Nyheter 2013

Submit to LinkedIn

Maintpartner har skrivit nytt avtal med BAE Systems AB och Saab Bofors Test Center AB

11.11.2013

Maintpartner har skrivit nytt avtal med BAE Systems och SBTC. Avtalen, som gäller fastighets- och produktionsunderhåll, stärker Maintpartners position på marknaden.

Med denna typ av serviceavtal och genom vårt arbete nära kunden skapar vi en relation och förståelse för kundens verksamhet, på samma gång som vi tryggar verksamheten för personalen. Det känns oerhört roligt att vi på Maintpartner får förtroendet, säger Mikael Hultgren på Marknad och Försäljning.

Samtliga Team inom HUB Mellersta Sverige/HUB Tillverkning berörs av avtalen.

 

Dariusz Kowalczyk är utsedd till ny Landschef för Maintpartner Polen

2.10.2013

Dariusz Kowalczyk blir från och med 7 oktober 2013 ny VD och Landschef för Maintpartner Polen, samt medlem i koncernledningen.

Dariusz, som har många års erfarenhet från serviceverksamhet i både polska och internationella bolag, har haft många olika ledande befattningar under sin karriär.

Nuvarande Landschef, Grzegorz Siodłowski, kommer bli HUB chef för Gdanskområdet.

För ytterligare information:

Johan Westermarck, CEO, Maintpartnerkoncernen, +358 50 339 7972

 

Peter Jonsson ny Landschef och VD för Maintpartner Sverige

25.9.2013

Peter Jonsson har utsetts till ny Landschef och VD i Maintpartner Sverige och medlem i koncernledningen. Peter startar sin tjänst senast i början av mars 2014. Peter, som är civilingenjör i maskinteknik från Linköpings Tekniska Högskola samt har kandidatexamen i ekonomi med inriktning mot finansiering och organisation, har 16 års erfarenhet från olika chefspositioner inom ABB-koncernen, däribland som Vice President inom såväl Valsverk som Service. De senaste tre och ett halvt åren har Peter varit VD för Alstom Power i Sverige.

För att få en ordentlig introduktion i Maintpartner kommer Peter att spendera sina första fyra veckor med att besöka uppdrag och kunder inom Maintpartner Sverige, men också inom koncernen. Under introduktionen kommer Johan Westermarck, koncernchef tillika tillförordnad landschef och VD i Sverige, att arbeta nära Peter för att ge honom stöd och vägledning i den nya tjänsten.

- Vi är väldigt glada att vi har fått en landschef som Peter som har en gedigen bakgrund inom industrin, serviceverksamhet och global affärsmiljö. Peter kommer att tillföra den erfarenhet och kunskap vi behöver för att förvekliga vår strategi i Sverige, säger Johan Westermarck.

För vidare information: Johan Westermarck, VD Maintpartnerkoncernen, +358 50 339 7972

 

Spridning av expertis inom koncernen

9.9.2013

Vi tillhandahåller individuella servicelösningar, som utvecklas konstant, för att säkerställa tillgängligheten i tekniska processer. Vår vision är att vara den nya förebilden inom underhållsserviceindustrin.

För att bättre kunna uppfylla vårt löfte av vara underhållsexpert i världsklass har vi grundat ett utvecklingsteam för underhåll inom Maintpartnerkoncernen. I teamet har vi specialister från alla de områden som behövs för att förbättra produktivitet i våra kunders produktionsprocesser och för att förvalta högklassig och kostnadseffektiv underhållsverksamhet. Delområdena i teamet omfattar t. ex. förebyggande underhåll, tillståndsbaserad hantering samt underhållshantering och analys.

Ett utvecklingsteam för underhåll ger specialistkompetens som är till nytta för våra kunder inom hela Maintpartnerkoncernen. Detta team leds av Otto Tarkiainen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Otto Tarkiainen, Vice President Service Offerings and Procurement,
tel +358 40 176 3112

 

Maintpartner Finland tecknar betydande outsourcingavtal för drift och underhåll av vattenkraft

19.8.2013

Fortum och Maintpartner har tecknat avtal gällande drift och underhåll av Fortums vattenkraftverk vid Oulujoki (Ule älv) och Imatra i Finland.

