Nyheter 2015

Submit to LinkedIn

Maintpartner stärker den affärsområdesbaserade ledningsmodellen i koncernen

30.12.2015

För att vidare förbättra implementeringen av vår strategi, stärker vi vår ledningsmodell som baseras på två affärsområden: Serviceavtal och Projekt & Specialistservice. Vi har haft en liknande modell på landsnivå med goda resultat. I de två affärsområdena är såväl kundbehov som vår interna ledningsfokus olika.

På landsnivå hanteras all affärsverksamhet via affärsenheterna Serviceavtal samt Projekt & Specialistservice.  På koncernnivå ger motsvarande affärsområden stöd till enheterna.

I koncernledningen tar Otto Tarkiainen ansvaret för Serviceavtal och Jukka Kallioniemi för Projekt & Specialistservice.

Tarkiainen har tidigare verkat som EVP, Business Development i koncernen och Kallioniemi som Director, Procurement & Service Director, Contract Maintenance, Big Sites segment inom Maintpartner Finland.

Landsorganisationerna har det operativa ansvaret även i fortsättningen. Som landschefer fortsätter Markku Simola, Finland och Estland, Peter Jonsson, Sverige, och Dariusz Kowalczyk, Polen.

Den nya ledningsmodellen träder i kraft den 1 januari 2016.

 

För ytterligare information kontakta: Johan Westermarck, koncernchef, Maintpartner Group

 

 

Hållbarhet inom industriellt underhåll

21.12.2015

Under de senaste åren har det vuxit fram en trend inom industrin där allt större fokus läggs på hållbarhet. Detta är en mycket sund trend och vi som arbetar med industriellt underhåll måste fråga oss vad detta innebär för oss, våra medarbetare och våra kunder.

Läs mer.

 

Avsevärda besparingar för Moventas genom fastighetsunderhåll av Maintpartner

30.11.2015

Nyckeln till de avsevärda besparingarna under året har varit optimering av energiförbrukning. Förbrukning av fjärrvärme har minskat med 25 procent på årsnivå.

- Besparingarna är summan av flera faktorer. Först och främst har vi utfört service på utrustning och optimerat temperaturer. Små förändringar som har en stor sammanlagd inverkan, säger Maintpartners fastighetstekniker Viljami Makkonen, som har ansvaret för fastighetsunderhållet på två Moventas-ägda fabriker.

Företaget Moventas Gear Oy, i Jyväskylä, Finland, tillverkar växlar för vindturbiner. Maintpartner sköter fastighetsunderhållet på två fabriker, Rautpohja och Keljo, genom två experter, en fastighetsskötare och en elektriker.

- I fastighetsunderhåll ingår all teknik inom byggnaden, värme, kylning, vatten, luft och elektricitet. På Moventas tar vi själva hand om både underhåll och reparationer, säger Makkonen.

Kontraktsperioden inleddes med att en plan för förebyggande underhåll tog fram. Utrustningen och apparater underhålls enligt underhållsplanen. Först utfördes service och reglering på varje objekt. I Rautpohja ersattes till exempel skivorna i värmeåtervinningssystemet och i Keljo utfördes en omfattande renovering av fastighetens automationssystem under sommaren 2015.

I samband med renoveringen gjordes även förbättringar i systemet.

- Jag tror att vi under vintern får se de fördelar som förbättringarna för med sig ännu tydligare. Efter den inledande serviceperioden och renoveringen under sommaren är läget nu stabil och vi har mer tid för finjusteringar av systemet, säger Makkonen.

I de två fabrikerna har Makkonen ansvaret för fyra värmefördelningsrum där temperaturer regleras och energiförbrukningen övervakas.

- Maintpartner har haft hand om vårt fastighetsunderhåll i drygt ett år. Under den tiden har vi gjort betydande besparingar. Detta är till stor del tack vare den kompententa och mångkunniga teknikern Makkonen, säger Jani Hänninen, underhålls- och fastighetschef på Moventas.

