Nyheter 2011

Submit to LinkedIn

Maintpartner tillgodoser omfattande drift och underhåll för Fortum i Czestochowa, Polen

23.11.2011

Maintpartner ASI Sp. z o.o. har ingått ett samarbetsavtal att tillgodose omfattande drift-och underhållstjänster för Fortum Power and Heat Poland Sp. z o.o. Avtalet gäller kraftverken Dejtana och Brzeźnicka i Czestochowa. Avtalet träder i kraft den 1 december 2011. Maintpartners tjänster omfattar drift av kraftverk och produktionsanläggning, underhållstjänster av kraftverk, samt bränsleförsörjning av CHP anläggningar. Totalt kommer 28 anställda att förflyttas till Maintpartner.

"Samarbetet med Maintpartner är en viktig milstolpe för oss. Med detta avtal fortsätter vi på vår väg för att koncentrera vår verksamhet på CHP-produktion och verksamhet som stöder CHP. Jag är oerhört glad över att vi kan ha Maintpartner med oss i genomförandet av detta", säger Mikael Lemström, VD för Fortum Power and Heat Polen.

Avtalet med Fortum är en viktig framgång för Maintpartner i Polen. Maintpartner har förbundit sig till kontinuerlig förbättring av drift och underhåll för anläggningarna. "Avtalet kommer också att stärka samarbetet mellan bolagen som redan finns i Finland och Sverige. Dessutom har vi nu tagit steget in på energimarknaden i Polen där det finns en stor potential ", säger Jouko Latvakangas, VD för Maintpartner ASI.

MER INFORMATION:
Potr Gornic, Chef för produktion och distribution, Fortum Power and Heat Polen +(48) 60 6257 311
Jari Rahtu, Anläggningschef, Fortum Czestochowa, tel. +(48) 50 2300 271
Jouko Latvakangas, VD, Maintpartner Polen, tel. +(35)8 50 453 2760, +48 60 560 6822
Grzegorz Siodlowski, Vice President, Polen, tel. +(48) 66 348 6217

Fortums syfte är att skapa energi som förbättrar levnadsstandarden för nuvarande och för kommande generationer. I Polen deltar Fortum i distributionen och produktionen av fjärrvärme samt kombinerad kraft-och värmeproduktion. Fortum Polen sysselsätter cirka 1000 personer med en omsättning på cirka 900 miljoner PLN.

Maintpartner ASI Sp. z o.o. är en del av Maintpartner Group, en ledande leverantör av industriellt underhåll och service med verksamhet i Östersjöområdet. Maintpartner ASI Sp. z o.o. har cirka 200 anställda och en årlig omsättning på cirka 25 miljoner PLN. Maintpartner Group ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. www.maintpartner.se

 

Samarbetstavtal med ny kund, Neova

19.10.2011

Maintpartner, Region Syd, har i dagarna ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med en ny kund, Neova. Avtalet träder i kraft 11-11-01 och löper initialt under två år. Affären omfattar dels att ihop med Neova bedriva beredskapskedja för nedan nämnda energianläggningar och dels att Neova köper underhållstjänster från Maintpartner. Maintpartner tar samtidigt över en drifttekniker från Neova.

Neova är ett energibolag som finns representerat på flera orter i Sverige. I Söder, i Bjuv med omnejd, har Neova i avtal med sina kunder tagit över driften och utveckling av energianläggningar vid Findus, Isover/Billesholm, Jeldwen/Swedoor, Arka i Perstorp, Lantmännen i Kävlinge samt fjärrvärmeanläggningar till hyresfastigheter.

Intentionen är att Maintpartner och Neova i närtid skall ingå samarbete även på andra orter i Sverige.

Martin Johansson, Regionchef Syd, Telefon: 010-4807385

 

Maintpartner etablerar sig i Västerås via en outsourcing affär med Mälarenergi

14.10.2011

Maintpartner startar en ny enhet i Västerås med anledning av det uppdrag man startat med Mälarenergi. Uppdraget omfattar rondering och tillsyn av samtliga pumpstationer i Mälarenergis område.
Avtalet är 2 årigt och innebär att Maintpartner etablerar sig i Västerås.

Maintpartner har sedan tidigare en enhet i Arboga och har tidigare i år etablerat sig i Fagersta.

Hub chef Karl Stavaeus kommenterar, " vi ser fram emot det framtida samarbetet med Mälarenergi som är en stor och betydande köpare i Västra Mälardalen av tjänster och produkter inom underhåll".

