Nyheter 2012

Submit to LinkedIn

HUB tillverkning stärker sin position på marknaden

21.12.2012

Maintpartner, HUB Tillverkning har i dagarna vunnit en offentlig upphandling till Örebro Läns Landsting. Avtalet som är 2 årigt omfattar renovering av möbler.
Uppdraget innebär att Maintpartner stärker sin position på marknaden.
- Det känns betryggande att vinna en upphandling av denna form för framtiden, säger Mikael Hultgren.
Hub tillverkning håller på med slutleverans av lastbärare till företaget Byggdialog. De 34 st lastbärarna har en gemensam vikt av 250 ton, uppdraget har pågått hela hösten och visat att vi genom en komplett tillverkningsverkstad kunnat leverera allt i rätt tid och kvalitet som det tuffa uppdraget krävde.

För ytterligare information kontakta: Mikael Hultgren 070-3231341

Maintpartner ingår avtal med en polsk helikoptertillverkare

25.10.2012

Maintpartner ASI och den polska helikoptertillverkaren PZL-Świdnik har tecknat ett avtal om underhåll av produktionsmaskiner och fastigheter, inklusive reservdelar och underleverantörer.
Kontraktet sträcker sig över mer än fem år och är det enskilt största kontraktet som gjorts av Maintpartner ASI i Polen.
PZL-Świdnik har cirka 3.500 anställda och är baserade nära staden Lublin.
PZL-Świdnik är en del av den italienska AgustaWestland gruppen.

Ytterligare information:
Grzegorz Siodłowski, Maintpartner Polen, 48 663 486 217
Jouko Latvakangas Maintpartner Group 358 50 453 2760

Maintpartner är en leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi levererar anpassade servicelösningar som ständigt effektiviseras och utvecklas. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av produktionsprocesser, att hjälpa våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara den nya förebilden i industrin, det ledande tekniska tjänsteföretaget i Östersjöregionen.
Maintpartner Group har cirka 1.750 personer och har en omsättning på cirka 150 miljoner euro per år. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Maintpartner Group ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.com.

Maintpartner har cirka 250 personer anställda i Polen och omsätter cirka 35 miljoner zloty per år. Mer information på www.maintpartner.pl.
PZL-Świdnik är Polens enda helikopter företag med möjlighet att designa, utveckla och tillverka sina egna helikoptrar. De har egen Forsknings-och utvecklingsavdelning och är 3.500 anställda, de är också den största flyg-tillverkaren i Polen. PZL-Świdnik har varit en del av AgustaWestland koncernen sedan 2010. Mer information på www.pzl.swidnik.pl.

 

Orion förbättrar sitt underhåll genom att ingå samarbete med Maintpartner

8.10.2012

Maintpartner Oy har den 4 oktober 2012 tecknat ett nytt avtal om underhållstjänster med läkemedelsföretaget Orion Oy. Detta långsiktiga servicekontrakt gäller för produktionsanläggningar i Orion Oy i Espoo från den 1 november 2012.

 

Maintpartner förvärvar Öhbergs Pumpservice AB i Huddinge

14.9.2012

Maintpartner AB, som erbjuder industriella underhålls- och drifttjänster, har köpt samtliga aktier i Öhbergs Pumpservice AB.
Öhbergs Pumpservice AB har sitt säte i Huddinge kommun och sysselsätter idag ca 15 stycken anställda. Företaget har stor erfarenhet inom omfattande pumpservice så som renoveringar, förebyggande underhåll, försäljning, installation och utbyte av pumpar och pumpstationer.

Köpet ligger helt i linje med Maintpartners ambition att växa inom service och underhåll och att förstärka sina möjligheter att erbjuda experttjänster.
- I och med förvärvet av Öhbergs Pumpservice AB får vi möjlighet att specialisera vår kompetens inom pumpservice och vi kommer därmed kunna erbjuda fler experttjänster, säger Peter Revay, VD för Maintpartner AB.
-Tack vare att vi nu blir en del av en stor koncern kan vi förstärka vår tidigare position att ta tillvara på modern teknologi, genomföra kontinuerliga uppdateringar av verkstad och kompetensutveckling av våra medarbetare, säger Öhbergs VD Bo Svensk.

