Nyheter 2010

Submit to LinkedIn

Maintpartner Group organisation

1.10.2010

Maintpartner Group etablerades 1 juli 2010, Tuomo Rönkkö fortsätter som koncernchef och Tero Jussila som ekonomichef. Harry Hassel ansvarar för koncernens M&A aktiviteter.
Tommy Kajasoja har utsetts till chef för affärsutveckling och Laura Kauppinen, chef för företagsutveckling i Maintpartner koncernen.

För mer information: Tuomo Rönkkö + 358 50 3876 120

Johan Westermarck utsedd till landschef Maintpartner i Finland

1.10.2010

Johan Westermarck har utsetts till landschef i Finland från och med 1 oktober 2010.
Johan är för närvarande ansvarig för Maintpartners affärsverksamhet i västra och norra Finland. Dessförinnan har Johan varit landschef för Maintpartner i Sverige.

För mer information: Tuomo Rönkkö +358 50 3876 120

 

Maintpartner tog hem order på dammluckor

27.7.2010

Maintpartner i Karlskoga har fått ett kontrakt värt 3,59 miljoner gällande dammluckor som upphandlats av Sjöfartsverket.
- Det här är en jättebra order, eftersom det är första gången vi går in i och även vinner en offentlig upphandling, säger platschefen Peter Revay.
Ordern gäller tappningsluckor till Trollhätte kanal, etapp 6, och det är Sjöfartsverket som står för upphandlingen, som alltså blev klar mitt under semesterperioden.

Tillverkas i Degerfors
- Tillverkningen gäller två stora dammluckor, som kommer att produceras i fabriken i Degerfors, och leverans ska ske vecka 50 om allt går som planerat, berättar han.
Det handlar om svetsning och bearbetning, och jobbet är inte komplicerat, men ger viktig beläggning.
- Eftersom det varit en liten nedgång i hela regionen, och vi naturligtvis känner av att flera av våra stora kunder har problem är det lyckosamt att vi lyckas ordna jobb utanför regionen, säger Peter Revay.
- Ett sätt vi valt i det läget är att titta på offentliga upphandlingar och att vi vann den här är ju ett bevis på att vi ligger väldigt bra till kostnadsmässigt.

För mer information: Peter Revay, platschef för Maintpartner i Karlskoga

 

Nytt uppdrag av Trafikverket – Brandlarmssystem

7.7.2010

Maintpartners uppdrag innefattar underhåll och reinvesteringar. Arbetet kommer bedrivas i samhällsstrukturellt viktiga vägtunnlar i Stockholmsområdet såsom i Eugeniatunneln, Norrortsleden, Södra länken och Muskötunneln. Avtalet löper på tre år.

För ytterligare information vänligen kontakta: Josefine Nyrén, Driftledare, 010-480 72 38, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

VAASAN-koncernens underhåll i Finland överlåts till Maintpartner

22.6.2010

Maintpartner Oy och VAASAN Oy har ingått ett omfattande underhållsavtal som gäller VAASAN-koncernens produktionsanläggningar i Kotka och Joutseno samt 12 bagerier i Finland. Som en del av avtalet överlåts VAASAN Oy:s underhållsverksamhet till Maintpartner Oy. VAASAN Oy:s underhållspersonal, inklusive alla nuvarande anställda, kommer att arbeta för Maintpartner Oy.

- I fortsättningen kommer vi att centralisera vår underhållsverksamhet i Finland till en partner, och det är Maintpartner Oy. I samband med detta blir vi dessutom användare av ett underhållssystem. Genom dessa åtgärder befäster vi vidareutvecklingen av våra underhållsfunktioner och vidgar stödnätverket för vårt underhåll, berättar VAASAN Oy:s underhållschef Markku Jääskeläinen.

Underhållsansvaret kommer stegvis att övergå till Maintpartner med början den 1 september 2010.

- Genom att stegvis ta över underhållsverksamheten säkerställer vi att underhållet och utvecklingsarbetet tas i bruk på ett systematiskt sätt, säger Markku Simola, rörelsechef på Maintpartner.

- De första industriella underhållskunderna i företagets historia fanns inom livsmedelsindustrin i början av 1990-talet - och flera av dem är fortfarande våra kunder. Att våra kunder stannar hos oss beror framför allt på stora, gemensamma satsningar på att förbättra produktiviteten och utveckla kostnadseffektiviteten. Jag tror att dessa satsningar skapar en stabil grund även för det nya samarbetet som nu påbörjas med VAASAN-koncernen, konstaterar Maintpartners vice VD Juha Lepikko.