För frågor vänligen kontakta: Karl Stavaeus 076 117 99 88

 

Maintpartner blir huvudägare i Teollisuuden KPP Oy i Finland

11.10.2011

Maintpartner har tecknat ett avtal om att förvärva majoriteten av Teollisuuden KPP Oy aktier. KPP har fokuserat på att leverera experttjänster för underhåll främst inom tillverknings-och processindustrin samt den offentliga sektorn. KPP erbjuder också tjänster såsom omlokalisering och modifiering av maskiner och produktionslinje, samt kranservice och kalibrering. Företaget sysselsätter ca. 80 personer i Finland.

Förvärvet följer Maintpartners internationella tillväxtstrategi och är det första steget mot systematisk expansion av verksamheten inom området för experttjänster. "Under våren har vi tagit ett strategiskt beslut för att utveckla vår tjänsteportfölj med experttjänster för att stödja våra underhålls- och drifterbjudanden. Det finns en tydlig efterfrågan på dessa tjänster och i vissa fall kan andelen individuella tjänster inom specifika tekniska områden bli mycket betydande ", säger Maintpartner koncernchef Tuomo Rönkkö.

Enligt Tommi Kajasoja, chef för Maintpartner koncernens specialiserade serviceverksamhet , ”förvärvet av KPP tillgodoser alla Maintpartner länder med en bra plattform till att bygga sin experttjänsteverksamhet på och i Finland att utöka tjänsteutbudet till våra nuvarande kunder. För första gången har vi nu möjlighet att själva erbjuda tjänster som vi tidigare har lagt ut på tredje part. Detta stärker vår position som leverantör av heltäckande service-lösningar. "
"Tack vare Teollisuuden KPP Oy strategiska partnerskap med Maintpartner möjliggörs och på skyndas expansionen av experttjänsteutbudet och vår verksamhets internationalisering", säger Ari Alanen, vd för Teollisuuden KPP Oy.

Mer information:
Tommi Kajasoja, chef för affärsutveckling och experttjänster, Maintpartner Group Oy, tel. +358 46 851 5963
Ari Alanen, verkställande direktör, Teollisuuden KPP Oy, tel. +358 43 216 0300

Maintpartner Group är en nordisk leverantör av industriella underhålls-och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten i produktionsprocesser, hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara det ledande tekniska serviceföretaget i Östersjöregionen. Antalet anställda är ca. 1700 personer och en årlig omsättning cirka 150 miljoner euro. Maintpartner Group ägs av ledningen och fonder förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.com

Teollisuuden KPP Oy levererar mekaniska-, elektriska-, och automatiseringstjänster för produktionsutrustning samt underhållstjänster för kran-och lyftutrustning. Huvudorterna för bolagets verksamhet är Uleåborg, Vasa, Seinäjoki, Raumo, Åbo och Nurmijärvi. Antalet anställda är ca. 80 personer och en årlig omsättning ligger på ca. 6 miljoner euro. Teollisuuden KPP ägs av ledningen och Maintpartner Group. Mer information på www.kpp.fi


Maintpartner drar igång experttjänster inom serviceverksamhet

11.10.2011

Maintpartner har fattat ett strategiskt beslut för att utveckla vår produktportfölj och aktivt börja erbjuda kvalificerade tjänster för att stödja vår fullserviceverksamhet. Det finns en tydlig efterfrågan på dessa tjänster i samtliga av våra verksamhetsländer. I vissa länder, som Sverige, är andelen individuella tjänster inom specifika tekniska områden mycket betydande. Vår vision är att erbjuda industriella drift-och underhållstjänster enligt "one stop shop"-principen och därmed stärka vår position som leverantör och partner för heltäckande servicelösningar.

Experttjänsterna är indelade i två huvudkategorier, tjänster och lösningar, exempelvis maskinverktyg och kranservice. Olika tjänster har centraliserats till olika platser.

För specialiserad serviceverksamhet har vi bredvid vårt lands organisationer etablerat en experttjänst SBU (Strategic Business Unit). Tommi Kajasoja har utsetts till chef för experttjänster och som i sin tur rapporterar till koncernchef Tuomo Rönkkö.