 

För ytterligare information kontakta:

Jani Hänninen, underhålls- och fastighetschef, Moventas, +358 46 876 2031

Marko Kolehmainen, servicechef, Maintpartner Finland, +358 400 172 454

 

Maintpartner framröstat som säkert företag av medarbetare hos kundföretag

30.11.2015

Under hösten har Maintpartner arbetat på det årliga storstoppet på Yara AB i Köping. Årets stopp var tidsmässigt ett av de mer utdragna, detta på grund av några stora projekt. Yara - som tar säkerhet på största allvar - tackar nu alla leverantörer som arbetade med underhålls- och projektarbeten för ett bra och SÄKERT arbete i under stoppet.

I samband med internt uppföljningsmöte efter stoppet röstade Yaras personal fram de två företag som utmärkt sig mest när det gäller att respektera Yaras arbetsmiljökrav och jobba säkert. Glädjande nog var Maintpartner ett av dessa företag. Detta bevisar att Maintpartners systematiska arbetssätt gällande säkerhet ger resultat.

För mer information:

Bengt Thimrén, Teamchef Mälardalen, 070-693 49 83

 

Maintpartner samarbetar med Fortum när Eskilstuna Energi & Miljös värmeverk ska renoveras

27.11.2015

5-10% lägre utsläpp av NOx och tryggad fjärrvärmeförsörjning de kommande tjugo åren är målen med den livstidsförlängande renoveringen av Eskilstuna Energi & Miljös biobränsleeldade värmeverk. Arbetet beräknas vara klart i september 2016.

Renoveringen av värmeverket omfattar många tekniker så som; förbränningsteknik, el, automation, pannteknik, maskinteknik och byggnadsteknik. Det som ska renoveras är bland annat startbrännarna, cyklonen i den cirkulerande fluidiserade bäddpannan samt askhanteringen.

- Den gedigna tekniska kompetensen hos Fortum Thermal Production and Power Solutions och Maintpartners unika kompetens inom industriellt underhåll är en stark kombination säger Martti Kautto som är ansvarig för värmeverk inom Maintpartner.

Maintpartner har under det senaste året erhållit ett flertal avtal och projekt till värmeverk.

- Det är oerhört glädjande att Maintpartner positionerat sig som en ledande leverantör av industriellt underhåll till värmeverk säger Peter Jonsson som är VD för Maintpartner i Sverige.

För mer information:

Peter Jonsson, VD, 070-864 26 45

 

Fortum Power and Heat Polska och Maintpartner fortsätter att samarbeta

19.10.2015

Fortum Power, Heat Polska, och Maintpartner har tecknat ett underhållsavtal avseende bränslehanteringen på Fortums kraftvärmeverk i Czestochowa, Polen.  Syftet med avtalet är att utveckla och effektivisera underhållet. Avtalet är en fortsättning på samarbetet som började 2011.

För ytterligare information, kontakta:

Dariusz Kowalczyk, Landschef, Maintpartner Polen, tfn. +48 605 606 657

 

Peter Gossas vald till styrelseordförande för Maintpartner Group

15.10.2015

Peter Gossas är vald till ny styrelseordförande för Maintpartner Group Oy fr.o.m. den 16 oktober 2015. Han efterträder Jan Mattlin, som fortsätter som styrelseledamot.

 - Peter Gossas har en stark bakgrund i globalt verksamma svenska och finska industriföretag. Han har en stor marknadskännedom och ett brett nätverk. Peters hjälp är värdefull när vi tar Maintpartner till nästa nivå av tillväxt och operativ utveckling, säger Jan Mattlin, Partner på CapMan Buyout. 

Peter Gossas har medverkat i globala affärsverksamheter via sina många lednings- och styrelseposter genom åren, till exempel inom Sandvik och Outokumpu. Han har även varit aktiv i styrelserna i Stål- och Metall Arbetsgivareförbundet samt Industriarbetsgivarna.

- Jag gläder mig åt att få medverka i styrelsen och ser fram emot möjligheten att använda min erfarenhet för att utveckla företaget, säger Peter Gossas.