Den lokala drift- och underhållspersonalen övergår till Maintpartner genom övergång av verksamhet från och med den 1 december 2013. Antalet anställda som går över till Maintpartner är 34 stycken vid Oulujoki och 19 stycken vid Imatra. Fortum kommer att ha kvar lokal personal med fokus på förvaltning av vattenkraftstillgångar, samarbete med lokala intressenter samt investeringsprojekt inom vattenkraft.

- Avtalet med Fortum är ett betydande steg för Maintpartner, då vi utvidgar vår verksamhet inom drift och underhåll samt projekt- och installationstjänster av vattenkraftverk, speciellt i de nordiska länderna, säger Maintpartners vice verkställande direktör Juha Lepikko.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Lepikko, vice verkställande direktör, Maintpartner Oy, tfn +358 50 453 2035

 

Organisationsändring i region syd från 1 juli

28.6.2013

Martin Johansson Regionchef syd lämnar Maintpartner AB.

Cecilia Tallner är utsedd som tillförordnad Regionchef syd.

Vid ytterligare frågor kontakta Operativchef Anders Mötsch 072 722 71 11 eller tillförordnad Hubchef syd Cecilia Tallner 070-977 9904

 

Ny organisation Maintpartner Sverige

12.6.2013

För att stärka försäljningsorganisationen och den operativa verksamheten har följande nomineringar gjorts:

Peter Revay tillträder som Försäljning och Marknadschef i Maintpartner Sverige.

Anders Mötsch tillträder som Operativchef med ansvar för den operativa verksamheten i regionerna.

Johan Westermarck tillträder som tillförordnad landschef för Maintpartner Sverige.

Vid ytterligare frågor kontakta Johan Westermarck +358 50 339 7972

 

Fortaco Estland förstärker sitt underhåll genom att ingå samarbete med Maintpartner

7.5.2013

Maintpartner och Fortaco har tecknat ett treårigt outsourcingavtal gällande underhåll. Avtalet gäller från den 3 juni 2013 och omfattar Fortaco produktionsanläggning i Narva. Underhållspersonalen övergår från nuvarande leverantör av tjänster till Maintpartner.

- Vi ville fortsätta förbättringen av den totala produktiviteten och systematiskt förbättra tillgängligheten av produktionsutrustningen på vår anläggning i Narva genom att välja en leverantör som är specialiserad på detta, säger Tomas Forsgård, Verkställande, Vice President för Fortaco i Finland och Baltikum.

- Det här avtalet är ett anmärkningsvärt steg för Maintpartner med tanke på våra utvidgningsplaner i Estland. Avtalet är också det första outsourcingavtal för underhåll, där begreppet tjänst är helt baserat på de olika produktifierade servicedelarna, Value Elements, berättar Tommi Kajasoja från Maintpartner Group.

För mer information:
Tomas Forsgård, +358 50 558 0030 / Verkställande Vice President, Finland & Baltics, Fortaco
Tommi Kajasoja, +358 46 851 5963 / Vice President, Sales & Marketing, Maintpartner Group Oy

 

Förstärkning av verksamheten i Maintpartner Group

29.4.2013

Följande nomineringar har gjorts för att stärka försäljning och utförande i Maintpartner koncernen från 2013-05-01.

Johan Westermarck fortsätter som koncernchef men lämnar uppdraget som Country President Finland. Markku Simola har nominerats som Country President för Maintpartner Finland. Markku Leinonen har nominerats som efterträdare till Markku Simola med befattning som affärsområdeschef för södra Finland.

Tommi Kajasoja, har nominerats som vice President för försäljnings och marknadsföring i Maintpartner Group. Tommi Kajasoja kommer även fortsättningsvis att leda Baltikum och experttjänsters utveckling. Juha Lepikko har nominerats till Vice President för Affärsutveckling och integration i Maintpartner Group. Han kommer också att fortsätta med försäljning, kvalitet, miljö och integrations projekt i Finland.

För mer information:
Johan Westermarck, koncernchef, tfn +358 50 339 7972

 

Boliden valde Maintpartner till Årets Tjänsteleverantör i Finland

2.4.2013

Boliden Kokkola, Finland, har valt Maintpartner till Årets Tjänsteleverantör.