Mer information:
Tommi Kajasoja, chef för affärsutveckling och experttjänster, Maintpartner Group Oy, tel. +358 46 851 5963

Maintpartner Group är en nordisk leverantör av industriella underhålls-och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten i produktionsprocesser och på så sätt hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara det ledande tekniska serviceföretaget i Östersjöregionen. Antalet anställda är ca. 1700 personer och vi har en årlig omsättning på cirka 150 miljoner euro. Maintpartner Group ägs av ledningen och fonder förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.com

 

Maintpartner och VAASAN utökar sitt samarbete i Norden: Maintpartner tar över VAASAN Fagerstas underhållsverksamhet i Sverige

31.8.2011

Maintpartner Sverige och VAASAN koncernen har tecknade ett avtal om outsourcing av underhållet vid produktionsanläggningen i VAASAN Fagersta. Maintpartner tar över underhållsansvaret från den 1 september 2011. Sju anställda från VAASANs tekniska organisation övergår till Maintpartner som anställda.

"Detta avtal ökar Maintpartner och VAASANs nordiska partnerskap. Med den här aktiviteten stärker vi utvecklingen av vårt underhåll i Sverige och vi ser goda möjligheter att dela metoder mellan Finland och Sverige med hjälp av en internationell affärspartner ", säger Juhani Tanayama från VAASAN.

"I Maintpartner Sverige ger detta oss möjligheten att etablera en ny enhet och stärka vår geografiska närvaro för att bättre kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster även till andra kunder i Fagersta regionen", säger Peter Révay, VD, Maintpartner AB.

För mer information vänligen kontakta:
Tommi Kajasoja, Maintpartner Koncernen AB, +358 46 851 5963
Juhani Tanayama, VAASAN Koncernen AB, +358 40 716 6616

 

Nytecknat samarbets- och serviceavtal

29.8.2011

Maintpartner Oy och Insta Automation Oy har tecknat ett nytt samarbets- och serviceavtal med Boliden Harjavalta Oy i Finland gällande heltäckande underhållstjänster.
Avtalet, som träder i kraft den 1.9.2011, gäller i fem år och avser Boliden Harjavalta Oy:s produktionsanläggningar i Harjavalta och Björneborg.

Avtalet är volymmässigt och med finska mått mätt mycket omfattande. Som en del av avtalet kommer Maintpartner Oy och Insta Automation Oy att ta över en personalstyrka på ca 120 personer från den tidigare underhållsleverantören.

Avtalet med Boliden Harjavalta Oy innebär att Maintpartner och Insta åtar sig att ansvara för service- och underhållsverksamhet samt att tillsammans med Boliden säkerställa en betydande produktivitetsförbättring i företagets produktionsprocesser.

Det nya upplägget är unikt i det avseendet att två ledande företag inom varsitt område, Maintpartner och Insta, samverkar och drar fördel av de båda bolagens samlade kompetenser och starka sidor för att förbättra och effektivisera Bolidens produktionsprocesser. En dylik modell i denna storleksordning har ej tidigare tillämpats i Finland.

- Avtalet är mycket betydelsefullt för Maintpartner och visar att vi är föregångare inom industriunderhåll i Finland, berättar Maintpartner Oy:s VD Johan Westermarck.

- Avtalet stärker ytterligare Instas strategiska ställning som fullserviceleverantör av lösningar inom el-automation. Underhållstjänsterna kompletterar effektivt våra övriga starka verksamhetsgrenar, konstaterar Insta Automation Oy:s VD Timo Lehtinen.

- Genom att välja två spetsföretag på området som samarbetspartners fördjupar vi vår kompetens på underhållssidan. Det är en ny och unik lösning för ett storföretag, säger Boliden Harjavalta Oy:s tekniska chef, Pentti Ahola om det nya samarbetet.

Maintpartner Oy levererar tjänster och servicelösningar för underhåll och drift av produktionsanläggningar samt produktivitetsförbättrande lösningar för produktionsprocesser. Insta Automation Oy är en av Finlands ledande leverantörer av industri- och processautomation med kärnkompetens inom el-automation.

MER INFORMATION:

Johan Westermarck, +358 50 339 7972 /VD, Maintpartner Oy
Timo Lehtinen, +358 40 779 9414 /VD, Insta Automation Oy

Maintpartner Oy är en del av Maintpartner Group, en av Östersjöregionens ledande leverantörer av underhålls- och driftstjänster. Maintpartner Oy har över 1200 anställda och en omsättning på ca 100 miljoner euro. Maintpartner Group ägs av kapitalförvaltningsbolaget CapMan och företagsledningen. www.maintpartner.se

