Maintpartner vinner stort projekt till Vattenfall

Maintpartner har erhållit en order avseende tillverkning och montage av ny dammlucka samt demontage av den gamla luckan till Vattenfall. Dammluckan som väger 86 ton kommer att installeras i Vänersborg/Trollhättan plats Vargön under 2017.

- Vi har under de senaste tio åren framgångsrikt tillverkat ett stort antal dammluckor, vilket ytterligare har stärkt vår expertis inom området. Det är glädjande att våra kunder uppskattar vår höga kvalitetet på dammluckor samt den tekniska kompetens med vilken våra tekniker utför montagearbeten på site, säger Mikael Hultgren, regionchef på Maintpartner.

Maintpartner är ett ledande företag inom industriellt drift och underhåll i Norden.

 

Maintpartner bidrar till att skydda Östersjön

Maintpartner erbjuder tjänster inom industriell drift och underhåll och hjälper sina kunder att uppnå bästa möjliga tillgänglighet genom att minska driftstörningar och öka det förebyggande underhållet. Vi säkerställer hållbar utveckling i alla dess former och stödjer våra kunder att nå sina kvalitets-, säkerhets- och miljörelaterade mål.

På samma sätt vill vi bidra till välmående av vår gemensamma Östersjön. Varje år före julen väljer vi ett donationsmål i stället för julgåvor. I år har vi valt att donera till skyddet av östersjöområdets marina miljö genom WWF.

Östersjön är gemensam för alla fyra Maintpartnerländer, Finland, Sverige, Estland och Polen. Vi anser att genom att främja hållbar utveckling kan vi bidra till Östersjöns framtida hälsa och på detta sätt förstärka den ekonomiska tillväxten i regionen, vilket skapar goda förutsättningar för framgångsrik affärsverksamhet.

För ytterligare information kontakta: Laura Kauppinen, EVP Corporate Development, Maintpartner Group, + 358 45 264 6686

Säkerheten är viktigt för Maintpartner vid val av nya bilar

Autot artikkeliMaintpartner håller på att förnya sin bilpark. Vid köp av nya bilar lägger vi särskild vikt vid användbarhet, minskade koldioxidutsläpp med upp till 50 % reduktion samt förbättrad förarsäkerhet och synlighet i trafiken.

Tejp i orange varselfärg och blinkande LED-ljusramper samt varningsljus förbättrar bilarnas synlighet på industriområden och arbetsplatser där underhåll av fjärrvärmenätverk utförs, som kan ligga vid tätt trafikerade farleder .De första bilarna har tagits i bruk i oktober.

För ytterligare information, kontakta: Elias Viitakoski, Group Sourcing Manager, +358 40 159 9918

Vi söker automationstekniker och industrielektriker

Vi söker automationstekniker och industrielektriker till Arboga, Eskilstuna, Fagersta och Västerås.

Läs mer.

Maintpartner firar 10 år som företag

Maintpartner startade som ett självständigt företag den 1 november 2006. Innan dess var vi en enhet inom Fortum Service med ansvar för industriellt underhåll. Vid den tidpunkten var antalet anställda ca 900 och företaget var verksamt i Finland och Sverige. Vi är nu också verksamma i Polen och Estland samt utför projekt globalt. Antalet anställda uppgår till 1900 och årsomsättningen till 190 mEUR.

Redan från början har Maintpartner växt genom nya partnerskap- och outsourcingavtal samt förvärv. Idag har vi en stark marknadsposition i norra Europa och är en tillförlitlig partner för många företag. Förutom att vara föregångare och expert på industriellt underhåll arbetar vi allt mer med drift.

Vårt mål är att optimera våra kunders produktivitet. I detta syfte har vi under de senaste åren byggt upp en förstklassig digital plattform som möjliggör effektiva tjänster av hög kvalitet för våra kunder. Vi har också utvecklat digitala tjänster som den IoT-baserade MP INtelligence-tjänsten.

Vi utvecklar säkerhetsadministrationen med hjälp av mobila lösningar

Vi använder digitala verktyg i våra drift- och underhållsprocesser och som en del i vår säkerhetsadministration.

Digitala verktyg möjliggör förbättrat förebyggande säkerhetsarbete genom snabb informationsförmedling. På Maintpartner är det möjligt att använda mobiler för rapportering av olyckshändelser, tillbud och andra observationer omgående i systemet. Det är ett snabbt och enkelt sätt att rapportera avvikelser direkt på plats. Förtydligande bilder kan också bifogas.

Tack vare mobilrapportering har tröskeln till att rapportera tillbud blivit lägre bland medarbetarna på fältet. När antalet rapporterade tillbud ökar, minskar antalet olyckor. Ju fler personer som rapporterar tillbud, desto snabbare minskar antalet olyckor.

På Maintpartner utgör Safety Observation Walks en viktig del av vårt förebyggande säkerhetsarbete, och även de kan rapporteras mobilt, vilket påskyndar processen.

- Saker som behöver korrigeras förmedlas automatiskt i avvikelsesystemet för vidare åtgärder. På detta sätt får vi snabbt tag på missförhållanden och säkrar att de åtgärdas, beskriver Jessica Knutsson, EHSQ-chef på Maintpartner.

En annan förebyggande metod är riskbedömningar som görs innan man börjar arbetet. Även här håller vi på Maintpartner att gå över till den digitala världen; riskbedömningar görs med hjälp av mobiler på några av våra sajter. Förfarandet införas gradvis på alla sajter.

- Vi arbetar ständigt för att förbättra säkerheten mot noll olyckor bland våra medarbetare och underleverantörer, säger Knutsson.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Knutsson, EHSQ-chef, 072 382 70 39