Förbättrad produktivitet och effektivitet

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 DSC6181

Vi tar hand om det dagliga underhållet och den långsiktiga utvecklingen av underhåll av våra kunders anläggningar. Våra kunder kan då fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Tillsammans med kunden skräddarsyr vi en unik tjänstehelhet som bäst stöder kundens strategi för varje objekt. Utöver underhåll kan kunden lägga ut, till exempel, lagring, inköp och konkurrensutsättning av tjänsteleverantörer till oss.

Att överföra ansvaret för underhåll kräver stor förberedelse. Genom åren har vi genomfört denna process omkring hundra gånger och har lärt oss att hantera det.

 

 

Våra helhetslösningar omfattar olika tjänster enligt specifika kundbehov

Vill du öka produktiviteten vid din produktionsanläggning? Fråga mer om våra tjänster som minskar driftstörningar:

 • Kritikalitetsanalys av produktionsmaskiner
 • Underhållsprogram för mätande underhåll
 • Underhållstjänster
 • Databashantering av produktionsmaskiner & länka reservdelar och produktionsmaskiner i underhållsprogram
 • Utveckling av operatörsunderhåll
 • Grundorsaksanalys
 • Utveckling av produktionsprocesser och LEAN-/Six Sigma metoder

Borde du arbeta mer kostnadseffektivt? Till exempel hjälper följande tjänster dig nå dina mål:

 • Order-leveransprocesser inom underhåll
 • MP inköpsavtal
 • Utveckling och hantering av underleverans inom underhåll
 • Flexibla resurser i underhåll
 • Reservdels- och lagerhantering
 • Underhållssystem

Behöver du förbättra hantering av drift och underhåll? Det här kan vi göra för dig:

 • Underhållsrevision
 • Rapporterings- och mötesförfaranden
 • Strategiprocess inom underhåll
 • Hantering av ärenden gällande myndighetsansvar
 • Utveckling av underhållshantering - ROADMAP

Behöver du hjälp med installation eller planering för dina projekt, eller med underhållsarbeten, stora eller små, vid din produktionsanläggning? Vi har specialiserade fackmän som kan utföra följande arbeten:

 • El-, automation-, mekanisk och processplanering
 • Installationer och arbetsledning inom mekanik, el och instrumentering
 • Svetsarbeten, även med kvalificeringar
 • Driftövervakning enligt myndighetskrav
 • Installation, modifikation och flytt av produktionslinjer
 • Verkstadstjänster
 • Jourtjänst dygnet runt

 

Vill du förbättra dina HR-, säkerhets- och hållbarhetsrelaterade aktiviteter? Vi erbjuder följande tjänster:

 • Säkerhets- och miljörevisioner
 • Förbättringsprogram för arbetarskydd
 • ESQ-hantering av underhållstjänster
 • Kompetensutveckling och hantering av underhåll

 

 

Ta kontakt