Drift och underhåll av kraftverk och fjärrvärmenät

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vi stöder våra kunder i dagens utmaningar inom energisektorn genom att optimera deras produktionstillgångar på ett optimalt sätt. Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi hjälper till att upprätthålla och utveckla värdet av kundens anläggningstillgångar och distributionsnät.

Vi utför den dagliga driften och underhållet tillförlitligt och professionellt: Vi tillhandahåller Nordens mest omfattande kompetens i olika typer av kraftverk, vattenkraft och fjärrvärmenät. Vi bygger våra aktiviteter på den starka erfarenheten av industriell utveckling och de system och processer som vi har finjusterat för optimering av drift och underhåll.

Vi bidrar till att förbättra kraftverkens säkerhet och energieffektivitet och minska utsläppen.

 

Läs mer om våra underhållstjänster >>