Peter Gossas är civilingenjör inom teknisk fysik. För närvarande är han industrirådgivare i bolagen Peter Gossas AB och KIGO Business Development  samt styrelseledamot i Höganäs AB och det börslistade företaget Studsvik AB.

För ytterligare information kontakta:

Jan Mattlin, Partner, CapMan Buyout, +358 40 508 6406

Maintpartner är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget i Östersjöregionen.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1.700 anställda och har en omsättning på cirka 160 miljoner euro per år. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Maintpartner koncernen ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Mer information på www.maintpartner.se

CapMan är en av Europas ledande private equity-bolag. I mer än 25 år har vi utvecklat företag och fastigheter och främjat deras hållbara tillväxt. Vårt engagemang bygger på att förstå våra kunders behov i en alltjämt föränderlig marknad. Vår målsättning är att bistå våra investerare med attraktiv avkastning och innovativa lösningar samt erbjuda värdefull service för professionella investerare, tillväxtföretag och hyresgäster. Våra självständiga investeringsteam – Buyout, Real Estate, Russia och Credit – samt vårt intressebolag Norvestia ansvarar för investeringar samt värdeskapande. CapMans serviceverksamhet inkluderar rådgivning för resning av fonder, inköpsaktivitet och fondförvaltningsservice för både interna och externa kunder. CapMan har 100 anställda och ca 3,0 mrd euro under förvaltning. www.capman.com

 

Maintpartner utförde årliga underhållsrevisioner för E.ON i Sverige

28.9.2015

Maintpartner levererar underhållstjänster för E.ONs kraftverk i Norrköping och Örebro. I år hade Maintpartner ansvaret även för årliga underhållsrevisioner på båda kraftverk.

Kraftverken i Norrköping och Örebro producerar fjärrvärme till ca 100 000 invånare på sina respektive områden. Underhållsperioden startade i Norrköping i april och i Örebro i maj.

- Projektet var omfattande och det var klart från början att vi skulle ta med våra kolleger från Finland. Det var cirka 10 finska experter som deltog i projektet, säger Anders Mötsch, som hade ansvaret för projektet på Maintpartner Sverige.

Maintpartner lång erfarenhet av olika underhållprojekt vid kraftverken och därmed vid specialkunnande på branschen. Både i Norrköping och Örebro deltog även lokala underleverantörer, partners liksom Maintpartners lokal underhållspersonal i projektet.

- Samarbetet mellan de finska och svenska experterna flöt smidigt. Vi kunde på ett effektivt sätt överföra know-how mellan länderna. Vår omfattande kompetens inom installations- och experttjänster utgör en utmärkt basis för underhållsprojekt vid kraftverken även internationellt, säger Martti Kautto, biträdande chef för projektet i Finland.

Enligt E.ON var experterna professionella, och underhållrevisionen sköttes framgångsrikt.

För ytterligare information:

Anders Mötsch, Maintpartner Sverige, +46 (0)72 722 71 11

Martti Kautto, Maintpartner Finland, +358 (0)50 4532678

 

Maintpartners strategi - videopresentation

17.9.2015

Maintpartner erbjuder mångsidiga tjänster för industriunderhåll. I vår serviceleverans, värdesätter vi kundfokus, pålitlighet och genomförande av förändring.
Se vår koncernchef Johan Westermarck gå igenom Maintpartners strategi - klicka här för video.

 

Maintpartner erbjuder tjänster inom maskinsäkerhet och CE-märkning

7.9.2015

Maskindirektivet, som det går att läsa om i AFS 2008:3, ställer krav på tillverkare att utföra riskanalyser samt CE-märkning av maskiner och utrustning. Även äldre utrustningar måste vara säkra för användning, där AFS 2006:4 ”Användning av arbetsutrustning” ställer krav. Allt ligger inom arbetsmiljölagens huvudkrav för säker användning av utrustning.