Insta Group Oy är en växande och internationellt expanderande högteknologisk koncern med verksamhet inom industriautomation (Insta Automation Oy) och försvars- och säkerhetsteknologi (Insta DefSec Oy). Koncernens omsättning 2010 uppgick till ca 70 miljoner euro och antalet anställda är över 600. Koncernen har verksamhetsställen i Tammerfors, Vanda, Helsingfors, Muurame, Uleåborg, Björneborg, Harjavalta och Varkaus. www.insta.fi

 

Peter Revay ny Landschef, Maintpartner Sverige

31.7.2011

Peter Revay har blivit nominerad till landschef, Maintpartner Sverige från 1.8.2011. För närvarande har han haft tjänsten som VD, Maintpartner Sverige. Nuvarande landschef, Tommi Kajasoja, fortsätter som Head of Business Development, Maintpartner koncernen.


För mer information: Tuomo Rönkkö +358 50 3876 120

 

En order till Region öst

22.6.2011

Maintpartner Region öst har erhållit en beställning av SCA Packaging Sweden AB Kallhäll (Stockholm).
Uppdraget omfattar tillsyn och beredskap av värmesystem, sprinkler- och brandsystem.
Frågor besvaras av Bengt Thimrén, tfn 010-480 71 81

 

Maintpartner förlänger avtalet med Itron AB (fd Actaris Itron) för underhåll av energimätare i Storstockholmsområdet

7.6.2011

Maintpartner AB och Itron Sweden AB (fd Actaris Technologies AB) som är en del av Itron koncernen, har förlängt avtalet som skrevs i oktober 2008 för underhåll och skötsel av Itrons energimätare för fjärrvärme och fjärrkyla.
Avtalet är förlängt i 2 år.

Avtalet innebär att Maintpartner ska utföra underhåll på de mätare och kommunikationsterminaler som Itron Sweden AB har installerat åt sina kunder i Storstockholmsområdet.
Dessa mätare står inte bara för en mätvärdes avläsning utan är också uppkopplade till Itrons servrar vilket innebär att kunderna kan förses med timmätvärden av sin energianvändning, vilket tillåter en mycket närmare uppföljning och styrning av värme- och kyla.

"Vi glädjer oss oerhört åt denna förlängning med Itron och ser det som en bekräftelse på vår expertis inom ledning och styrning av underhållsuppdrag."

"Itron Sweden AB har funnit Maintpartners starka engagemang i frågor rörande ledning av underhållsuppdrag kombinerat med erfarenhet och moderna stödsystem avgörande för förlängningen."

"Vi tror att kombinationen av styrkor tillsammans med en långsiktighet och ett sunt ekonomiskt tänkande i underhållsuppdrag gör dem till en stark leverantör och rätt enhet för de komplexa uppdrag och utmaning man står inför under de kommande åren."

För frågor vänligen kontakta:
Maintpartner AB, Karl Stavaeus, tfn 010-480 70 00
Itron Sweden AB, Daniel Lundell, tfn 08-562 005 18

 

Anders Mötsch utsedd till chef för Hub mitt

1.6.2011

Det är med stor glädje vi kan presentera vårt senaste nyförvärv, han heter Anders Mötsch och är 45 år, Anders kommer att ansvara för Hub Mitt och utöver det kommer han att ansvara för vår konceptutveckling på nationell nivå. Anders kommer närmast ifrån Coor Service Management AB. På Coor har Anders haft flera olika befattningar, bl.a. uppstartande av nya kontrakt i både Sverige och i övriga Norden (Norge, Finland och Danmark). Han har varit med och styrt koncept utvecklingen samt gjort uppdrag i Sydafrika för Ericsson AB genom Coor´s försorg. Anders har flitigt använts som resurs vid svåra övertaganden, han är tydlig och strukturerad i sin arbetssätt, har lätt för att bygga upp bra och långa kundrelationer och har lång ledarerfarenhet. Anders tillträder sin befattning 1 juni 2011.
Vi hälsar Anders varmt välkommen till Maintpartner och önskar honom lycka till.

Maintpartner tillhandahåller tjänster för att säkerställa tillgängligheten i tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn. Vi levererar kundanpassade servicelösningar vilka ständigt effektiviseras och utvecklas. Tjänsterna erbjuds genom en flexibel, kundorienterad och kostnadseffektiv regional HUB struktur. Vi är en professionell och tillförlitlig aktör med stort kundfokus.

För frågor kring denna rekrytering kontakta Peter Revay, VD Maintpartner AB

 

Maintpartner förvärvar Jan Mårtensson EL

17.5.2011

Maintpartner AB och Jan Mårtensson EL HB har i dagarna ingått avtal där Maintpartner förvärvar Mårtenssons verksamhet. Övertagandet sker 1 juni 2011.