För ytterligare information kontakta:
Peter Revay, landschef och VD, Maintpartner AB +46 (0) 10 480 7277
Anders Mötsch, Regionchef, Öst, +46 (0) 10 480 71 11
Bo Svensk, VD Öhbergs Pumpservice AB +46 (0)703 47 26 67

Maintpartner är är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget i Östersjöregionen. Maintpartner koncernen har cirka 1.750 anställda och har en omsättning på cirka 150 miljoner euro per år. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Maintpartner koncernen ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.com
Maintpartner AB har cirka 300 anställda och en omsättning på cirka 350 miljoner kronor per år. Mer information på www.maintpartner.se

 

Maintpartner stärker koncernledningen

10.9.2012

Maintpartners strategi är att växa lönsamt, bli en förebild i branschen och expandera internationellt. Denna strategi har vi uppföljt framgångsrikt. För att kunna fortsätta på samma framgångsrika spår och säkerställa vår egen och våra kunders konkurrensförmåga och framgång under de kommande åren ska koncernledningen stärkas fr.o.m. den 10 september 2012 som följande:
Johan Westermarck fortsätter som koncernchef och landschef för Finland. Peter Revay fortsätter som landschef för Sverige. I Polen är vi redo att ge ledningen i lokala händer: Grzegorz Siodlowski har utnämnts till landschef. Jouko Latvakangas fortsätter som senior advisor i Maintpartnerkoncernen. Tommi Kajasoja fokuserar på Experttjänster och startar upp vår verksamhet i Estland. Tero Jussila fortsätter som koncernens ekonomichef och Laura Kauppinen som koncernens utvecklingschef. Juha Lepikko tar ansvaret för försäljningsfunktion och affärsutveckling på koncernnivå, Otto Tarkiainen för utveckling av tjänster och inköpfunktion och Jukka Kallioniemi för koncernens business control -funktion. Harri Hassel fortsätter som senior advisor för M&A –funktionen. De nya medlemmarna i koncernens ledningsgrupp har sin bakgrund i Maintpartner.


Ytterligare information:
Johan Westermarck, koncernchef, tfn +358 50 339 7972

 

Rein Posti har utsetts till Teknikchef för Maintpartner i Estland

4.9.2012

Rein Posti, 44 år, har utsetts till Teknikchef för Maintpartner OU i Estland från 2012/09/03 med ansvar för att hantera Maintpartners försäljning och verksamhet i Tallinnregionen. Han har en gedigen bakgrund inom underhållsverksamhet, till exempel från sin tidigare anställning hos ABB.

För mer information kontakta:
Tommi Kajasoja, Maintpartner Group, +358 46 851 5963
Rein Posti, Maintpartner Estonia, +372 53 544 298

 

Nytt treårigt avtal inom vattenkraften med E.ON

13.8.2012

Region syd har vunnit en upphandling med E.ON som omfattar ett tre årigt avtal för service och underhåll av nio vattenkraftverk belägna i Helge Å i Skåne.
Kontraktet löper från februari 2013 och tre år framåt.
Maintpartner har motsvarande avtal med E.ON sedan tidigare i Fagersta och Karlskoga.

Martin Johansson, Regionchef Syd, Mobil: +46 727 27 70 70

 

Maintpartner och VAASAN förlänger sitt samarbete: Maintpartner expanderar med underhållsarbeten i Estland

10.8.2012

Maintpartner och VAASAN Group har tecknat ett avtal om outsourcing av underhåll för VAASAN:s produktionsanläggning i Estland. Avtalet omfattar VASSAN:s nya site på Saue nära Tallinn. Uppstart av underhållet börjar första september 2012.

"Detta avtal omfattar Maintpartner:s och VAASAN:s partnerskap från Finland och Sverige till Estland. Detta ger ett utmärkt tillfälle att kopiera redan utvecklad praxis från befintliga anläggningar till en ny plats ", säger Lenita Ingelin från VAASAN.

För Maintpartner ger detta ett fotfäste i Estland i enlighet med Maintpartner:s expansionsstrategi i Östersjöregionen. Maintpartner kommer att arbeta i Estland under namnet Maintpartner OU. Tommi Kajasoja, chef för Maintpartner Group Business Development, kommer att ta ansvaret för att starta upp verksamheten där. "Detta avtal är ett bra exempel på Maintpartner:s tillväxtstrategi där vi expanderar vår verksamhet till nya länder med befintliga kunder. Nu när vi har en närvaro i Estland, kommer vi att börja en aktiv marknadsföring för att få en starkare ställning och möjlighet att ge omfattande kundservice där ", säger Tommi Kajasoja från Maintpartner.