Maintpartner kan nu, inom segmentet Installations- och experttjänster, erbjuda tjänster inom området maskinsäkerhet och CE-märkning samt delar inom ”HSE”, Health, Security & Environment, för arbetsmiljö samt mekanisk konstruktion genom rekryteringen av Per Järhem. Per är mångårig expert inom maskindirektivet, CE-märkning och mekanisk konstruktion och med en magisterexamen i Maskinteknik samt kvalitetsingenjörsutbildning i botten.

Per har tidigare arbetat med kunder inom vitt skilda delar av industrin, såsom fordon, gruvnäring, energisektorn, tillverkning, tåg, robotar, stora maskiner etc. Till de tjänster som Maintpartner nu kan erbjuda inom området finns även seminarier och kurser inom CE-märkning, maskindirektivet, riskanalyser och mekaniskkonstruktion.

Kontakta gärna Per för en genomgång av er anläggning eller process angående CE-märkning och maskinsäkerhet.

För mer information:

Per Järhem, 072 981 66 47, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner planerar och bygger en komplett fabrik

27.8.2015

TetraChemicals Europe förnyade sina 50 år gamla pressfilter i Kokkola, Finland.  Det byggdes även en ny fabrik för filter. Maintpartner tog hand om planering och förverkligande av projektet.

TetraChemicals beställde pressfiltrena från Andritz, som även installerade dem.

- För övriga delar valde vi Maintpartner som vår huvudpartner på grund av vårt nära samarbete, säger Glenn Nyfors, produktionschef på TetraChemicals i Kokkola.

Förutom pressfilter hade Maintpartners segment för Installations- och experttjänster ansvaret för hela projektets planering, inköp, installationer och byggentreprenadtjänster. Maintpartner utförde planeringsarbetet på basis av en preliminär konsultundersökning. För konstruktions- och VVS-planering utnyttjade Maintpartner sitt partnernätverk.

- Våra medarbetare  på Maintpartners konstruktions-, el- och automationsavdelningar samt i maskinverkstaden i Kokkola utförde det omfattande projektet under en mycket stram tidsplan, säger Vesa Ahola, servicechef på Maintpartner i Kokkola.

- Våra experttjänster gällande lyftarbeten behövdes då pressfiltrena installerades på byggnadens andra våning. De stora och tunga filtren levererades i delar, som hissades upp i byggnaden via väggen. Maintpartner gjorde el-, automations- och mekaniska planeringen samt den relativt omfattande rörplaneringen. Vi tog även hand om alla installationer ,förutom själva pressfiltren. Installationsarbetena inkluderade också upprustning av elutrymmet i den nya byggnaden med nya elcentraler och ledningar, beskriver Jouko Riihimäki, chef för planeringsavdelningen på Maintpartner i Kokkola.

Pressfiltren används vid framställning av kalciumklorid för att separera föroreningar från kalciumkloridlösning. Produktionschefen på TetraChemicals i Kokkola, Glenn Nyfors, är nöjd med projektets resultat, produktionseffektiviteten har ökat betydligt tack vare de nya pressfiltren.

- Själva projektet genomfördes också framgångsrikt. Trots att tidtabellen var sträv, tio månader från planering till drifttagandet klarade Maintpartner tidskravet. Drifttagandet av utrustningen skedde smidigt och inga olyckor inträffade. På det stora hela är vi ytterst nöjda med Maintpartners prestation, säger Nyfors.

För ytterligare information:

Maintpartner Finland, servicechef Vesa Ahola, +358 (0)40 179 4125

 

Sommaren är högsäsong för underhållsrevisioner

30.6.2015

Sommaren är en aktiv period in industrin på grund av underhållsrevisioner. Små och stora revisioner sysselsätter underhållsarbetare från april-maj ända till hösten.

- Förberedelser inför underhållsrevisioner påbörjas nuförtiden i god tid, och kunder bokar resurser på förhand. Detta ger oss en möjlighet att reservera rätt antal medarbetare för varje projekt. Personer väljs efter geografiskt läge och kompetenser, säger Niklas Kahl, segmentchef för Installations- och experttjänster i Maintpartner Sverige.

