Nyheter 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lyckad kunddag om licenssvets och de nya lagkraven

4.12.2014

Maintpartner är certifierat enligt 1090-1 - Tillverkning av svetsade lastbärande stålkonstruktioner samt 3834:2 - Tillverkning av svetsade tryckkärl, rörkomponenter och stålkonstruktioner.

I Karlskoga har Maintpartner genomfördes under onsdagen den 3 december en kunddag med information/seminarium om det nya lagkrav som gäller från och med den 1 juli 2014. Totalt deltog 26 personer från bland annat Outokumpu, Moelven, Karlskoga Vattenkraft, Cambrex, Nobeli, Eurenco och Ovako. Efter föreläsningen, som hölls av Gunnar Engblom från A3Cert, var samtliga väldigt nöjda med dagen. 

Att kunderna visar ett stort engagemang för detta stärker vår position på marknaden ytterligare, det känns skönt att vi på Maintpartner ligger i framkant säger Mikael Hultgren, Försäljning och marknad.

För ytterligare frågor kontakta Mikael Hultgren, 070-323 13 41

 

Maintpartner underhåller Rockesholms kraftstation

9.10.2014

Maintpartner har av NCC Construction Sverige fått en order avseende förstärkning av befintligt smide till vattenkraftstationen i Rockesholm. Slutkund är Karlskoga Energi och Miljö AB . Vi har under de senaste åren stärkt vår position som en viktig leverantör inom vattenkraftsindustrin säger Torbjörn Bäckman som är säljansvarig inom vattenkraft.

 

Maintpartner har varit delaktig i ombyggnaden av ishallen i Karlskoga

18.9.2014

Maintpartners rör- samt snickeriverksamhet i Karlskoga har tillsammans med BIK Karlskoga och Karlskoga Kommun renoverat ishallen, Nobel Hallen. Renoveringen har inneburit stort samarbete mellan parterna och byggföretagen i kommunen. Under renoveringen har det byggs nytt omklädningsrum, duschar, kansli och övriga utrymmen som tillhör ishallen.

Det har varit en omfattande ombyggnation med många inblandade parter, där samtlig VVS har utförts av Maintpartner. Snickeriet fick i uppdrag att utforma inredningen i BIK Karlskogas A-lags omklädningsrum, se bilder.

- Det är ett styrkebevis att vi på Maintpartner fick vara med i denna offentliga ombyggnad och samtliga inblandade personer har gjort ett kanonbra arbete, säger Mikael Hultgren, Marknad och Försäljning. Att vi dessutom fått mycket beröm av både BIK Karlskoga och Karlskoga Kommun för vår insats i projektet gör oss givetvis extra stolta.

 

Organisationsförändringar inom Maintpartnerkoncernen

18.8.2014

På koncernnivå kommer nedanstående förändringar att ske:

Otto Tarkiainen tar över koncernens försäljning och marknadsföring vid sidan av ansvaret för Value Elements och tjänsteerbjudanden fr.o.m. den 1 oktober 2014.

Tommi Kajasoja, VP Marketing & Sales, lämnar bolaget i slutet av september.

För mer information:

Johan Westermarck, koncernchef, +358 503 397 972

 

Maintpartner tecknar funktionsavtal - Value Elements

15.5.2014

Maintpartner har tecknat funktionsavtal med Saab Bofors Dynamics AB, Cambrex AB samt Nobeli Business Support AB. Avtalen går helt i linje med Maintpartners nya sätt att teckna funktionsavtal, med hjälp av Value Elements.

Avtalen berör samtliga team i Karlskoga och Degerfors.

Det känns jättebra att vi går från löpande bok och räkning till mer fasta uppdrag. På så sätt kan vi planera våra uppdrag över året, säger Mikael Hultgren, Marknad/Avtal/Försäljning.

 

EuroMaintenance 2014 – framgångsrikt evenemang för Maintpartner

14.5.2014

Maintpartners mässmonter var välbesökt under de tre dagarna då den internationella underhållsmässan EuroMaintenance 2014 arrangerades i Finland den 6-8 maj.

Mest attraktivt i montern var online-presentationen av den nya verksamhetsmodellen Flow IT för fältpersonalen samt våra förnyade tjänster - Value Elements. Besökarna fick en gedigen genomgång av den förnyelse Maintpartner, genom förändringarna, tillför industriellt underhåll, samt vilka verktyg och processer som ligger bakom förändringen.

