Maintpartner's nya företagspresentation på video

Maintpartner erbjuder analytics, verktyg och processer som är baserade på digitala lösningar för att optimera produktionens tillgänglighet. Lyssna på företagspresentationen av koncernchef Johan Westermarck.

Länk till video.

Maintpartners arbetsmiljöarbete är på god nivå bedömer både kunder och medarbetare

Kunder bedömde kvaliteten på Maintpartners service och samarbete samt verksamheten som helhet i en årlig kundundersökning, som genomfördes i februari-mars.

Enligt undersökningen är Maintpartners personal professionell och serviceinriktad. Särskilt högt uppskattades vårt säkerhetsrelaterade arbete, inklusive miljöfrågor, och kvaliteten på service.

Samtidigt med kundenkäten genomfördes också en undersökning bland våra medarbetare. Den undersökningen visar att kvaliteten på service, det dagliga arbetet på teamnivå och arbetarskydd har utveckats bra vilket korrelerar starkt med resultaten i kundenkäten.

På basis av kundenkäten kommer vi att gemensamt med kunden ta fram en plan för varje sajt för implementering av de viktigaste utvecklingsmålen, som utförs enligt det överenskomna tidsschemat.

 

Var en riktig hjälte – arbetarskyddshjälte!

Som våra förfäder före oss lär vi oss maximera säkerheten i riskfyllda omgivningar, också på arbetsplatsen. Skillnaden är, att nu kallas det för säkerhetsrutiner och ‑förfaranden. Vi arrangerar säkerhetsrelaterad utbildning till våra medarbetare, erbjuder personlig skyddsutrustning och förbättrar arbetsförhållandena för ökad säkerhet i arbetet.

Läs blogg skriven av koncernchef Johan Westermarck.

Ökad energieffektivitet genom underhåll

Förbättrad energieffektivitet syns i en produktionsanläggnings nyckeltal som kostnadsbesparingar och effektivare produktion.

Maintpartner tar fram en detaljerad verksamhetsplan för varje avtalskunds produktionsort. I planen ingår förslag om förbättringar avseende t.ex. produktionsprocesser, verksamhetsmodell och fastighetsunderhåll, där energieffektivitet spelar en viktig roll.

- Genom underhållet kan vi göra besparingar i energikostnader och stödja våra kunder i att implementera EU:s energieffektivitetsdirektiv.  Direktivet anger bland annat att stora företag måste genomföra energikartläggningar vart fjärde år. Kartläggningen fokuserar på aktiviteter och åtgärder för förbättrad energieffektivitet. Vi kan hjälpa våra kunder att genomföra dessa åtgärder, säger Peter Jonsson, landschef för Maintpartner i Sverige.

Sofia Sjöström CFO för Maintpartner AB

Sofia Sjöström har utsetts till CFO för Maintpartner i Sverige med start den 7 mars 2016. Sofia ingår i den svenska ledningsgruppen och rapporterar till Peter Jonsson, VD Maintpartner Sverige, och Martin Grotenfelt, Maintpartner Group CFO. Sofia är civilekonom och har arbetat i olika roller inom ekonomi och marknadsföring för Statoil, Niscayah, Cloetta och kommer närmast från en roll som Head of Controlling inom SATS ELIXIA koncernen.

- Det känns otroligt inspirerande att få möjligheten att arbeta med Sofia som har bra ledarerfarenheter och kunskaper från ledande företag inom respektive bransch, säger Peter Jonsson.

- Sofia kommer med sin personlighet och erfarenhet bidra på ett positivt sätt i Sverige men också inom koncernens finansfunktion där allt fler projekt sker i samarbete över landsgränserna, säger Martin Grotenfelt.

Maintpartner är ett ledande företag inom industriellt underhåll i Norra Europa. Företaget har ca 1700 anställda och är verksamt i Finland, Sverige, Estland och Polen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Jonsson, VD, Maintpartner AB
Martin Grotenfelt, CFO, Maintpartner Group Oy