Med förvärvet av Mårtensson kommer Maintpartner kunna bredda tjänsteutbudet till kunderna samtidigt som vi kommer att påskynda vår ambition att växa utanför Perstorp Industripark genom vårt och Mårtenssons kontaktnät.

Jan Mårtensson El
Mårtenssons är ett familjeföretag med inriktning mot elinstallationer. Verksamheten består, förutom Jan Mårtensson, av tre erfarna och väletablerade elektriker. En praktikant är nyligen anställd. Flertalet av Mårtenssons kunder finns på Perstorp Industripark men en växande andel av kundbasen finns i Perstorp med omnejd.

Maintpartner
Maintpartner levererar service i syfte att säkerställa hög driftsäkerhet i tekniska produktionsprocesser inom Industrin och offentlig sektorn. Maintpartner är ledande i östersjöregionen att erbjuda teknisk service. Vi är ca 1400 anställda, varav 300 i Sverige. Maintpartners sortiment av service inkluderar omfattande underhåll och produktionsservice främst för produktionsenheter men även för att förbättra produktiviteten av produktionsprocesser. Vi erbjuder även ett bredd utbud av kompetenser för support till underhåll och produktionsverksamheter.

Maintpartner Region Syd
Region Syd har etableringar i Malmö, Landskrona och Perstorp.
Vi är verksamma inom verkstads-, process-, livsmedelsindustri samt offentliga miljöer, där vi underhåller våra kunders anläggningstillgångar allt ifrån maskiner till byggnader.
Vi är en partner, med ca 60 duktiga och erfarna medarbetare, som erbjuder våra kunder kvalificerade underhållstjänster. Vår kundnära organisation levererar allt ifrån större kompletta totalåtagande till enskilda underhållsuppdrag.
Våra huvudsakliga tjänster är förebyggande och avhjälpande underhåll som säkerställer industrins produktivitet och andra kritiska framgångsfaktorer. Vi har lång och gedigen erfarenhet av projektledning och konstruktion där vi tar totalansvar från ide till komplett färdig installation.

Våra medarbetare har kvalificerade kompetenser inom bland annat el, elektronik, pneumatik, automation, mekanik, licenssvetsare, hydraulik och maskinflyttningar.
Utöver det generella utbudet av tjänster är vi auktoriserade och specialister inom vissa produkter och områden, ex ESAB skär- och svetsmaskiner, Kemppi svetsmaskiner, Novopress pressverktyg, kranar o traverser samt kalibrering.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Johansson, Regionchef Syd, Maintpartner, Tel: 0727-277070, emejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Jan Mårtensson, VD, Jan Mårtensson El ,Tel: 0708-461129 emejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ny visuell identitet och webbsida är lanserad

14.5.2011

Maintpartner lanserar ny visuell identitet för att förstärka grunderna i sitt kundlöfte: kundfokus, tillförlitlighet och förändringsgenomförande.
Den nya visuella identiteten bygger på vår expertis inom industriellt underhåll och drift.

Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av produktionsprocesser och att hjälpa våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet. Vi strävar efter att växa med lönsamhet även internationellt och vår ambition är att vara det ledande tekniska tjänsteföretaget i Östersjöregionen.Vår strategi, arbetssätt och nu också den nya visuella identiteten stödjer oss i att nå detta mål.

Nya element livar upp vårt utseende
Maintpartner logotypen har genomgått en förändring och utveckling, logotypen kan kombineras med en randig stripe och en slogan. Slogan "Your business. Our focus" uttrycker att vi förstår våra kunders affärsmål, vi är fast beslutna att göra vårt bästa för att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar.

Vår nya webbsida www.maintpartner.com lanserades i mitten av maj. Vi hoppas att den kommer erbjuda en förbättrad användarvänlighet för alla besökare. Förändringen av allt material kommer att ske successivt. Logotypen på skyltar, bilar och arbetskläder bland annat kommer att förnyas huvudsakligen i slutet av året.

Ytterligare information: Laura Kauppinen, Head of Corporate Development, Maintpartner koncernen.