För mer information kontakta:
Tommi Kajasoja, Maintpartner Group, +358 46 851 5963
Lenita Ingelin, VAASAN Group, +358 40 589 1401

Maintpartner Group är ett av de ledande leverantörerna av industriellt underhåll och drifttjänster i Östersjöområdet. Maintpartner har cirka 1.750 anställda och dess omsättning är ca € 150 miljoner per år. Maintpartner Group ägs av CapMan-förvaltade fonder och bolagsledningen.
www.maintpartner.com

VAASAN-koncernen är en internationell föregångare i bageriindustrin. Det är ett ledande bageriföretaget i Finland och Baltikum. Koncernen är också den största producenten på thin crisp och näst största knäckebröd producenten i världen, och en ledande nordisk aktör inom bake-off produkter. Under 2011 uppgick koncernens omsättning till cirka 408 miljoner euro. Koncernen har cirka 2.730 personer i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sverige och Norge. www.vaasan.com

 

Cupori förbättrar dess underhåll genom att inleda samarbete med Maintpartner och Insta

21.6.2012

Maintpartner Oy och Insta Automation Oy har tecknat nya, långsiktiga avtal om underhållstjänster med Cupori Oy. Avtalet gäller från 4 juni 2012 och innefattar Cupori Oy: s produktionsanläggningar i Pori, där de parter som nämns ovan har valts ut att ta hand om underhåll av produktionsutrustningen.

"Vi vill säkra tillgängligheten av hög kvalitet och flexibel underhållskompetens på våra fabriker i Björneborg. Detta genom att välja två ledande experter på området att vara våra partners," säger VD för Cupori AB Harri Mantila, om ursprunget till samarbetsavtalet.

"Kontraktet är ett viktigt steg för Maintpartner när vi expanderar i Pori och andra områden i Satakunta. Det stärker ytterligare vår förmåga att erbjuda kunder i regionen både dagligt underhåll och experttjänster på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt, "säger vice VD Maintpartner Oy, Juha Lepikko.

Timo Lehtinen, CEO för Insta Automation, lägger till: Elektrisk automation har även betydelse för att säkerhetsställa att lönsamheten av underhållet ökar kontinuerligt. Detta avtal visar att Insta strategiska styrka som en fullserviceleverantör av elektrisk automation ger våra kunder och våra samarbetspartners ett mervärde.

Utbudet av Maintpartner Oy täcker alla underhållstjänster för produktionsanläggningar och de tjänster som är avsedda för att förbättra lönsamheten i produktionsprocesser. Med ett särskilt fokus på elektrisk automation är Insta Automation Oy en ledande leverantör av industri-och processautomation i Finland.

FÖR MER INFORMATION:
Harri Mantila, CEO of Cupori Oy: +358 50 3100 104
Juha Lepikko, Deputy Managing Director at Maintpartner Oy: +358 50 453 2035
Timo Lehtinen, +358 40 779 9414 / CEO, Insta Automation Oy

Cupori Oy är en del av Cupori Group Oy, är den ledande tillverkaren av VVS-installationsrör av koppar i Norden och en av de största tillverkarna av industrirör i Europa. Verksamheten baseras på kundens behov av flexibilitet, och innovation för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster. Företaget har en omsättning på cirka 170 miljoner euro per år och sysselsätter cirka 270 personer. www.Cupori.com

Maintpartner Oy är en del av Maintpartner Koncernen, som är en av de ledande leverantörerna av industriellt underhåll och drifttjänster i Östersjöområdet. Maintpartner Oy har över 1 200 anställda och omsättningen uppgår till cirka 120 miljoner euro per år. Maintpartner Koncernen ägs av CapMan-förvaltade fonder och bolagsledningen. www.maintpartner.fi

Insta Group Oy är en växande och internationaliseringsinriktad högteknologisk koncern vars branschverksamhet omfattar industriell automation (Insta Automation Oy) och försvars- och säkerhetsteknik (Insta DefSec Oy). Den årliga omsättningen för koncernen är ca 80 miljoner euro, och har 700 anställda. Koncernen har kontor i Tammerfors, Vanda, Helsingfors, Muurame, Oulu, Pori, Borgå, Harjavalta och Varkaus. www.INSTA.fi

