Här överlämnas en extubationsbox som Modellverkstaden skänker till IVA på Karlskoga lasarett

Modellverkstaden kontaktades av en samarbetspartner som hade en fråga angående tillverkning av en extubationsbox. En box som används för att skydda personal då de extuberar patienten (drar ut andningstuben), då en kraftig hostning uppstår.

De tillverkade en prototyp enligt deras önskemål och efter en liten justering används den nu på lasarettet.

Extubationsbox

Maintpartner medverkade på Branschdag – Industrin

Maintpartner AB hade en mycket lyckad dag när de närvarade vid Branschdag – Industrin i Södertälje den 30 oktober 2019. Dagen anordnas av Arbetsförmedlingen i Södertälje tillsammans med Södertälje Science Park och lockade mer än 800 besökare.

Maintpartners representanter Anders Söderberg, Teamchef i Huddinge samt Marcus Larsson, Teamchef i Karlskoga, förde många spännande dialoger med rekryteringsföretag, arbetssökande och studenter.

En mängd CV´n lämnades in av intresserade personer, nu väntar ett noggrant arbete med att gå igenom dem och föra processen vidare.

Anders S och Marcus L på rekryteringsmässa 2

Anders Söderberg och Marcus Larsson, Maintpartner AB.

Energirevisioner ger ny energi till både människor och maskiner

 

Maintpartner genomför regelbundet energirevisioner av sin verksamhet. Under 2018-2019 genomfördes revisionerna helt under ledning av våra egna experter - senast i Sverige där energianvändning och dess potential för besparingar i Karlskoga och Degerfors undersöktes. Majoriteten av Maintpartner-anställda i Sverige arbetar i området, cirka 170 personer av ca 250 totalt.

Generellt genererar energirevisioner en mängd idéer för att förbättra energieffektiviteten i industriell miljö. Maintpartners kunder kan också dra nytta av denna erfarenhet, eftersom den är tillgänglig för dem som en tjänst.

"Människor är ofta lite förvånade över hur väldigt enkla metoder kan göra stor inverkan. När detta synliggörs blir de väldigt intresserade av att göra fler förbättringar. Det viktigaste är emellertid att det finns en namngiven person som ansvarar för energieffektiviteten i företaget - någon som kan säkerställa kontinuerlig utveckling, säger Matti Yliknuussi, Maintpartners energi- och miljöexpert.

De flesta utmaningar är relaterade till de ofta gamla industribyggnaderna, som har byggts för årtionden sedan med det främsta syftet att skydda produktionsmaskiner. Vid byggandetiden var det inte nödvändigt att uppmärksamma miljö- och energiproblematik. Dessutom förstod man då inte vikten av utförandet av produktionsmaskiner samt livscykelperspektiv för dessa, som man gör idag. Idag tar man också människors välbefinnande och arbetssäkerhet på betydligt större allvar.

Vad kan då göras? De första åtgärderna handlar ofta om förvaltning och upphandling av elavtal och urval av förnybar el. Ytterdörrar och luckor i gamla lokaler kan enkelt tätas eller förseglas och extra fönsterglas kan monteras dit.

"Den gamla infrastrukturen har sina egna utmaningar, och det måste erkännas att inte alla åtgärder är realistiska - särskilt om du arbetar i hyrda lokaler", säger Matti Yliknuussi från Maintpartner.

Mer självklara val inkluderar inköp av värmepumpar, utbyte av gamla element, ventilation och belysning samt montering av rörelsevakt eller dylikt. På Maintpartner har teamen på eget initiativ redan utfört miljövänliga uppgraderingar på t.ex. belysning och fönster.

"En energirevision är ett utmärkt tillfälle att verkligen utveckla verksamhetens miljöansvar. Det finns alltid möjligheter till utveckling. Maintpartner gick ännu längre och valde ett bredare perspektiv för revisionen än vad som krävdes enligt det europeiska energidirektivet, så att vi verkligen kan utnyttja vår potential och utveckla verksamheten mer systematiskt i framtiden , avslutar Yliknuussi.

 

 

Vi stödjer WWFs ansträngningar att hjälpa isbjörnar

I år stödjer Maintpartner hållbar utveckling genom att göra en juldonation till WWF för att skydda isbjörnar och deras livsmiljö.

Höstens rapporter om klimatförändringar (IPCC) och minskning av biologisk mångfald (WWFs Living Planet) berättar om miljöpåverkan som orsakas av mänsklig aktivitet.

Ishavet värms dubbelt så fort som det globala genomsnittet, och isbjörnar hotas av att isen smälter. Vår donation hjälper WWF att fortsätta sin kamp mot klimatförändringar - även på isbjörnarnas vägnar.

