Maintpartner har ansvarat för underhållet av Vapo Timbers sågverk i Kevätniemi, lokaliserat i Lieksa, sedan september 2008.

- Det känns bra att veta att vårt arbete och kvaliteten på vårt samarbete i Lieksa övertygade Hankasalmi sågverk att också anförtro deras underhåll till oss. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Vapo, berättar Maintpartners vice verkställande direktör, Juha Lepikko.

- Vi befinner oss i en position där vi kan erbjuda Vapo Timber alla fördelar med vår regionala verksamhetsmodell. Den modellen utnyttjar på ett effektivt sätt den specialistexpertis och de personalresurser som finns bland våra olika filialer i Jyväskylä-området. Flexibiliteten bland våra personalresurser erbjuder särskilda fördelar för båda parter, säger Raimo Huhtala, Maintpartners regiondirektör för Centrala Finland.

- Jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att leda fram till nya och effektiva metoder och resultera i nya incitament, speciellt med tanke på utvecklingen av underhållet, hävdar Ari Ronkainen, direktör för Vapo Timbers sågverk i Hankasalmi, beträffande hans förväntningar på samarbetet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ari Ronkainen, direktör, Vapo Timber Oy, Hankasalmi sågverk, tel. + 358 20 790 5560
Raimo Huhtala, regiondirektör, Maintpartner Oy, tel. +358 46 851 5964

Vapo Timber Oy är ett av Europas största sågverksbolag. Bolaget bedriver sågverksdrift på fyra platser i Finland. Sågverken är lokaliserade i Hankasalmi, Lieksa, Nurmes och Ivalo. Vapo Timbers omsättning år 2008 uppgick till 123 miljoner euro och bolaget sysselsätter en personalstyrka på 253 personer. Vapo Timber är ett helägt dotterbolag till Vapo Oy.

 

Maintpartner ingick avtal med Sun Chemical Oy, Finland

1.6.2009

Maintpartner Finland och Sun Chemical Oy, som tillverkar tryckfärger, har ingått ett heltäckande avtal om mekaniskt underhåll. Avtalet som trädde i kraft i början av juni gäller Sun Chemicals fabriker i Esbo och Vanda.
Avtalet omfattar även levarans och idrifttagande av ett underhållssystem.
Sun Chemical Oy är Finlands största företag i branschen och ingår i Sun Chemical-koncernen som är världens största tillverkare av tryckfärger och pigment för den grafiska industrin.

Ytterligare information: regiondirektör Martti Kautto, telefon 050 453 2678

 

Maintpartner tecknar avtal med Lidingö Stad

11.3.2009
Maintpartner AB Region Öst har, genom offentlig upphandling, tecknat avtal för drift och underhåll av VA-anläggningar på Lidingö.
Uppdraget består av drift och underhåll av VA-nät med tillhörande stationer och kringuppdrag.

Vi ser detta som ett genombrott för vår verksamhet då vi har satsat på långsiktiga samarbeten med kunder inom just detta område. Den tekniskt kommunala verksamheten betraktar vi som en intressant och växande marknad. Tack vare detta nya uppdrag kommer Maintpartner återigen att rekrytera kompetent personal inom området drift & underhåll.

"Vi ser fram emot en långsiktig och framgångsrik relation med Lidingö Stad", säger Karl Stavaeus, Maintpartner regionchef Öst.
Uppdraget är ett led i Maintpartners strategi att arbeta med outsourcing och att arbeta med uppdrag som rör samhällig infrastruktur.
Lidingö Stad består har ca 42 700 invånare och ligger ca 1 mil från Stockholm City.

För frågor vänligen kontakta: Karl Stavaeus, Regionchef Öst, 010-480 72 27

 

Maintpartner skriver ramavtal med Stockholms fastighetskontor

13.2.2009

Maintpartner är en av två entreprenörer som skrivit ramavtal med Stockholms fastighetskontor gällande service och mindre entreprenadarbeten för pumpar. Stockholms fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd som består av ungefär 1940 byggnader fördelade på cirka 770 fastigheter. Hälften av fastigheterna finns inom Stockholm stad och den andra hälften är fördelad mellan 17 kommuner spridda i tre län. Fastighetsbeståndet består av saluhallar, torgplatser, bergrum samt en rad andra byggnader.

För frågor vänligen kontakta: Anders Jonsson, Projektledare, 010-480 72 86

 

Maintpartner och Kemira ingick underhållsavtal i Vasa, Finland

29.1.2009

Maintpartner Oy och Kemira Abp har ingått ett heltäckande underhållsavtal för Kemiras fabriker i Vasa. Underhållsansvaret och den befintliga underhållspersonalen övergår i Maintpartners tjänst i början av februari 2009.
Maintpartner har inriktat sig på industriellt underhåll och projektverksamhet och dess kundbranscher omfattar bland annat livsmedels-, metall- och skogsindustrin samt den kemiska industrin, som också utgör det största kundsegmentet.

"Maintpartners starka expertis inom underhåll av den kemiska industrin var en av de viktigaste faktorerna som avgjorde valet av samarbetspartner", berättar Jani Lösönen, fabrikschef för Kemira Abp:s fabriker i Vasa.

