Vi utvecklar säkerhetsadministrationen med hjälp av mobila lösningar

Vi använder digitala verktyg i våra drift- och underhållsprocesser och som en del i vår säkerhetsadministration.

Digitala verktyg möjliggör förbättrat förebyggande säkerhetsarbete genom snabb informationsförmedling. På Maintpartner är det möjligt att använda mobiler för rapportering av olyckshändelser, tillbud och andra observationer omgående i systemet. Det är ett snabbt och enkelt sätt att rapportera avvikelser direkt på plats. Förtydligande bilder kan också bifogas.

Tack vare mobilrapportering har tröskeln till att rapportera tillbud blivit lägre bland medarbetarna på fältet. När antalet rapporterade tillbud ökar, minskar antalet olyckor. Ju fler personer som rapporterar tillbud, desto snabbare minskar antalet olyckor.

På Maintpartner utgör Safety Observation Walks en viktig del av vårt förebyggande säkerhetsarbete, och även de kan rapporteras mobilt, vilket påskyndar processen.

- Saker som behöver korrigeras förmedlas automatiskt i avvikelsesystemet för vidare åtgärder. På detta sätt får vi snabbt tag på missförhållanden och säkrar att de åtgärdas, beskriver Jessica Knutsson, EHSQ-chef på Maintpartner.

En annan förebyggande metod är riskbedömningar som görs innan man börjar arbetet. Även här håller vi på Maintpartner att gå över till den digitala världen; riskbedömningar görs med hjälp av mobiler på några av våra sajter. Förfarandet införas gradvis på alla sajter.

- Vi arbetar ständigt för att förbättra säkerheten mot noll olyckor bland våra medarbetare och underleverantörer, säger Knutsson.

För ytterligare information, kontakta:
Jessica Knutsson, EHSQ-chef, 072 382 70 39

Lediga tjänster

Vi söker till Stockholm, Karskoga/Örebro och Karlskoga/Degerfors:

Maskinsnickare

Svetsare-Plåtslagare

Transportarbetare

Industrielektriker

Arbetsledare pump

Elkonstruktör/Projektledare

Industrielektriker

 

Läs mer.

Maria Skoogh utsedd till chef för affärsenheten Serviceavtal på Maintpartner Sverige

Maria Skoogh har utsetts till chef för affärsenheten Serviceavtal fr.o.m. den 26 september 2016. Hon rapporterar till landschef Peter Jonsson.

Maria kommer även att ha en aktiv roll som Director, Operational Development i koncernens BA Service Agreements organisation med fokus på operativ utveckling av verksamheten och kundvård. I denna position rapporterar hon till Otto Tarkiainen, EVP, Business Areas på Maintpartner Group.

Maria har 16 års erfarenhet om ledning av olika organisationer och förbättringsprojekt inom processindustrin.

 

Maintpartner vinner stort projekt till Statkraft

Maintpartner har erhållit en order avseende dammluckor av Statkraft Sverige AB. Dammluckorna kommer att installeras i vattenkraftverket i Hyltebruk under 2017 och 2018.

- Det är en stor ära att få leverera denna order till Statkraft som är ett av världens ledande företag inom förnybar kraft, säger Peter Jonsson, VD, Maintpartner AB.

Maintpartner har under de senaste tio åren tillverkat ett stort antal dammluckor.

Nytt nummer av Maintime till alla våra kunder!

Här kan du som ny eller befintlig kund läsa våra nyheter i senaste Maintime.

Varsågod!

Maintime juni 2016

Maintpartner har anslutit sig till FN:s initiativ Global Compact

Maintpartner har gått med i initiativet Global Compact. Förenta nationernas Global Compact är världens största initiativ avseende företags samhällsansvar. Syftet är att skapa ett globalt integrerat tillvägagångssätt för hållbar affärsverksamhet.

Maintpartner har förbundit sig att i sin strategi följa de tio principerna för Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption.

- Som serviceföretag inom industrin är hållbarhet en viktig del av vår verksamhet. Principerna i Global Compact motsvarar våra egna mål inom hållbarhet. Deltagande i detta initiativ stödjer också vår globalt växande verksamhet, säger Johan Westermarck, CEO på Maintpartner Group.