 

Maintpartner förvärvar Ahlsells svetsservice i Skåneregionen

29.4.2011

Maintpartner har glädjen att meddela att de har kommit överens med Ahlsells om att förvärva deras verksamhet för svetsreparationer i Skåneregionen. Övergången till Maintpartner skedde under mars månad.
Affären är ett led i Maintpartners expansion inom service och drift tjänster inom industrin. Verksamheten har tidigare bedrivits från Ahlsells lokaler i Arlöv men har flyttats till Maintpartners enhet i Malmö. Svetsverksamheten beräknas omsätta ca 3-4 MSEK årligen och sysselsätter ca 3 personer.

Martin Johansson/Regionchef Syd, 010-480 73 85

 

Maintpartner expanderar till Polen och förvärvar ASI Polska

23.3.2011

Maintpartner har tecknat avtal om att förvärva ASI Polska Sp. z o.o. från det polska tekniska företaget, PROCHEM S.A.
ASI Polska är ett industriellt serviceföretag med huvudfokus på underhåll av tekniska processer i tillverkningsindustrin. Företaget har över 120 anställda i Katowice, Gdansk och Warszawa.
Förvärvet är i linje med Maintpartners strategi att växa internationellt och är det första steget att expandera sin verksamhet till Polen.

- För ett år sedan gjorde vi ett strategiskt beslut att aktivt söka möjligheter att fastställa Maintpartner verksamhet i Polen, detta har nu ägt rum. I Polen är outsourcing av underhållsuppdrag fortfarande ett relativt nytt affärsområde med en betydande tillväxtpotential. Maintpartner levererar anpassade industriella servicelösningar med stark kund fokus, hög tillförlitlighet med förstklassigt utförande. Med detta synsätt anser vi att kunna skapa värde i vår kundbas även i Polen, säger Tuomo Rönkkö, Koncernchef på Maintpartnerkoncernen AB.
Säljaren PROCHEM S.A. har varit ägare av ASI Polska Sp. z o. o sedan år 2000.

- Vi är övertygade om att ett företag i samma bransch kan tillföra ett mervärde till ASI och utveckla det ytterligare som en del av den internationella gruppen, förklarar Jaroslaw Stepniewski, ordförande i styrelsen för PROCHEM S.A.

Ytterligare information:
Tuomo Rönkkö, Koncernchef, Maintpartnerkoncernen AB, tfn +358 50 387 6120
Jaroslaw Stepniewski, Ordförande i styrelsen för PROCHEM S.A., tfn (+ 48 22) 32 60 120

Maintpartnerkoncernen är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av produktionsprocesser, att hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara det ledande tekniska tjänsteföretaget i Östersjöregionen. Antal anställda är cirka 1400 och årliga nettoomsättningen omkring 125 miljoner euro. Maintpartnerkoncernen ägs av den operativa ledningen och fonder som förvaltas av CapMan mer information på www.maintpartner.com.

PROCHEM S.A. är ett av de största tekniska företagen i Polen. Under mer än 60 år av sin marknadsaktivitet har företaget utfört ingenjörstjänster för över 3000 projekt inklusive över 100 nyckelfärdiga konstruktioner. PROCHEM S.A. är noterad på Warszawas fondbörs; företaget har över 700 anställda och nettoomsättning på cirka 30 miljoner euro. Mer information på www.prochem.com.pl.

ASI Polska Sp. z o.o är ett industriellt underhållsföretag med över 120 anställda och nettoomsättning på cirka 5 miljoner euro. Mer information på www.asipolska.pl eller www.maintpartner.pl.

 

Maintpartners Mätargrupp har utfört över 10 000 mätpunkter åt Fortum Värme AB

27.1.2011

Maintpartners samarbete med Fortum Värme AB och Itron AB har gett mycket positiva effekter på driftsäkerheten av berörda mätpunkter.
En stor del av den positiva utveckling som Fortum Värme AB har beträffande kvalitén i fjärravläsningen av mätvärden beror på teknikbytet till GPRS som Maintpartner har utfört på över 10 000 mätpunkter - detta enligt ett strategibeslut som Fortum Värme AB fattade i december 2008, det vill säga samtidigt som Maintpartner påbörjade sitt kunduppdrag mot Itron AB.

För ytterligare information vänligen kontakta
Helene Albertsson, Team Chef Mätargruppen. Tel 010 480 72 39, Mobil 070 365 68 89
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner anställer ny chef för region syd

3.1.2011

Pressmeddelande Martin Johansson 48 år, är utsedd till tjänsten som chef för region syd. Martin kommer närmast ifrån Coor Service Management AB i Helsingborg. Han var där ansvarig för affärsområde industriservice. Martin är civilingenjör från Chalmers och har en lång erfarenhet från industrin både nationellt och internationellt.