 

Maintpartner förvärvar Lumek AB i Landskrona

14.6.2012

Maintpartner AB, som erbjuder industriella underhålls- och drifttjänster, har köpt samtliga aktier i Lumek AB. Lumek, grundat 1992, har sitt säte i Landskrona. Företaget sysselsätter drygt 20 anställda.
Lumek har stor erfarenhet av underhålls- och mekaniska arbeten inom industrin. Den huvudsakliga inriktningen är industrireparationer och underhållsarbeten samt tillverkning av industrikonstruktioner.

Köpet ligger helt i linje med Maintpartners ambition att växa inom service och underhåll och utgör ett betydande steg för bolaget att förstärka sitt fäste i södra Sverige.

- I och med förvärvet av Lumek AB får vi möjlighet att öka vårt kompetensområde och därmed erbjuda våra tjänster till ännu bredare kundkrets, säger Peter Revay, VD för Maintpartner AB.

- Nu blir vi en del av en stor koncern, vilket ger oss bättre möjlighet för fortsatt utveckling av företaget. Tillsammans kompletterar vi utbudet av service- och underhållstjänster säger Lumeks VD Bengt Jönsson.

Sedan tidigare har Maintpartner verksamhet på flera orter i mellersta och södra Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Peter Revay, landschef och VD, Maintpartner AB +46 (0) 10 480 7277
Martin Johansson, regionchef, +46 (0) 10 480 73 85
Bengt Jönsson, VD Lumek +46 (0) 708 656 690

Maintpartner AB tillhör Maintpartner Group, som är en nordisk leverantör av industriella underhålls-och drifttjänster. Maintpartners ambition är att vara det ledande tekniska serviceföretaget i Östersjöregionen. Antalet anställda i koncernen är ca. 1750 personer och koncernen har en årlig omsättning på cirka 150 miljoner euro. Maintpartner Group ägs av ledningen och fonder förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.se

 

Nyanställning Carina Persson, Commercial Director.

13.6.2012

Carina Persson 41 år har anställts som Commercial Director. Carina har en examen från Kungliga tekniska högskolan i industriell ekonomi maskin.
Hon kommer närmast från Coor Service Management AB där hon har varit ansvarig för verksamhetsvärderingar, verksamhetsutveckling och affärsutveckling.
Carinas kommer att vara ansvarig för upphandlingar av kontrakt både mot offentlig sektor såväl som på den privata sidan. Hon kommer att vara support till organisationen vid kalkylering och förhandlingar av nya och befintliga kontrakt.

En viktig roll som hon också kommer att ha är förberedelser inför viktiga strategiska beslut vid förvärv och större outsourcing affärer. Carina kommer också att ansvara för vår satsning på expert tjänster.
I sin roll som Commercial Director rapporterar hon till VD och tillhör ledningsgruppen i Sverige.

Carina börjar 18 juni och hon kommer att ha sitt kontor i Maintpartners lokaler i Årsta, Stockholm.
-Vi önskar Carina hjärtligt välkommen till oss och vi är mycket stolta att Carina har valt att jobba hos oss. Den här rekryteringen kommer att stärka vår konkurrenskraft och vara en stor stöttepelare till att vi når våra tillväxtmål, säger Peter Revay VD Maintpartner.

 

Johan Westermarck utsedd till koncernchef för Maintpartner Group

1.6.2012

Johan Westermarck har blivit utsedd till koncernchef för Maintpartner Group från och med den 1 juni 2012. Han behåller tillsvidare även sitt nuvarande uppdrag som landschef för Maintpartner Finland. Tuomo Rönkkö kvarstår som styrelsens ordförande för Maintpartner Group.

Johan har varit verksam inom olika befattningar på Maintpartner.

- Jag har varit mycket nöjd med Johans gedigna prestationer på Maintpartner. Det känns tryggt att lämna positionen som koncernchef till honom, säger Tuomo Rönkkö.
Johan Westermarcks ambition är att vidareutveckla företaget. Han säger: - Det finns möjligheter för fortsatt utveckling, att lyfta Maintpartner till nästa nivå som det tekniska tjänstebolaget, den äkta förebilden i industrin.