Maintpartner arbetar dagligen för att minska miljöpåverkan vid våra kundsajter och vårt eget koldioxid-fotavtryck.

Förutom WWF-donationen deltar vi i den finska välgörenhetskampanjen för barn och ungdomar som organiseras av vår majoritetsägare CapMan. Varje år riskerar tiotusentals ungdomar att marginaliseras på grund av familjens ekonomiska situation. Kampanjen samlar in medel för hobbyverksamhet och studier för dessa unga människor.

Läs mer om WWFs arbete:

https://wwf.panda.org/get_involved/support_wwf/donate/donate_polarbear.cfm

Godistillverkaren Cloetta litar på Maintpartners underhållskompetens

Godistillverkaren Cloetta och Maintpartner har tecknat ett avtal på sex månader om stöd för produktionen vid Cloettas anläggning i Ljungsbro.

Avtalet innebär att Maintpartner har en underhållsledare och en tekniker på plats. Underhållsledaren planerar och bereder underhåll för en produktionslinje för chokladtillverkning bestående av 10-12 personer.

Med sin gedigna kompetens och engagemang i säkerhetsfrågor bidrar Maintpartner till att säkra kontinuiteten för produktionen vid Cloettas anläggning i Ljungsbro.

Ytterligare information:

Stefan Altkvist, platschef, Maintpartner, 072 961 07 91, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.
Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.
Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Estland och Polen. Mer information på www.maintpartner.se.

Anställda har en nyckelroll i den dagliga förbättringen av energieffektivitet i industrianläggningar

Krav på energieffektivitet inom industrin ökar stadigt. Industriföretag söker ytterligare besparingar. Förutom omfattande studier och energirevisioner finns det flera mindre förbättringsalternativ, som vanligen kräver rätt små investeringar, men ger tillbaka mycket.

- Även om man ofta tycker att de enklaste energibesparande åtgärderna redan har tagits, kan underhållsavdelningen fortfarande få fram betydande energibesparande idéer. Exempelvis visar regelbundna energirevisioner vilka åtgärder som vidtagits och vilka som kommer upp. I dessa åtgärder kan vi vara till hjälp, säger Matti Yliknuussi, expert på energieffektivitet vid Maintpartner.

För varje Maintpartner-avtalssajt utarbetas ett underhållsprogram som innehåller utvecklingsförslag relaterade till produktionsprocessen, driftsmetoder och underhåll av anläggningen. Energieffektivitet kan vara en av de aspekter som man tar hänsyn till.

Det finns flera möjligheter i anläggningarna för energibesparingar. Underhållspersonalen spelar en viktig roll i att upptäcka dem. En duktig medarbetare vet snabbt hur man justerar en processdel att fungera mer effektivt. Små investeringar är ofta mycket lönsamma. Till exempel förbrukar produktionslinjerna i processindustrin en stor del av energin och deras modernisering är ett kostnadseffektivt sätt att minska energiförbrukningen - samtidigt som livslängden förlängs, kapaciteten förbättras och den gamla utrustningen tas till en ny nivå.

Energi kan också sparas genom att ersätta slitna eller föråldrade delar för att göra processen smidigare. Mindre kompressorkraft behövs när luftrör är åtgärdade. Det finns en energibesparingspotential av tiotals procent i pumpprocesser när bättre utrustning och reglering används. Det är också lämpligt att optimera belysning och uppvärmning av industrilokaler allt efter användning.

Vid planering av nya investeringar i maskiner och utrustning kan Maintpartner vara till hjälp och bedöma vad som är lönsammast, att köpa en ny maskin eller renovera den befintliga utrustningen till en mer energieffektiv enhet med hjälp av mindre ändringar, till exempel nya komponenter eller bättre justeringar.

Maintpartner utför revisioner också av sin egen verksamhet

- Revisioner och utveckling av vår egen energieffektivitet är också en garanti för våra kunder att vår verksamhet är så heltäckande som möjligt, säger Laura Kauppinen som ansvarar för HSEQ-verksamheten vi Maintpartner Group.

Den senaste energirevisionen utfördes vid Maintpartners verkstad i Zabrze, Polen, där LED-belysning rekommenderades. Därtill ska man vara uppmärksam på isolering, optimering av energikontrakt och kompensation av reaktiv effekt.

För ytterligare information:
Matti Yliknuussi, Development Manager, Productivity and Digital Solutions, Maintpartner
Tel. +358 50 469 7774, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Laura Kauppinen, EVP, Corporate Administration, Maintpartner
Tel. +358 45 264 6686, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Läs mer om vår engagemang för energi och miljön: https://www.maintpartner.com/index.php/sv/maintpartner-sv/ehsq

 

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.

Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.