Vid stora underhållsrevisoner använder Maintpartner sina egna medarbetare och deras specialkompetenser från olika sajter i hela landet. Underleverantörer och hyrd personal ökar resursernas flexibilitet vid behov.

- Vi har ett stort partnernätverk, som vi har arbetat ihop med en längre tid. Det finns dock kunder som inte godkänner underleverantörer eller hyrd personal och vill att hela personalen som deltar i revisonen är direkt anställd av leverantören, säger Kahl.

Maintpartners segment Installations- och experttjänster erbjuder tjänster som är tekniskt mer krävande än det ordinarie dagliga underhållet och som behövs sällan. Maintpartners experter arbetar ofta i olika projekt utomlands, i de övriga Maintpartnerländerna.

- Underhållsrevisioner är typiska situationer där efterfrågan på våra experttjänster är stor. I år har vi till exempel flera personer från Finland som deltar i revisionsarbete på kraftverk i Sverige, säger Kahl.

Kvalitet och säkerhet utgör en viktig del i underhållsrevisioner. Detta betyder noggranna förberedelser och olika slags utbildningar.

- Vi gör en riskbedömning och kartlägger säkerhetsläget innan arbetet påbörjas. Om kunden önskar, kan vår EHSQ-koordinator vara närvarande under projektet.

- Förutom ett säkert och välutfört arbete gläder vi oss över att många kunder önskar återfå samma experter från oss gång på gång till sina underhållsrevisioner, på grund av kvaliteten och säkerheten, avslutar Kahl.

Ytterligare information: Niklas Kahl, Segmentschef, Installation and Expert Services, Maintpartner Sverige, 072-522 71 97

 

Industriellt underhåll digitaliseras

4.6.2015

Mantpartner ABs VD Peter Jonsson blir intervjuad i det aktuella numret av Affärstidningen Näringsliv.

Läs artikeln

 

Kundundersökning ger värdefull information om servicekvalitet

31.5.2015

Kunder bedömde kvaliteten på Maintpartners service och samarbete samt verksamheten som helhet i kundundersökningen som genomfördes i februari-mars.

I allmänhet fick vi positiv respons som visar att våra tjänster har utvecklats i en alltmer kundvänlig riktning. De flesta som besvarade enkäten tyckte att vår verksamhet har fortsatt på samma nivå eller förbättrats. De bedömde även att samarbetet med Maintpartner skulle förbli oförändrat eller öka i framtiden.

Enligt undersökningen uppskattar kunderna professionalismen och det dagliga arbetet som vår personal utför. Baserad på undersökningsresultatet kommer vi framöver fokusera än mer på långsiktig underhållsutveckling samt förbättra metoder relaterade till ledning av underhållstjänster, som till exempel rapportering och kundkommunikation.

Vi håller på att gå igenom resultaten med kunderna och kommer gemensamt ta fram en plan för varje sajt för implementering av de viktigaste utvecklingsmålen.

Att förbättra kvaliteten på serviceleveransen samt kompetensutveckling är centrala i Maintpartners strategi. Undersökningsresultaten ger oss en stadig bas att gå vidare.

För ytterligare information:

Peter Jonsson, VD, Maintpartner AB

070-864 56 42

 

Underhållsavtal med EBCC i Polen

27.5.2015

Maintpartner har tecknat avtal i Polen med EBCC, European Brakes and Chassis Components S.A., gällande outsourcing av underhållsverksamheten. Avtalet omfattar maskiner och produktionsanläggningar på EBCCs fabrik i Wrocklaw.

Ytterligare information:

Dariusz Kowalczyk, landschef, Maintpartner Polen, +48 605 606 657

EBCC tillverkar säkerhetsfrämjande komponenter för bilindustrin. Företaget samarbetar med alla ledande bromstillverkare. EBCC är en del av ACE-koncernen som är listad på Warszawabörsen.


