Projekt Vargö: utskovsluckan tillverkad och inväntar montering

Tidigare i år fick Maintpartner en order avseende tillverkning och montage av ny dammlucka samt demontage av den gamla luckan till svenska Vattenfall. Luckan, som är placerad i Vänersborg, plats Vargön, reglerar flödet från sjön Vänern till Götakanal.

”Demontering av den gamla luckan med tillhörande delar är slutfört. Rivningen utfördes på ett säkert sätt och i enlighet med gällande instruktioner”, säger regionchef Mikael Hultgren vid Maintpartner.

Även den nya luckan är färdig och inväntar montering. Luckan mäter 13,5 x 13,5 meter och väger cirka 100 ton. Monteringen beräknas vara klart under det första kvartalet 2018.

Maintpartners verkstad i Degerfors har specialiserat sig på dammluckor och även denna lucka till Vargö planerades och tillverkades där.

 

För ytterligare information, kontakta: Mikael Hultgren, +46 (0)70 323 13 41

 

Den massiva utskovsluckan tillverkades vid Maintpartners verkstad i Degerfors, där företaget under de senaste åren har tillverkat ett stort antal dammluckor för olika kunder.

Vargo 1

Vargo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargo 3

Professionell el- och automationsplanering samt logikprogrammering hjälper förbättra produktiviteten

Som expert inom drift och underhåll erbjuder Maintpartner el- och automationsplanering samt logikprogrammering för förbättrad produktion och ökat produktivitet inom olika industrier. Företaget kan också utföra det planerade arbetet.

- Våra starka kompetenser inom detta område omfattar planering av el- och automationssystem och instrumentering för produktionslinjer, elkraftsystem, logikprogrammering och förbättringar inom maskinsäkerhet, säger Marcus Larsson, Teamchef El Maintpartner Sverige.

Förbättrad produktivitet genom modifikation av gamla system

Produktionseffektiviteten kan ökas avsevärt genom att modifiera befintliga produktionslinjer och deras styrsystem. När vi gör ändringar på äldre system kan vi, till exempel, minska produktionsstörningar, öka kapacitet eller omvandla användargränssnittet till en lättanvänd version. Detta omfattar ofta också förbättringar avseende störnings- och produktionsrapportering från produktionslinjen.

- Vi utför planeringen tillsammans med kunden och klarlägger vad ändringarna betyder, hur mycket det skulle kosta och hur skulle schemat se ut. Om det visar sig vara förnuftigt att utföra ändringarna, så planerar vi då implementering, säger Larsson.

Maskinsäkerhet och arbetarskydd går hand i hand

På Maintpartner är arbetarskydd ytterst viktigt och det tas i beaktande redan vid planeringen. Våra medarbetare inom planeringstjänster är utbildade i maskinsäkerhet och är väl insatta i standarder.

En gammal maskin kan vara helt funktionsduglig men behöver, med tanke på säkerhet, ändringar för att maskinen skulle tillräckligt bra motsvara de nya. I sådana fall ska säkerhetsanordningar, styrsystem och kretskort läggas till.

- Först bestämmer vi maskinens säkerhetsnivå, utför en riskbedömning och planerar sättet att göra maskinen säkrare. Oftast uppdateras en gammal maskin genom att lägga till ett programmerbart säkerhetssystem till automationen.
Fördelarna med ett uppdaterat säkerhetssystem är, till exempel, att maskinstopp är kortare eftersom systemet informerar operatören om orsaken till stoppet. Att driva linjen är smidigare och produktivitet ökar med förbättrad säkerhet.

Planering av elsystem inom processer från transformator till produktionslinje

Maintpartner är kvalificerad i elkraftsystem hela vägen från transformator eller huvudcentral till produktionslinjer. Flyttningar eller montage av produktionslinjer sker ofta inom industrin. Maintpartner har kompetens att planera eldistributionssystem och säkra rätt dimensionering av elkablar med hänsyn till el- och brandsäkerhet samt överväga möjliga framtida behov till utbyggnad.

Våra planeringstjänster är tillgängliga till alla våra kunder i hela koncernen. Vänligen kontakta din kontaktperson eller närmaste Maintpartner kontor.

 

Ytterligare information:

Marcus Larsson, Maintpartner Sverige, tfn 0046-730200162

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Industriservice med helheten för ögonen i Karlskoga

- Helheten för kundernas produktion är vår kärnverksamhet, säger Mikael Hultgren, servicechef vid Maintpartner.