I motiveringen togs bla. fram att Maintpartner tar ett stort ansvar för arbetarskydd; både chefer och montörer är invigda i säkerhetsarbetet. Maintpartner fick även beröm för kvaliteten på utförda jobb och att fakturorna har en utförlig information, samt Maintpartners förmåga att snabbt svara upp på ytterligare resurs förfrågningar.
Maintpartners långa erfarenhet inom industrin ansågs vara en fördel,  som ett exempel nämndes en utmärkt förmåga till självständiga problemlösningar.

- Detta pris är en stor prestation. Det motiverar oss och styrker vår uppfattning att vi är på rätt väg, säger Helinä Marjamaa, regionchef för Maintpartner Väst/Nordfinland.

Priset var inte det första som Maintpartner fått av Boliden. År 2012 valdes Maintpartner till den Bästa Partner av Boliden Harjavalta i Finland.

Ytterligare information:

Helinä Marjamaa, Maintpartner Oy, +358 43 820 0942

 

Maintpartner expanderar i Polen

11.2.2013

Maintpartners polska dotterbolag Maintpartner ASI Sp. z o.o. har köpt 75 % av Rubo Operator Sp. z.o.o.

Resterande 25 % ägs av säljaren Rubo Sp z o.o. Den huvudsakliga inriktningen för Rubo-företagen är ställningstillverkning, hyrning, försäljning och ställningsmontering.

Rubo Operator erbjuder kontraktunderhåll och drifttjänster för företag verksamma på skeppsvarvsområdet i Gdynia. Även experttjänster som kranunderhåll ingår i produkturvalet. Rubo Operator sysselsätter cirka 90 anställda.

- Köpet ligger helt i linje med Maintpartners ambition att växa inom service och underhåll i Östersjöregionen och utgör ett betydande steg för oss att förstärka vårt fäste i Polen, säger Grzegorz Siodłowski, landschef för Maintpartner Polen.

- Vi har letat efter möjligheter för vidare utveckling och velat utvidga våra tjänster till nya aktivitetsområden. Jag är övertygad om att Maintpartner kommer att erbjuda oss allt detta, säger Bogdan Szpilman, ägaren av Rubo.

För ytterligare information kontakta:
Grzegorz Siodłowski, Maintpartner Polen, +48 663 486 217
Bogdan Szpilman, Rubo, +48 502 501 500

 

Maintpartner förvärvar EAutomation AB i Karlskoga

1.2.2013

Vi har glädjen att kunna meddela att Maintpartner ingått avtal om att förvärva EAutomation AB i Karlskoga. EAutomation kommer tills vidare att drivas i egen regi precis som idag, för att senare integreras i Maintpartner AB.

Mainpartners ambition att växa i Sverige, genom etableringar på nya orter, organiskt och med nya förvärv. Förvärvet av EAutomation stärker nu Maintpartners position ytterligare till att bli Sveriges ledande underhållspartner.
- Tillsammans med EAutomation kan vi utöka och bredda våra kompetensområden och tjänsteutbud, vilket skapar ytterligare mervärde för våra kunder, anställda och ägare, säger Peter Revay, VD för Maintpartner AB.

EAutomation i Karlskoga
EAutomation har idag 10 anställda med en omsättning på närmare 14 000 tkr. Företaget erbjuder el och automationslösningar för industri, vatten/avlopp och fastighet, från förstudie till färdig maskin. De erbjuder underhåll, service, uppdateringar, ombyggnader och konstruktioner, för befintliga anläggningar såväl som nya utrustningar. Deras kunder finns inom smide, verkstäder, läkemedel, försvar, vatten/avlopp och energi.
- Det finns många fördelar med att vi nu bli en del av en stor koncern. Vi kommer ännu bättre kunna uppfylla kundernas förväntningar inom området industriell automation och förstärka våra möjligheter ytterligare att vara kundens naturliga val av samarbetspartner, säger Björn Karlsson, VD EAutomation AB.

Maintpartner är är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget i Östersjöregionen. Maintpartner koncernen har cirka 1.750 anställda och har en omsättning på cirka 150 miljoner euro per år. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Maintpartner koncernen ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.com Maintpartner AB har cirka 300 anställda och en omsättning på cirka 350 miljoner kronor per år Mer information på www.maintpartner.se

För mer information:
Peter Revay, VD Maintpartner AB, 010-480 72 77
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Björn Karlsson, VD EAutomation AB, 073-370 81 81
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.