 

Maintpartner Polen tecknar avtal med ABB om service av lyftanordningar

25.5.2015

Maintpartner Polen och och ABB SP.z.o.o. har tecknat avtal om service av lyftanordningar på ABBs fabrik i Lodsz. Avtalet är giltigt sedan 1 mars 2015.

Ytterligare information:

Dariusz Kowalczyk, landschef, Maintpartner Polen, +48 605 606 657

 

Maintpartner flyttade produktionslinje från Serbien till Polen

30.4.2015

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 

Maintpartner har på uppdrag av det polska företaget TELE-FONIKA Kable flyttat en produktionslinje för kopparkabel från Zajecar i Serbien till TELE-FONIKAs fabrik i Bukowno, Polen. Arbetet inkluderade demontering av el- och mekanikdelar, lastning, transport och uppställning av linjen i den nya fabriken.

Förutom industriella underhålls- och drifttjänster erbjuder Maintpartner diverse installations- och experttjänster, som t.ex. omlokalisering av produktionsanläggningar och produktionslinjer samt andra underhållsprojekt som kräver specialkompetens.

För ytterligare information kontakta:

Dariusz Kowalczyk, landschef, Maintpartner Polen, +48 05 606 657

Välgörenhet, motion och kundevent i ett

27.4.2015

Sista lördagen i mars deltog Maintpartner Region Syd i Spin of Hope. Spin of Hope är ett välgörenhetsarrangemang för Barncancerfonden. Det gäller att hålla igång en spinningcykel i tolv timmar.

Vi hade valt att hyra två cyklar, en för våra kunder och en för våra anställda. Ett stort tack till våra kunder som valde att vara med: Johnson Matthey Formox, Perstorp Speciality Chemicals, KIMAB och Rydells Teknik!

 

Karl Johan Larsson utsedd till segmentchef för Multi Site Contracts

18.3.2015

Karl Johan Larsson har utsetts till segmentchef för segment Multi Site Contracts på Maintpartner Sverige. Karl Johan har arbetat många år inom underhåll t.ex. på Volvo och ABB och haft befattningar som produktionschef och investeringsansvarig. Karl Johan kommer att börja inom Maintpartner den 1 april 2015.

 

Maintpartner vinner stort styrsystemsavtal

10.3.2015

Maintpartner har tecknat ett avtal med Trafikverket avseende drift och underhåll av styr-, brand- och miljösystem i vägtunnlar i Stockholms, Västmanland och Uppsala län samt Högakustenbron. Avtalet är ett av de största avtalen som Trafikverket har skrivit inom styrsystem och avtalet gäller under tre år med option på ytterligare två plus ett år.

Maintpartner har sedan tidigare varit ansvariga för drift och underhåll av styr-, brand- och miljösystem i Söderlänken i Stockholm och det nya avtalet är en ordentlig utökning.

Vi är väldigt tacksamma för att få ett utökat förtroende från Trafikverket. Det visar att den kompetens som vi tillsammans med våra samarbetspartners har inom styrsystem är mycket hög säger Maintpartners VD, Peter Jonsson.

För ytterligare information kontakta

Kent Hietala, kundansvarig

070-231 74 45

 

Kvalitet, effektivitet och transparens ökar med hjälp av den operativa modellen MP Flow

27.2.2015

Maintpartners operativa modell MP Flow, som baserar sig på avancerad ICT- och mobilteknik, ökar kvalitet och effektivitet på serviceproduktionsprocesser.

- Dagens digitala värld ändrar även vårt sätt att arbeta. I serviceverksamhet kan effektivitet och hög kvalitet inte nås i det långa loppet utan att vi harmoniserar serviceproduktionen och gör den mer transparent. Detta var orsaken till att vi för två år sedan gjorde ett strategiskt beslut att utveckla en helt ny, digital operativ modell, säger Laura Kauppinen, Executive Vice President, Corporate Development på Maintpartner Group.

I Finland används redan det nya konceptet, MP Flow, dagligen. Nästa steg är att introducera MP Flow-konceptet till andra Maintpartner-länder, främst i Sverige, där förberedelser för pilotstudie har börjat.

