Omcertifiering enligt 1090-1 och 3834-2 för Maintpartner AB

AAA 10901AAA Certifikation AB har utfört granskningen av Maintpartner ABs ledningssystem och fattat beslut om att vårt ledningssystem fortsätter uppfylla kraven i standarderna ISO 1090-1, tillverkning av lastbärande stålkonstruktioner, och 3834-2:2005, tillverkning av svetsade tryckkärl, rörkomponenter och stålkonstruktioner. Certifieringen, som vi först utdelades 2014, är därmed förlängd fram till april 2018.

AAA 38342Omcertifieringen innebär också att vi har tagit vår svetsning till en högre nivå. Den bekräftar vår expertis inom krävande svetsarbeten och säkerställer att vi levererar kvalitet på ett säkert sätt.

 

Maintpartner vinner stort projekt till Vattenfall

Maintpartner har erhållit en order avseende tillverkning och montage av ny dammlucka samt demontage av den gamla luckan till Vattenfall. Dammluckan som väger 86 ton kommer att installeras i Vänersborg/Trollhättan plats Vargön under 2017.

- Vi har under de senaste tio åren framgångsrikt tillverkat ett stort antal dammluckor, vilket ytterligare har stärkt vår expertis inom området. Det är glädjande att våra kunder uppskattar vår höga kvalitetet på dammluckor samt den tekniska kompetens med vilken våra tekniker utför montagearbeten på site, säger Mikael Hultgren, regionchef på Maintpartner.

Maintpartner är ett ledande företag inom industriellt drift och underhåll i Norden.

 

Maintpartner bidrar till att skydda Östersjön

Maintpartner erbjuder tjänster inom industriell drift och underhåll och hjälper sina kunder att uppnå bästa möjliga tillgänglighet genom att minska driftstörningar och öka det förebyggande underhållet. Vi säkerställer hållbar utveckling i alla dess former och stödjer våra kunder att nå sina kvalitets-, säkerhets- och miljörelaterade mål.

På samma sätt vill vi bidra till välmående av vår gemensamma Östersjön. Varje år före julen väljer vi ett donationsmål i stället för julgåvor. I år har vi valt att donera till skyddet av östersjöområdets marina miljö genom WWF.

Östersjön är gemensam för alla fyra Maintpartnerländer, Finland, Sverige, Estland och Polen. Vi anser att genom att främja hållbar utveckling kan vi bidra till Östersjöns framtida hälsa och på detta sätt förstärka den ekonomiska tillväxten i regionen, vilket skapar goda förutsättningar för framgångsrik affärsverksamhet.

För ytterligare information kontakta: Laura Kauppinen, EVP Corporate Development, Maintpartner Group, + 358 45 264 6686

Säkerheten är viktigt för Maintpartner vid val av nya bilar

Autot artikkeliMaintpartner håller på att förnya sin bilpark. Vid köp av nya bilar lägger vi särskild vikt vid användbarhet, minskade koldioxidutsläpp med upp till 50 % reduktion samt förbättrad förarsäkerhet och synlighet i trafiken.

Tejp i orange varselfärg och blinkande LED-ljusramper samt varningsljus förbättrar bilarnas synlighet på industriområden och arbetsplatser där underhåll av fjärrvärmenätverk utförs, som kan ligga vid tätt trafikerade farleder .De första bilarna har tagits i bruk i oktober.

För ytterligare information, kontakta: Elias Viitakoski, Group Sourcing Manager, +358 40 159 9918

Vi söker automationstekniker och industrielektriker

Vi söker automationstekniker och industrielektriker till Arboga, Eskilstuna, Fagersta och Västerås.

Läs mer.

Maintpartner firar 10 år som företag

Maintpartner startade som ett självständigt företag den 1 november 2006. Innan dess var vi en enhet inom Fortum Service med ansvar för industriellt underhåll. Vid den tidpunkten var antalet anställda ca 900 och företaget var verksamt i Finland och Sverige. Vi är nu också verksamma i Polen och Estland samt utför projekt globalt. Antalet anställda uppgår till 1900 och årsomsättningen till 190 mEUR.

Redan från början har Maintpartner växt genom nya partnerskap- och outsourcingavtal samt förvärv. Idag har vi en stark marknadsposition i norra Europa och är en tillförlitlig partner för många företag. Förutom att vara föregångare och expert på industriellt underhåll arbetar vi allt mer med drift.

Vårt mål är att optimera våra kunders produktivitet. I detta syfte har vi under de senaste åren byggt upp en förstklassig digital plattform som möjliggör effektiva tjänster av hög kvalitet för våra kunder. Vi har också utvecklat digitala tjänster som den IoT-baserade MP INtelligence-tjänsten.