"Nu när vår verksamhet i Vasa expanderar kan vi leverera de underhållstjänster som det nu in-gångna avtalet förutsätter och dessutom erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till andra industriella kunder i Vasaregionen", konstaterar Maintpartners regiondirektör Raimo Huhtala.

Avtalet befäster avsevärt Maintpartners ställning som leverantör av underhållstjänster i Vasaregionen. Maintpartner har sedan tidigare ett verksamhetsställe i Vasa, precis som i de närliggande områdena i Seinäjoki, Kokkola och Jakobstad. Totalt har bolaget över 30 verksamhetsställen runt om i Finland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kemira Abp, fabrikerna i Vasa, fabrikschef Jani Lösönen, tfn +358 50 341 7196
Maintpartner Oy, regiondirektör Raimo Huhtala, tfn +358 46 851 5964

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drift-tjänster. Antalet anställda uppgår till mer än 1300 och omsättningen till ca 130 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Ytterligare information hittar du på adressen www.maintpartner.se.

Kemira Abp är en internationell koncern inom kemiska industrin och sysselsätter ca 10 000 personer runt om i världen. Av dessa arbetar 3 000 i Finland. I Vasa tillverkar Kemira specialkemikalier för pappersindustrin.

 

Maintpartner förstärker sin nordiska organisation, Tuomo Rönkkö blir koncernchef

13.1.2009

Maintpartner Oy förnyar organisationen för att stödja sin nordiska tillväxtstrategi. Till bolagets koncernchef har från 13.1.2009 utnämnts Tuomo Rönkkö. Han blir också en betydande ägare i Maintpartner Oy via Capirec Oy, ett utvecklings- och servicebolag för affärsledning. Capirec Oy:s resurser kommer att utnyttjas i förverkligandet av Maintpartnerkoncernens tillväxtstrategi.

Till följd av den nya organisationsstrukturen kommer affärsverksamheterna för Finland och Sverige att separeras till egna landsorganisationer. Maintpartners nuvarande VD Jouko Latvakangas fortsätter som VD för Maintpartner Finland och Roger Sundemo fortsätter som VD för Maintpartner Sverige. Båda rapporterar till Tuomo Rönkkö.

Maintpartner lösgjordes till ett självständigt bolag från Fortum Service i november 2006 och har därefter genomfört åtta företagsförvärv i Finland och Sverige och dessutom avsevärt breddat sin verksamhet via flera nya underhållsavtal.

"Bolagets strategiska mål är att fortsätta den lönsamma tillväxten, utveckla verksamheten och säkra en högklassig kundservice. Tuomo Rönkkö har en gedigen erfarenhet av att genomföra och administrera strategiska tillväxtprojekt i nordiska företag. Samtidigt möjliggör den nya strukturen att Jouko Latvakangas och Roger Sundemos värdefulla erfarenhet och resurser fullt ut kan utnyttjas i affärsverksamheten för att betjäna våra kunder", konstaterar Esko Mäkeläinen, styrelseordförande för Maintpartner.

"Outsourcing av underhåll och tecknande av externa underhållskontrakt ökar fortfarande kraftigt i Norden. Starka, självständiga landsorganisationer och Maintpartners kompetenta personal är faktorer som gynnar Maintpartners utveckling till en betydande aktör på marknaden för underhållstjänster", säger Tuomo Rönkkö.

"Det finns betydande landsspecifika skillnader när det gäller efterfrågan på underhåll och serviceförväntningar. I och med att företaget växer kan vi garantera våra kunder en högklassig och allt mångsidigare service genom att utveckla vårt landsspecifika serviceutbud", konstaterar Jouko Latvakangas och Roger Sundemo.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Esko Mäkeläinen, styrelseordförande, telefon +358 50 564 0367
Tuomo Rönkkö, koncernchef från 13.1.2009, telefon +358 50 387 6120
Jouko Latvakangas, VD, Maintpartner Finland, telefon +358 50 453 2760
Roger Sundemo, VD, Maintpartner Sverige, telefon +46 70 181 66 15

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och projekttjänster. Antalet anställda uppgår till mer än 1300 och omsättningen till ca 130 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Ytterligare information hittar du på adressen www.maintpartner.se.

Capirec Oy är ett företag som består av affärsdirektörer och där respektive direktörs expertis används vid behov. Capirec kommer att bistå bolaget i dess tillväxt och internationalisering särskilt inom följande delområden: strategiprocessen, personalutveckling, företagsförvärv, juridik och varumärkesstyrning.

Tuomo Rönkkö (53) har tidigare bland annat arbetat som verkställande direktör för Eltel Group Oy:n, Andritz-Ahlstrom Oy och Ahlstrom Machinery Oy.

Jouko Latvakangas (52) har arbetat som verkställande direktör för Maintpartner Oy sedan bolagets grundande och innan dess haft flera ledande befattningar inom Fortum Service och Imatran Voima Oy.

Roger Sundemo (51) har arbetat som verkställande direktör för Maintpartner AB sedan bolagets grundande. Innan dess har han haft ledande befattningar inom Fortum Service och bland annat varit VD för Borås Energi.