MP Flow utgör ett effektivt sätt att hantera order- och leveransprocess samt planera och genomföra serviceproduktion. MP Flow–konceptet omfattar hela processen från arbetsorder, arbetsplanering, resurshantering till genomförande och rapportering. MP Flow standardiserar både ICT-omgivningen och det dagliga arbetet i företaget.

På fältet utför tekniker sitt dagliga underhållsjobb med hjälp av smartphones medan kontorspersonalen använder datorer.

- MP Flow-modellen gör det möjligt, främst för teknikerna, att utföra arbetet smidigt. En avgörande faktor är god arbets- och resursplanering. Det säkerställer att vi har rätta medarbetare med rätt kompetens på rätt ställe rättidigt. Vid utförande av jobbet har tekniker via sina mobiltelefoner tillgång till korrekt information om t.ex. apparatens instruktioner och felavhjälpningslogg. Teknikern kvitterar också när arbetet är slutfört och gör behövlig rapportering i realtid, säger Kauppinen.

Kunder får nytta av MP Flow genom bättre kvalitet och effektivitet på serviceproduktionen. Kunder kan också använda Flow-portalen för att skicka in beställningar och följa upp framskridandet av serviceleveransen samt för utveckling av KPIer i underhållet.

- Den moderna tekniken producerar ständigt nya tekniska egenskaper som vi kan dra nytta av när vi utvecklar den operativa modellen och systemet MP Flow. Vi lägger ständigt till nya funktionaliteter i systemet. MP Flow tillsammans med våra tjänster, MP Value Elements, utgör ett unikt koncept i vår bransch, säger Kauppinen.

För ytterligare information:

Maintpartner Group, Laura Kauppinen +358 (0)45 264 6686
 

Maintpartner tecknar avtal för att utveckla E.ON Värmes underhåll

13.2.2015

Maintpartner och E.ON Värme AB  har tecknat ett avtal avseende underhåll av E.ONs kraftvärmeanläggningar i Norrköping och Örebro. Målet med avtalet är att öka tillgängligheten och förbättra arbetsmiljö och säkerhet på kraftvärmeanläggningarna genom ett systematiskt utvecklingsarbete av underhållet.

Avtalet startar den 1 april 2015 och löper på över tre år med möjlighet till förlängning på ett år. E.ON har ett tydligt mål att utveckla ett underhåll som ska vara i världsklass.

Maintpartner kommer med digitaliserade processer och verktyg för ett effektivt underhåll, MP Flow, vara en part i detta förändringsarbete.
- Vi är väldigt stolta över att få detta förtroende från E.ON och ser nu fram emot att vara med i E.ONs underhållsutveckling, säger Peter Jonsson VD på Maintpartner AB.

För ytterligare information:
Peter Jonsson, VD Maintpartner AB, +46 708 645 642

 

Manu Skyttä utsedd till Business Unit Director för MP IN

4.2.2015

Maintpartner kommer starta ett nytt affärsområde, som ansvarar för koncernövergripande utveckling, försäljning och leverans av MP IN–konceptet.

Manu Skyttä har utsetts till Business Unit Director, MP IN. Han börjar inom Maintpartnerkoncernen den 1 april 2015 och rapporterar till Otto Tarkiainen.

Manu har gedigen bakgrund inom serviceverksamhet från Finnair och senast på Wärtsilä. Vi gläder oss att få Manu till vårt team för att hjälpa oss att erbjuda underhållstjänster på den globala marknaden 

För ytterligare information, kontakta

Otto Tarkiainen, Executive Vice President, Business Development, Maintpartner Group, +35840 176 3112

Nytt underhållskoncept - MP IN - lanseras under våren

3.2.2015

På Maintpartner har vi framgångsrikt utvecklat tjänster, MP Value Elements, och verktyg, MP Flow, som bildar ett unikt koncept i vår bransch. Sedan hösten 2014 har vi arbetat med en dynamisk underhållsmodell som är något helt nytt i vår bransch.