Det kan man väl förstå när man tänker på det tjänsteutbud som Maintpartner tillhandahåller i Karlskoga, där företaget servar två stora industriparker, Björkborns industriområde och Bofors industriområde. Därtill kommer andra närliggande industrier och kommuner.

Båda industriområdena är stora både efter arealen och antalet företag. Till exempel på Björkborns industriområde, där Maintpartner Sverige har sitt huvudkontor, finns det 650 fastigheter och 8 mil väg, som tillhör industrier som är verksamma till exempel inom processindustrin och försvarsindustrin. Bofors industriområde är ett öppet industriområde, där Maintpartner har ett femtiotal kunder inom olika industrier, bland annat försvarsindustri och stålindustri.

- Förutom traditionellt underhåll erbjuder vi transporttjänster, fastighetsunderhåll och områdesunderhåll. Vi har också ett snickeri och en industribrandkår i Karlskoga, som utgör en viktig del i servicefunktionen. Det är tjänster som vi inte har på våra andra sajter i Sverige, säger Hultgren.

Mervärdet som kunderna i Karlskoga får är att de möter en professionell aktör som erbjuder ett brett tjänsteutbud, en leverantör som ligger nära och kan kontaktas dygnet runt.

- Maintpartner har högt fokus på säkerhet och erbjuder oss en helhetslösning som passar vår verksamhet mycket bra, säger Niklas Kahl, teknisk chef vid Cambrex Karlskoga.

Maintpartners yrkeskunniga medarbetare har lång erfarenhet inom el-, mekanik-, plåt- och svetstjänster. I vår koncept ingår långa serviceavtal och olika projektuppdrag, allt enligt kundernas önskemål.

Vi berättar gärna mer om våra tjänster, vänligen kontakta:
Jukka Kallioniemi


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

+358 (0)50 453 27 27

Hållbarhet enligt andan i FN:s initiativ Global Compact

För ett år sedan gick Maintpartner med i FN:s initiativ Global Compact, som syftar på att skapa ett globalt integrerat tillvägagångssätt för hållbar affärsverksamhet. I andan av initiativet har vi utvecklat vårt hållbarhetsarbete på olika sätt.

Vi har gjort avsevärda framsteg avseende säkerhet i arbetet när det gäller förebyggande av olycksfall som leder till sjukfrånvaro. För att nå vårt slutliga mål, noll olyckor, fokuserar vi allt mer på förebyggande av olycksfall som inte leder till sjukfrånvaro. Den viktigaste indikatorn inom säkerhetshantering är TRI (Total Recordable Injuries), där man inkluderar alla olycksfall, som kräver extern medicinsk vård, även om de inte leder till frånvaro från arbetet. Vi följer också säkerhetsutvecklingen av våra underleverantörer mer exakt än tidigare och enligt samma mål som vi själva.

Vi fortsätter att främja arbetshälsa och arbetsförmåga med fokus på förebyggande åtgärder och aktiv hantering av sjukfrånvaron. Vi har tydliga mål för ledning av arbetsförmåga och följer regelbundet upp uppfyllande av målen. Till exempel i Finland lägger vi ut mera pengar på förebyggande åtgärder än kostnader till följd av sjukfrånvaro.

Vi stöder hållbarhet genom att öka medvetenhet om miljöfrågor både inom Maintpartner och hos kunder och tar upp miljörelaterade förbättringsförslag. Vi satsar speciellt på att främja energieffektivitet och utnyttjar de förbättringsförslag som våra medarbetare har gjort och som vi omvandlar till konkreta åtgärder till förmån för våra kunder.

 

Bra feedback från kunder avseende arbetsmiljö och miljöfrågor

För andra året i rad värderas vårt arbetsmiljöarbete och vår hantering av miljöfrågor högt i kundundersökningen och medarbetarundersökningen som utförs årligen. Vi har fokuserat starkt på förebyggande säkerhetshantering, vilket har resulterat i de bästa säkerhetsindikatorerna i Maintpartners historia.

Sammantaget anser våra kunder att kvaliteten och effektiviteten av våra tjänster är på god nivå och har förbättrats jämfört med föregående år. Kunderna är mycket nöjda med attityden hos Maintpartners personal och samarbete med Maintpartner i allmänhet. Denna samma goda nivå av samarbete och lagarbete var en styrka också i medarbetarundersökningen.