För ytterligare information kontakta:
Tuomo Rönkkö +358 50 3876 120

 

Maintpartners koncerngranskning och framtidsutsikter

25.5.2012

Maintpartner är expert på att säkerställa tillgängligheten i produktionsanläggningar och i den offentliga sektorns tekniska processer, att hjälpa våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är tydlig - att vara en förebild för industrin och att växa lönsamt inom Östersjöområdet.

Trots den turbulenta marknaden under 2011, kan vi vara nöjda med genomförandet av vår strategi. Vår omsättning ökade med 20 % och lönsamheten för fortsatt verksamhet förbättrades. I Finland har vi vuxit kraftigt samtidigt som vi behållit en god kvalitet. I Sverige har vi vänt verksamheten till ett stadigt genomförande och utsikterna för tillväxt är lovande. Vi har också etablerat ett mycket framgångsrikt avtryck i Polen med stor framtidspotential.

Investeringar i företagets utveckling har möjliggjort en stor del av förbättringarna. Vi har utvecklat Maintpartners koncept och infört ett nytt Maintpartner varumärke. Grunden är att leverera skräddarsydda industriella servicelösningar för varje enskild kund med tillförlitlighet och förstklassigt förändringsutförande. För att passa det konceptet expanderade vi också med experttjänster genom vilken vi kan tillhandahålla mer mervärde för våra kunder. Samtidigt har vi utvecklat vårt Maintpartner Way att effektivt säkerställa leverans av tjänster med höga kvalitetskrav och med ständiga förbättringar från vår regionala HUB-struktur. Maintpartner Way är certifierat enligt Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och Hälsa & Säkerhet OHSAS 18001 standarder.

Utsikterna för framtiden är lovande. Vi har setts som en av de viktigaste aktörerna när det gäller industriella underhållstjänster. Outsourcing av underhållstjänster och externt tillhandahållna tjänster är fortfarande i en relativt låg nivå i branschen. Vi anser att vi med vårt tydliga koncept kan bevisa vår trovärdighet och professionalism till kunder och fortsätta vår lönsamma tillväxt.

Your business. Our focus.

Koncernchef
Tuomo Rönkkö

 

Maintpartner stärker sin inriktning mot experttjänster och har köpt resten av aktierna i Teollisuuden KPP i Finland

16.4.2012

Maintpartner förvärvade majoriteten av Teollisuuden KPP Oy:s aktier förra hösten. Nu har Maintpartner Group Oy tecknat ett avtal med Teollisuuden KPP Oy att köpa resten av aktierna i KPP.
Med detta köpeavtal kommer namnet Teollisuuden KPP Oy att ändras enligt Maintpartner Expert Services Oy.
Detta kommer att stärka Maintpartners tillväxtstrategi för de nyligen publicerade experttjänsterna, kalibrering, ventilservice och pumpservice.

MER INFORMATION:
Tommi Kajasoja, chef för Business Development & Expert Services, Maintpartner Group, tel. +358 46 851 5963
Johan Westermarck, landschef, Maintpartner Finland, tel. +358 50 3397972

 

Vad är Maintpartner Experttjänster?

21.3.2012

Förra året tog Maintpartner ett strategiskt beslut att utvidga produktportföljen med Experttjänster. Enligt strategin har Maintpartner nu tagit ett steg i den riktningen. I Finland gjorde Maintpartner ett förvärv och köpte majoriteten av aktierna i bolaget Teollisuuden KPP Oy. I Polen har Maintpartner etablerat en centraliserad affärsenhet för Experttjänster, och i Sverige startar man Experttjänster inom utvalda tjänstesegment.

Experttjänster är oftast mer tekniskt utmanande än det rutinmässiga dagliga underhållet och de efterfrågas regelbundet men sällan. De uppgifter som utförs av Experttjänster kräver ofta specialkompetens eller till och med certifikat. Det kan vara självständiga specialiserade tjänster för särskilda angivna tekniska sektorer, eller projekt och lösningar som syftar till att förbättra den totala produktiviteten. Experttjänstuppdrag kan till exempel vara inspektioner av utrustning och produktionsmaskiner baserat på myndighetskrav, kalibrering av mätutrustning och andra översynsavtal som t.ex. undersökning av verktygsmaskiner och ventil- och hydraulikunderhåll.