Vi kallar den nya modellen för MP IN konceptet. Det är utformat för att förbättra våra kunders lönsamhet genom att säkerställa och förbättra produktionssäkerheten. Konceptet är helt produktifierat och kan genomföras nästan var som helst i världen. Kärnan i MP IN konceptet består av våra viktigaste MP Value Element-tjänster, MP Flow-systemet, vår ledningsmodell samt som nyhet, simulerings- och analysverktyg baserat på big-datateknik för att garantera att alla tillgängliga uppgifter kan och kommer att användas för att stödja leverera vårt kundlöfte -  att förbättra våra kunders lönsamhet.

Vi tror starkt på att MP IN konceptet stöder Maintpartners mål att tillhandahålla industriella tjänster globalt. Konceptet kommer att lanseras under första halvåret 2015.

Mer information om MP IN konceptet kommer att publiceras under våren.

För ytterligare information:

Otto Tarkiainen, Executive Vice President, Business Development, Maintpartnerkoncernen, +35840 176 3112

 

Utmärkt resultat för Maintpartner i bedömning av Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalitet

3.2.2015

Maintpartner Finlands arbete gällande hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ) bedömdes i slutet av 2014 och befanns vara på en utmärkt nivå. Aktiviteterna inom HSEQ bygger på bolagets koncernövergripande ledningssystem, Maintpartner Way.

Bedömningen gjordes av en oberoende extern part, HSEQ Cluster i Finland. HSEQ Cluster är en frivillig sammanslutning av industriföretag som utför kvalitetskontroll bland sina leverantörer som arbetar inom fabriksområden, produktionsanläggningar och delade arbetsplatser.

HSEQ Clusters revisionsgrupp godkände Maintpartner utan avvikelser.

I sin slutrapport skriver Cluster bl.a. följande: "Maintpartner hade förberett för bedömningen på ett utmärkt sätt och det var lätt att hitta bevis för alla revisionspunkter. Nivån på ledarskapet är utmärkt. Företaget har ett fungerande och mångsidigt verktyg för alla HSEQ observationer. Företaget var intresserad av alla de utvecklingsmöjligheter som kom upp i bedömningen.”

Som ett resultat, är Maintpartner rankat trea i HSEQ Clusters statistik, bland de över 100 bedömda företagen i Finland.

- Dessa resultat ger oss också i ett bredare perspektiv en positiv feedback på Maintpartner Way som ett ledningssystem som ger en plattform för att utföra saker på ett bra sätt. Maintpartner Way tillämpas inte bara i Finland utan i alla Maintpartners länder, säger Laura Kauppinen, Executive Vice President, Corporate Development, Maintpartnerkoncernen.
 
För ytterligare information:
Saija Pottala, Utvecklingschef, Maintpartner Finland, +358 (0) 43 820 0064

Martin Grotenfelt utsedd till ny CFO för Maintpartnerkoncernen

12.1.2015

Martin Grotenfelt har utsetts till CFO för Maintpartnerkoncernen och medlem i koncernens ledningsgrupp. Martin tillträder tjänsten den 1 februari 2015.

Martin har mer än 15 års internationell erfarenhet inom ekonomi, strategi och private equity. Före Maintpartner var har partner på bolaget Intera Partners. Han har även jobbat på Altor Equity Partners och Boston Consulting Group.

- Maintpartner har en strategi som siktar på lönsamt tillväxt. Martin har gedigen erfarenhet av företagsutveckling och av att lyfta prestationen till en högre nivå. Vi är glada över att ha fått Martin till vårt team, säger Johan Westermarck, koncernchefen för Maintpartner.

Den nuvarande ekonomichefen Teppo Talvinko fortsätter som CFO för Maintpartner Finland och Estland. Han är medlem i Maintpartner Finlands ledningsgrupp och rapporterar till landschefen Markku Simola.

För ytterligare information:

koncernchef Johan Westermarck, Maintpartner Group, +358 50 339 7972