- EuroMaintenance erbjöd ett bra forum att presentera vår expertis inom industriellt underhåll för en bred internationell besökarskara. Vi är mycket nöjda med intresset som vi väckte under mässan, säger Tommi Kajasoja, chef för marknadsföring och försäljning inom Maintpartnerkoncernen.

På mässan lottade vi ut flera priser. Vinnare av Samsung Galaxy Note tablet är Petteri Malin. Janne Haltamo och Jari Saarimaa vann varsin Samsung smartphone.

De som vunnit övriga priser kontaktas personligen senast den 16 maj 2014.

Hjärtliga lyckönskningar till vinnarna och tack för alla som besökste oss på EuroMaintenance – ni gjorde mässan till en framgång för oss!

Ytterligare information:

Tommi Kajasoja, +358 (0)46 851 5963

 

Maintpartner på EuroMaintenance 2014 i Helsingfors, Finland

28.4.2014

Det internationella evenemanget EuroMaintenance 2014 hålls i maj i Helsingfors, Finland. Evenemanget, som vänder sig till experter inom underhåll, anordnas vartannat år runtom i Europa. EuroMaintenance, som i år anordnas för 22:a gången, består av en kongress 5-7 maj och en mässa 6-8 maj.

Huvudteman för EuroMaintenance är bland annat den konkurrenskraft som kan uppnås genom underhåll samt asset management. Till kongressen och mässan väntas en bred grupp av beslutsfattare och experter inom underhåll och industri.
Maintpartner är en av huvudsamarbetspartnerna för evenemanget. På mässan presenterar vi vårt utbud av nya typer av tjänsteprodukter, som vi kallar Value Elements.

Välkommen till vår monter 6H79 så berättar vi mer om hur Maintpartner förändrar industriellt underhåll och vilka verktyg och processer som vi använder oss av.

Läs mer om EuroMaintenance på www.euromaintenance.org.

Ytterligare information:
Tommi Kajasoja, tfn +358 46 851 5963

 

 

Teppo Talvinko utsedd till ny CFO för Maintpartnerkoncernen

23.4.2014

Maintpartner Group stärker sin ekonomifunktion. Teppo Talvinko har utsetts till Chief Financial Officer för Maintpartnerkoncernen och medlem i koncernens ledningsgrupp. Teppo tillträder tjänsten den 19.maj 2014.

Teppo har gedigen erfarenhet från olika chefsbefattningar inom ekonomi. Han har arbetat för både finska och internationella private equity-företag och börsbolag inom både servicebranscher och industrin. Han kommer närmast från en tjänst som CFO för Ixonos.

- Maintpartner har en klar tillväxtstrategi. För att möjliggöra genomförandet av strategin behöver vi starkt stöd från business controlling samt hög professionalism för att ta hand om alla krav som ställs för ekonomifunktionen. Vi är glada över att ha Teppo i vårt team, säger Johan Westermarck, koncernchefen för Maintpartner.


Ytterligare information:
Johan Westermarck, CEO, Maintpartner Group, +358 50 339 7972

 

Organisatoriska förändringar inom Maintpartnerkoncernen från och med 1 februari 2014

31.1.2014

Maintpartner har arbetat systematiskt för att utveckla produktifierade tjänster, så kallade Value Elements, och en effektiv tjänsteprocess, kallad Flow.

För att både främja och stärka införandet av Value Elements kommer Otto Tarkiainen ta ansvaret för erbjudandet till marknaden, från utveckling till leverans. Juha Lepikko kommer att fokusera marknadsföring, försäljning, erbjudandet till marknaden och integrationer i Finland och Estland som vVD för Maintpartner Oy.

För att säkra systematiskt införande och förbättring av Flow har koncernen förstärkts på IT-sidan och Mauri Ratilainen har utsetts till Director, Business Solutions och rapporterar till VP Corporate Development, Laura Kauppinen. På koncernnivå har materialhantering lagts under Jukka Kallioniemi, VP Business Controlling.

Estniska landsorganisationen överförs organisatoriskt till den finska landsorganisationen under Business Unit Director Markku Leinonens ansvar.

För ytterligare information:
Johan Westermarck, VD Maintpartnerkoncernen, +358 50 339 7972