Att upprätthålla denna typ av särskild kompetens är sällan möjlig eller kostnadseffektivt i kundens egna organisation. Med väl definierade produkter kan Maintpartner erbjuda tydliga paket med experttjänster till sina kunder. Maintpartner kan leverera experttjänster kostnadseffektivt genom att använda principen one-stop-shop och genom att utnyttja den lokala HUB strukturen.

Ytterligare information:
Tommi Kajasoja, chef för Business Development, Maintpartner Group, tel. 358 46 851 5963.

 

Maintpartner har tecknat avtal med E.ON Vattenkraft Sverige AB

1.3.2012

Maintpartner har tecknat ett 3-årigt avtal med E.ON Vattenkraft Sverige AB avseende drift och skötsel av 5 st vattenkraftstationer i Fagersta området.
Uppdraget börjar nu första mars efter att vi haft ett utbildningsskede på ett par veckor. Vi är oerhört glada och stolta att genom att vi med detta avtal utökar omfattningen på uppdrag åt E.ON. Särskilt glädjande är att vi fortsätter att expandera i Fagersta området, som vi ser som ett strategisk viktigt område.

 

Radioterminaler Norrenergi AB

27.2.2012

Maintpartner AB, Region Öst, Mät och Instrument har fått i Uppdrag av Norrenergi AB att installera 700 radioterminaler för insamling av mätvärden från fjärrvärme- och fjärrkylanläggningar.
Installationerna startar vecka 9 och kommer att pågå fram till V.20-22.
En positiv effekt av detta uppdrag är att vi får lära oss en ny teknik som bygger på radiolänk kommunikation, idag arbetar vi med GPRS baserad kommunikation i vårt uppdrag mot Itron / Fortum Värme.
Norrenergi AB är ett kommunägt, lokalt energibolag i norra Storstockholm som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Frågor? Kontakta:
Bengt Thimrén 010- 481 71 81
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ett projekt som kompetensutvecklat och skapat arbetstillfällen

30.1.2012

När det kommer in uppdrag utöver Maintpartners pågående fasta uppdrag med Fortum skapas projekt. Så skedde i november 2011 då Maintpartner fick ett omfattande uppdrag på över 1500 arbetsordrar att kvalitetssäkra installationen av mätpunkter för Fortums fjärrvärme kunder.
Arbetskraft till projektet skulle hyras in från Uniflex bemanning. Lämpliga kandidater valdes ut och intervjuades.
– Det som var viktigt var att personerna vi valde hade rätt attityd och drivkraft, berättar Bengt Thimrén, Teamchef/projektledare för mätargruppen i HUB-Stockholm. De utvalda, 21 stycken, genomgick i två etapper en skräddarsydd utbildning, både teoretisk och praktisk, av Maintpartners egna tekniker.

Under denna vecka avslutas projektet. Ett projekt som skapat arbetstillfällen då fem stycken nu blir kvar hos Maintpartner. För dem som inte blir kvar har Maintpartner ändå bidragit till att ge dem en unik utbildning och en arbetslivserfarenhet att lägga i bagaget inför kommande arbeten.

 

Maintpartner vinner uppdrag åt Trafikverket Region Mitt

24.1.2012

Maintpartner har vunnit två uppdrag åt Trafikverket Region Mitt, för de komplexa anläggningarna i ytvägnätet i Stockholm.
Dessa anläggningar är Södra Länken, Norrortsleden, Eugenia tunneln, Muskötunneln samt de öppningsbara broarna i Stor Stockholms område.
Uppdragen omfattar drift och underhåll, samt projekt av miljöinstrument, samt styr och automation. Uppdraget är treårigt.
Maintpartner ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet som funnits med Trafikverket i många år och är tacksamma för förtroendet.

 

Maintpartner vinner uppdrag åt Upplands Lokaltrafik, i Uppsala

24.1.2012

Maintpartner har vunnit ett uppdrag åt Upplands Länstrafik, i Uppsala om drift och underhåll av gasinstallationerna på den nya bussdepån för länstrafiken som är under uppförande i Uppsala.
Uppdraget innebär gasföreståndaransvar, eldriftsansvar, daglig tillsyn, förebyggande och avhjälpande underhåll samt beredskap. Uppdraget är tvåårigt.
Maintpartner ser fram emot att fortsätta ett gott samarbete med Upplands Länstrafik och är tacksamma för förtroendet.