Mer information:
VAASAN Oy, underhållschef Markku Jääskeläinen, +358 40 5735187
Maintpartner Oy, rörelsechef Markku Simola, +358 50 454 6605

VAASAN-koncernen är en av de mest framstående aktörerna inom bageribranschen i norra Europa. I koncernen ingår bageribranschens ledande företag i Finland och Baltikum. VAASAN-koncernen är världens största tillverkare av surskorpor och den näst största knäckebrödstillverkaren samt den ledande aktören inom fryst bröd i Norden. År 2009 var koncernens omsättning 399 miljoner euro och antalet anställda cirka 3 000. Läs mer på www.vaasan.com.
Maintpartner Oy är en av Nordens största leverantörer av underhålls-, drifts- och projekttjänster för industrin. Företaget har cirka 1 400 anställda och omsätter omkring 115 miljoner euro. Maintpartners huvudmarknader är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Läs mer på www.maintpartner.se.

Maintpartner vinner order på strategisk reservdel till fordonsindustrin

24.5.2010

Maintpartner AB med huvudkontor i Karlskoga har via sin mekaniska verkstad i Degerfors fått förtroendet att leverera en produktions reservdel till fordonsindustrin. Denna miljonorder är mycket strategisk viktig för Maintpartner,samt ett bevis för att vi är konkurrenskraftiga i vår prissättning.
-Vår flexibilitet på maskinsidan gör att vi kan leverera stora reservdelar med korta leveranstider. Ordern innebär ökad skiftform men kommer inte att leda till några nyanställningar för tillfället, säger Peter Revay, platschef Maintpartner AB.

Maintpartner tecknar avtal med Vägverket Region Stockholm

15.2.2010

Maintpartner AB har genom offentlig upphandling, vunnit avtalet på mekaniskt förebyggande och avhjälpande underhåll av Vägverket region Stockholms elva öppningsbara broar. Avtalet är treårigt.
Broarna är placerade i hela Stockholms Län, från Älmsta i norr till Nynäshamn i söder.
Uppdraget är ett led i Maintpartners strategi att arbeta med drift och underhållsuppdrag inom samhällig infrastruktur.
"Vi är tacksamma för att få detta förtroende och ser fram emot en period av långsiktig och framgångsrik samarbete med Vägverket", säger Bosse Sjöholm, teamchef.

För frågor vänligen kontakta: Maintpartner AB, Bosse Sjöholm, Teamchef, 010-480 72 28

Maintpartner fick order till fordonsföretag

26.1.2010

Ordern omfattar en energiutredning med åtgärdspaket. Syftet är att återvinna spillvärmen från processen till lokalvärme. Kostnadsbesparingen är så stor att investeringen betalar sig på ett halvår. Att miljövinsten är lika stor är en extra bonus.

Ytterligare upplysningar kan fås av Peter Revay på telefon 0104-807277, eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maintpartner etablerar sig i Polen och Jouko Latvakangas utnämns till landschef för Polen

5.1.2010

Styrelsen för Maintpartner har i enlighet med sin strategi beslutat att bygga upp en affärsverksamhet i Polen. Flera marknadsundersökningar har genomförts som visar en stor potential för bolag som erbjuder tjänster inom industriellt underhåll.

"Företag med både polska och internationella ägare har visat stort intresse för nya effektivare sätt att sköta sitt underhåll. Flera av våra nuvarande kunder har verksamhet i Polen, så det finns en efterfrågan av våra tjänster", säger koncernchefen Tuomo Rönkkö.

Jouko Latvakangas utnämns till landschef för Polen från och med 1 januari 2010. Koncernchefen Tuomo Rönkkö tar tillfälligt över ansvaret för den finska affärsverksamheten.

Vid frågor vänligen kontakta: Tuomo Rönkkö, koncernchef, tel +358 50 387 6120, tuomo.ronkko(a)maintpartner.com

 

Maintpartner tecknar avtal med Trafikkontoret, Stockholms stad

5.1.2010

Maintpartner AB har genom offentlig upphandling åter vunnit avtalet för förebyggande och avhjälpande underhåll av Stockholms fem öppningsbara broar. Avtalet är tvåårigt och med option på förlängning. De fem öppningsbara broarna ägs av Trafikkontoret, Stockholms stad. Stadens mål är att utveckla stadsmiljön och infrastrukturen för att skapa god och säker framkomlighet.
Danviksbroarna, Liljeholmsbroarna och Skansbron tillhör några av Sveriges mest frekvent öppnade broar. I en hårt trafikerad stad som Stockholm, är det av yttersta vikt att kunna säkerställa driftsäkerheten på broanläggningarna. Uppdraget är ett led i Maintpartners strategi att arbeta med drift och underhållsuppdrag inom infrastrukturen.
"Vi är tacksamma för att få detta förtroende och ser fram emot en ny period av långsiktigt och framgångsrikt arbete med Trafikkontoret", säger Bosse Sjöholm, teamchef.

För frågor vänligen kontakta: Maintpartner AB, Bosse Sjöholm, Teamchef, 010-480 72 28